آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

افغانستان به عقب برمیگردد

دوشنبه 11 اكتبر 2010, توسط ولید فاروق

هشدار به سناریوی حکومت!

دوشنبه 11 اكتبر 2010, توسط بهروز جهانيار

پاکستان، ناتو و طالبان

يكشنبه 10 اكتبر 2010, توسط عتیق شاهد

تفاوت های دو جنگ در جنوب!

يكشنبه 10 اكتبر 2010, توسط مختار پدرام

اژدها در قندهار

سه شنبه 28 سپتامبر 2010, توسط مختار پدرام

جستجو در کابل پرس