پذيرش > دیدگاه > وبلاگ نویس > از رسانه های دیگر > کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست

کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست

2009 Presidential Campaign

http://ramazanbashardost.com/