دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

عبدالخالق

پنج شنبه 14 نوامبر 2013, توسط رزاق مأمون

زن، میراث دار قرن ها سکوت

يكشنبه 29 سپتامبر 2013, توسط ثریا رسولی

جستجو در کابل پرس