هویت، تاريخ، فرهنگ و زبان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

در پناه بت های غول پيكر

يكشنبه 21 نوامبر 2010, توسط بصیر آهنگ

از ورا به ماورای تن

شنبه 20 نوامبر 2010, توسط یعقوب یسنا

دو دیدگاه در باره ی زبان

سه شنبه 19 اكتبر 2010, توسط جاويد فرهاد

زبان های دوره میانه ایرانی

چهار شنبه 21 جولای 2010, توسط یعقوب یسنا

جستجو در کابل پرس