گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

قتل احمد شاه مسعود!

چهار شنبه 23 جولای 2008

خاورميانه با طراحی آمريکا!

سه شنبه 5 فبروری 2008

سیا و حضرت علی

يكشنبه 27 جنوری 2008, توسط حکيم نعيم | Hakeem Naim

سند چور و چپاول توسط پارلمان

سه شنبه 8 جنوری 2008

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس