تروريزم، کوچی طالبان، طالبان، القاعده و داعش

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

خشونت و بنیاد گرایی

چهار شنبه 23 آپریل 2008, توسط بهروز جهانيار

خياط پاکستانی!

دوشنبه 21 آپریل 2008

ا-خ 5787

يكشنبه 20 آپریل 2008

جستجو در کابل پرس