کارتون

در همین بخش

غــیرت افغــانی کــرزی

دوشنبه 17 فبروری 2014, توسط شمس الحق حقانی

جـــاســـوس دو ســـره

چهار شنبه 22 جنوری 2014, توسط شمس الحق حقانی

دلته زنانه کالی دی

شنبه 18 جنوری 2014, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس