عکس

در همین بخش

بندش جاده ها در کابل

چهار شنبه 21 نوامبر 2007

تشله بازی کودکان

سه شنبه 20 نوامبر 2007

کودکان سرگين جمع می کنند!

يكشنبه 18 نوامبر 2007

کودکان و امتحان

چهار شنبه 14 نوامبر 2007

دختری که بوت رنگ می کند

سه شنبه 13 نوامبر 2007

کودک و فروش مال

دوشنبه 12 نوامبر 2007

کودکان، تفنگ و ...

چهار شنبه 30 می 2007, توسط کامران میرهزار

جستجو در کابل پرس