شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

گر حکم شود که مست گیرند

شنبه 27 نوامبر 2010, توسط kawa gharji

رنج های قانونی

دوشنبه 15 نوامبر 2010, توسط احمد ضیاء نوری

جستجو در کابل پرس