کارتون

در همین بخش

تجـــزیه آری یا نـــه ؟

پنج شنبه 10 جولای 2014, توسط شمس الحق حقانی

داعش و تابلت های دینی

يكشنبه 29 جون 2014, توسط عتیق شاهد

ســـبحان الله

چهار شنبه 18 جون 2014, توسط شمس الحق حقانی

جستجو در کابل پرس