ما در حال طراحی نسخه ی جدیدی از سایت کابل پرس هستیم.

پذيرش > شناسایی تاکتیک های طالبان و راه های مبارزه با آنان

شناسایی تاکتیک های طالبان و راه های مبارزه با آنان

برای مطالعه ی اخبار، گزارش ها و تحلیل ها درباره گروه طالبان و جنایات آنان به بخش "تروريزم، کوچی طالبان، طالبان و القاعده" مراجعه کنید.