در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > افشای اسناد > عمر زاخیلوال کجا و یک میلیون دالر کجا و تجارت کجا؟

عمر زاخیلوال کجا و یک میلیون دالر کجا و تجارت کجا؟

اختلاس عمر زاخیلوال!
احمدي
دوشنبه 6 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

به اساس معلومات بدست آمده مبلغ 200,000.00 دالر امریکایی که توسط غضنفر گروپ به حساب عمر زاخیلوال ریخته شده رشوه از بابت در اختیار قرار دادن پول های جیکای جاپان بوده که در عوض آن تیل از ترکمنستان به افغانستان قرار بود داده شود چون جاپان پول نقد برای افغانستان نداد و در عین حال ترکمنستان از جاپان قرضدار بود بنآ جاپان از ترکمنستان خواست تا به عوض پول متناسب به مقدار قرضداری برای افغانستان تیل بدهد.

از اینکه دولت افغانستان پول ضرورت داشت و از سوی دیگر آوردن و فروش تیل در داخل کشور کار دشوار و پر جنجال بود بنآ دولت تصمیم گرفت تا با یک کامپنی تیل قرارداد کند تا این تیل ها را بصورت یک بار از ترکمنستان آورده و بفروش رساند تا باشد که کامپنی هم فایده بپگیرد و دولت هم پولش را حصول کند رویهمرفته این قرار دارد به دعوا طلبی گذاشته شد که در بین دعوا طلبین غضنفر گروپ نیز اشتراک ورزیده بود بلاخره در این دعوا طلبی 2 کامپنی از لحاظ تخنیکی و کیفی در ردیف های اول و دوم قرار گرفتند و غضنفر گروپ بر علاوه اینکه در ردیف سوم و چهارم قرار نگرفت بلکه در این پروسه از لحاظ تخنیکی و کیفی ناکام ماند لیکن با آنهم قرار داد تیل با وجودیکه غضنفر از لحاظ تخنیکی و کیفی در میان چندین اشتراک کننده ناکام مانده بود با دادن 200,000.00 دالر رشوه به عمر زاخیلوال که اسناد آن به ثبوت تازه در مطبوعات به نشر رسیده قرارداد را از آن خود کرده و در حدود 2 سال از این پول های انگفت سود برده است.

قرارداد طوری عقد گردیده بود که کامپنی می بایست یک بار این تیل ها را به افغانستان آورده آنرا بفروش رسانده و پول های آنرا به وزارت مالیه تحویل دهد لیکن غضنفر این پروسه را ده ها بار انجام داده فایده های انگفت از آن برده و برای عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور کمیشن پرداخته است و در عوض وزیر صاحب مالیه عمر زاخیلوال با بیشتر موقع دادن برای غضنفر و نگرفتن مالیات از فواید تیل وی بالای مردم مسکین و بیچاره لگد مانده و سکوت اختیار کرده است.

در اخیر باید گفت که مردم افغانستان و رهبری حکومت افغانستان این نوع اختلاس گران حرفوی و زنجیره یی را نه تنها از وظایف شان سبک دوش نماید بلکه اینها را به پنجه قانون سپرده و به حبس های طویل المدت محکوم نمایند تا برای آینده هم یک عبرت گردد و برای مردم مسکین ما نیز یک امیدواری پیدا شود.

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • قهواره این جنایت کار به ادم نمی ماند

 • لطفآ اين لينك را فشار بدهيد و تصوير مكمل زاخيوال را كه اين اغا نيمه چاپ كرده ببينيد كه رد پاي به شوراي نظار ميرسد اين عكس زاخيوال و احمد شاه مسعود است
  http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net...

 • احمد شاه مسعود بد از مرگش چند صد هزار پول از دو كا ن دا را محلي قر ز دار بر را مد
  هر چي يا د. دا ريد بيگو يد در روزي حساب كتاب ملو م ميشو د از اين پر سان كنيد چند زن چند بنك
  چند مليون دا لر شهرك ها طلا ي خانه كش فش در كا بل قند هار شهر ك نبي زاد ه

 • احمد شاه مسعود را همینها بازی دادند.اگر نه حالمان به این روز نمیرسید.

  • فکر میکنید احمدشاه بهترازاین میشد ویابهترازاین بود؟
   به فهیم مارررررررررررررررشال ودزدی های وی بنگرید وبعد تصور رفیق او ,امرصاحب رانماید ,اینها همه خرافه های زمان بودند واهستند,هرکه بنام دین سیاست کرد ,هرکه بنام دین ویران کرد وهرکه بنام خدا انسان کشت اوقادربه هرکاری دیگری است ,دزدی که بسیار چیزساده ای است درمقایسه به آن جنایات کبیر.اگر درجه بندی ازجنایات مجاهدان راه اسلام!!!!!! صورت گیرد مسعود رامیشود بالاتر ازگلبدین قرارداد,اینکه روشنفکر وتاریک فکر ,بیسواد وباسواد قوم تاجک شیفته آمرصاحب شده اند وازومیخواهند آدم کلان به تصویربکشند
   بهتر است یک کمی شرم وحیاکنند .زیرامسعود درتمام عمر نکبت بارخود جزقتل ,کشتار,چپاول ,راه گیری ,سالنگ گیری وغارت کاری که نکرده بود.این تاجکان مدعی زعامت آمرصاحب!!فراموش کرده اند که آمرصاحب!چقدرفرزندان تاجک رانابودنمود؟
   بهه ,بهه عجب حافظه ای دارند .
   این پیروان چپ وراست ومیانه آمرصاحب فراموش کرده اند که شورای نظار آمرصاحب وسایر جهادگران فی سبیل الله !!!! کابل رابه قبرستان ساکنان ان بدل نمودند؟
   تاجها د ,مجاهد وفرهنگ کشتار بنام دین وبنام خدا ورضای خدا درکشورما مسلط باشد ,این وطن نه روی آبادی ونه روی تمدن وآرامی راخواهددید.
   خدای که براه او هرموجود زند ه وبه خصوص انسان کشته شود باید به خدایی او فکر دوباره نمود .
   همه جنگ ها وکشتارها بنام دین وخدا باید محکوم گردد.واصلا کلمه جهاد ازقاموس انسان متمدن بایدبرای همیش زدوده شود.
   یکهزاروچهارصدسال نابودی بشر,ویرانی انسان وانسانیت,عقب گردی جبران ناپذیر بس است!

 • به نظري من در آن وقت عمر ز خيلو ال چو پان بود ه در آن جا رفته است

  • بلکل دقیق فرمودی در آن زمان گوسفندهایش از امان جا تیر میشد عکسش در اینجا آمده به زور همین عکس وزیر شد لیکن مردم را بازی داده و تمام بیت المال را غارت کرده است

 • ازجهادی چه ګله دارید آنهابخاطرخداګفتن جهاد کردیم ولی نقاب ازروی شان افتاد بدانید که بخاطر خدا نبوده صرف بخاطر چوکی الله بوده کسی که درکاسه جهاد نان خورده باشد بالای شان خط بطلان کشیده هیچ وقت فریب این کاذب ووطن فروشان رانخورید همه اش دزد رهزن وبی ایمان بوده وهستند لعنت خدا به همه این دزدان وقاتلان حرفوی باز ازیک قرزند رقاصه چه توقع دارید او به یول رقاصه بزرګ شده ازآن چه قله وای به حال کرزی که درمقابل مردم وجهان عنقریب جواب بدهد

 • اين أغا ه ميگو يد قبل از أوزير بؤ دم در يك ما بصت هزار دالر مواش داشتم به لياز خد ا هر كس آن آدرس
  را بلد است برا يم بيگو يد من هم بير و هم يك چند ما مواش بصت هز آري بيگرم در دا خيل افغا نستان
  يك ما بصت هزا ر دالر مؤ اش چيقد ر خوب

 • عمر زاخیلوال دزد ا ست و او حال از ماستری و غیره صحبت میکند در حالیکه در وقت که اوباید ماستری میگرفت چوپان بود.. شما را به خدا قسم که یک انسان که تنها مکتب خوانده باشد مانند زاخیلوال که در عکس معلوم میشود میباشد؟ جواب نخیر میباشد بخاطر که احل ادب و علم مانند او قواره خود را مانند چوپان و دزد آلوده در خاک نمیسازد.. او اولاد خر بود است و میباشد .. دراین اواخر به اثر دزدی های زیاد و کورس های سواد اموزی یگان چیز را اموخت یو سند های نقلی را جور کرده در چشم مردم خاک را میزند که من وزیر هستم هاهااهااههااه.. وقتیکه انسان چنین بی ظرفیت وزیر میشود پس مردم عاقل و فهمیده چی کاره شود ..و در او قوت مردم کلدار را نمیشناخت این لوده و دروغ گو دالری معاش میگرفت.. برای معلومات شما بگویم که خانمش مقبول است و اورا بنده خوش دارد اگر در چوکی بالا دست من هم رسید خو خانم زاخیلوال و کرزی را سیغه میکنم برای چند روز که دل مردم شکسته بالای اینها یخ کند

 • ‘باعرض سلام : درمورد زاخیلوال باید عرض کنم وقتی درلباس دوران چوپانی میبنیم که با احمدشای جوانمرگ دست داده به یقین کامل میتوانم بگویم تمامی اتهامات دزدی وفساد درموردش صادق است چون من خودم خیلی وقت درهمین باند سیاه وتبهکار احمدشاه مسعود کار کردم به این نتیجه رسیدم هرکسی که حتی یکبار درکاسه شورای نظار نان خورده باشد یا مسعودرا ازنزدیک دیده باشد مادر هزاران نوع فساد وفتنه درمحل وجای باش خود میشود چنانچه احمد شای پنجشیری مادر هزاران نوع فتنه وفساد درافغانستان بودوبطورقطعی میتوانیم بگوییم که همه تباهی افغانستان محصول وطنفروشیها دزدی ها ودین ستیزیهای مسعود درلباس مجاهد که خودش از باند کمونیست شعله وارد صفوف مسلمانان شده بود اسلام را درافغانستان طوری ضربه زد که نه قدرت چین ونه قدرت شوروی میتوانست همچین ضربه ای را به اسلام ومسلمین وارد کند . وامروز . الحمدللله که خودش وعده از همکاران بی دینش به جزای عملشان رسیدند اما یکتعداد ازهمکاران وهمکاسه های شان که فعلا ارتداد را پذیرفتند راه سیاه همان دشمن دین ووطن مارا ادامه میدهند وامروز فردا وهیچ وقت دیگر که این باند مفسد درقدرت باشند نه درکشورما امنیت تامین میشه ونه دزد ووطنفروش ازبین میره . خداوند روزی را برساند که اسناد این گفتارم را از طریق تلویزیون به مردم مجاهد افغانستان نهزاران اسناد دیگررا که جنایات نابخشودنی باند شورای نظاررا اردوران جهاد تا امروز ثابت میکند نشان بدهیم . والسلام

جستجو در کابل پرس