کارتون

در همین بخش

غور، ارگون و طالبان

يكشنبه 3 آگوست 2014, توسط عتیق شاهد

خداحافظ، مستبد کوچک

يكشنبه 20 جولای 2014, توسط جعفر رضایی

ریش ســفید امــریکــایی

چهار شنبه 16 جولای 2014, توسط شمس الحق حقانی

وداع با کرزی

دوشنبه 14 جولای 2014, توسط جعفر رضایی

جستجو در کابل پرس