پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

شتاب در تاراج و جنایت!

يكشنبه 13 جولای 2008, توسط کابل پرس

آوارگی و وطن دوم!

چهار شنبه 2 جولای 2008

بازگشت مهاجرين به دوزخ!

چهار شنبه 2 جولای 2008

جستجو در کابل پرس