فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

قصاب 3 عقرب مرد!

سه شنبه 1 جولای 2008, توسط کابل پرس

مواد مخدر

پنج شنبه 26 جون 2008

جستجو در کابل پرس