دين، عقايد و باورها

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

مدارای مسیحیت و خشم اسلام

پنج شنبه 13 مارچ 2008, توسط جعفر رضایی

حقوق زنان در افغانستان

چهار شنبه 12 مارچ 2008

هشت مارچ

شنبه 8 مارچ 2008

اينجا هندوستان است!

شنبه 8 مارچ 2008

وضعيت زنان در افغانستان

سه شنبه 4 مارچ 2008

جستجو در کابل پرس