تروريزم، کوچی طالبان، طالبان، القاعده و داعش

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

ما فقط محکوم می کنیم

پنج شنبه 6 مارچ 2008, توسط Afghan Blogger

وضعيت زنان در افغانستان

سه شنبه 4 مارچ 2008

طالبان و شرکت های مخابراتی!

سه شنبه 26 فبروری 2008

جستجو در کابل پرس