دين، عقايد و باورها

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

حقوق زن در مسیحیت

چهار شنبه 29 آپریل 2009, توسط محمد

قانون طالبانی نمی خواهیم!

يكشنبه 26 آپریل 2009

در آنطرف زنده گی و مرگ

چهار شنبه 22 آپریل 2009, توسط مزاری

ملا عمر ثانی!

سه شنبه 21 آپریل 2009

جستجو در کابل پرس