در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > روزشمار نقض آزادی بيان، کشته شدن، ربوده شدن، بازداشت و تهديد

روزشمار نقض آزادی بيان، کشته شدن، ربوده شدن، بازداشت و تهديد

از سال 2007 تا اکنون/ فدراسيون بين المللی خبرنگاران
شنبه 3 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

آن هايی که کشته شدند:

يک جون 2007: کشته شدن شکيبا آماج از تلويزيون شمشاد در کابل

شش جون 2007: کشته شدن زکيه زکی از راديو صلح بوسيله ی مردان مسلح در نزديکی کابل

28 دسامبر 2007: کشته شدن عبدالمنير توليد کننده راويد تلويزيون افغانستان در جوزجان

14 جنوری 2008: کشته شدن يک خبرنگار نروژی در حمله تروريستان طالب به هتل سرينا

ضرب و شتم، بازداشت و تهديد به مرگ، ربوده شدن و...

24 می 2007: مجروح شدن عبدل مناف خبرنگار راديو صدای نجراب توسط افراد مسلح ناشناس در حالی که به طرف خانه ی اقوام خود در کاپيسا می رفت.

30 می 2007: تهديد احمد شکيب دوست گزارشگر تلويزيون آريانا توسط نيروهای امنيتی در پارلمان

12 جون 2007: فريده نيکزاد مدير مسوول آزانس پژواک نامه ی و تلفن ها تهديد به مرگ دريافت می کند.

24 جون 2007: فضل الرحمان اوريا مدير مسوول هفته نامه مشعل از سوی حاميان جنرال دوستم تهديد به مرگ می شود.

27 جون 2007: عبدل مسعود هاشمی خبرنگار پژواک و خان ولی کامران خبرنگار تلويزيون آريانا از طرف نيروهای امنيتی ملی متوقف شده و رفتار زشت و زننده ای با آنان می شود.

1 جولای 2007: آصف ننگ مدير مسوول يک مجله دولتی و توسط نيروهای امنيت ملی بازداشت می شود.

8 جولای 2007: سردبير سايت کابل پرس کامران ميرهزار بدليل انتشار مقالات انتقادی درباره مقامات بلندپايه دولتی بازداشت می شود. ميرهزار بدليل تهديد، ارعاب و فشار دايمی انتشار کابل پرس را متوقف می کند.

25 جولای 2007: نجيب خوجه خبرنگار افغان و دنمارکی به همراه راننده اش توسط طالبان ربوده می شود.

25 جولای 2007: پارک توک خبرنگار آلمانی به همراه مترجم و راننده اش توسط طالبان ربوده می شود.

8 آگوست 2007: کامران ميرهزار سردبير کابل پرس و خبرنگار راديو سلام وطندار در ادامه ی افزايش تهديد ها توسط نيروهای امنيت ملی دوباره بازداشت می شود.

15 آگوست 2007: سيد اسماعيل انصاری مدير راديو تلويزيون ملی در قندوز نامه های تهديد به مرگ از طرف طالبان دريافت می کند.

28 آگوست 2007: خبرنگار تلويزيون آريانا قسيم رحيمی در حالی که قصد شرکت در نشست خبری نمايندگان طالبان در غزنی را داشت، توسط نيروهای امنيت ملی متوقف می شود.

30 آگوست 2007: مجله کنر قبل از پخش بدليل انتشار يک نوشته ی انتقادی درباره ی والی، توسط والی توقيف می شود.

28 آگوست 2007: محمد ظاهر بهاند خبرنگار راديو سلام وطندار توسط افراد مسلح که خود را طالب معرفی کرده بودند بازداشت و پس از ساعتی آزاد می شود.

2 سپتامبر 2007: غلام علی صارم مدير مسوول ماهنامه اعتصام توسط نيروهای اردوی ملی مورد ضرب و شتم قرار می گيرد.

12 سپتامبر 2007: معراج الدين منظور مدير مسوول راديو قرباغ ولايت از ادامه ی کار در اين راديو توسط ولسوال با حمايت موسسه ی اينترنيوز منع می شود.

سپتامبر 2007: جاويد احمد خبرنگار يک تلويزيون کانادايی در قندهار بازداشت می شود.

24 سپتامبر 2007: ايستگاه راديو پيغام ملی و استقلال از طرف افراد مسلح مورد حمله قرار می گيرد.

10 اکتبر 2007: محمد حنيف الهام خبرنگار راديو آريانا تهديد می شود.

12 اکتبر 2007: مجاهد جواد گزارشگر راديو آزادی بعد از انتشار گزارش هايی درباره حملات انتحاری از طرف طالبان تهديد می شود.

6 اکتبر 2007:مجاهد کاکر مدير مسوول تلويزيون لمر توسط نيروهای امنيتی بازداشت و همان روز آزاد می شود.

18 اکتبر 2007: فياض خورشيدی گزارش گر پرس تی وی ايران توسط نيروهای بين المللی بازداشت و آزاد می شود.

22 اکتبر 2007: دايان احمدی گزارشگر محلی راديو آزادی در تخار و بدخشان توسط جنگ سالار حبيب الرحمان تهديد به مرگ می شود.

27 اکتبر 2007: سيد پرويز کامبخش خبرنگار روزنامه جهان نو و دانشجوی ژورناليزم توسط نيروهای امنيتی بازداشت و دادگاهی در بلخ وی را محکوم به اعدام می کند.

2 نوامبر 2007: مدير مسوول و هماهنگ کننده راديو راديو فرياد خليل اميری و شير آقا نجاتی توسط افراد مسلح مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح می شوند.

4 نوامبر 2007: غوث زلمی سخنگوی دفتر جبار ثابت در منطقه تورخم بازداشت می شود. او ترجمه فارسی قرآن را منتشر کرده بود.

4 نوامبر 2007: عزيز احمد گزارشگر موسسه جنگ و صلح، عبدالصميم از تلويزيون الجزيره، عزيز احمد شفيع يک خبرنگار آزاد، عبدالودود توسط نيروهای امنيت ملی پس از مصاحبه با طالبان بازداشت شده و پس از ساعاتی آزاد شدند.

5 نوامبر 2007: مسعود حسينی عکاس اسوشيتد پرس توسط گارد رياست جمهوری لت و کوب می شود.

12 نوامبر 2007: يک راکت به طرف راديو نجراب شليک می شود.

25 نوامبر 2007: چهار خبرنگار روزنامه چراغ توسط نيروهای امنيت ملی برای ساعاتی بازداشت شدند.

28 نوامبر 2007: احسان الله شاهد زی خبرنگار تلويزيون ملی توسط نيروهای امنيت ملی بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.

3 دسامبر 2007: علی اصغر اکبرزاده توليد کننده برنامه های پی آر تی مورد حمله افراد مسلح قرار می گیرد.
4 دسامبر 2007: خبرنگار راديو سلام وطندار عمر محمدی توسط پوليس در سرک ميدان هوايی ورد آزار و اذيت قرار می گيرد.

15 دسامبر 2007: دفتر هفته نامه کابل شاهان پس از تهديد مدير مسوول توسط طالبان عوض می شود.

30 دسامبر 2007: خبرنگار روزنامه چراغ مينا حبيب با تهديد پليس مجبور به حذف عکس هايی می شود که از کودکی در سرک گرفته بود.

13 فبروری 2007: گزارشگر راديو استقلال توسط نيروهای امنيت ملی لت و کوب می شود.

18 فبروری 2008: 5 خبرنگار توسط نيروهای امنيتی بيرون زندان بلخ تهديد می شوند.

28 مارچ 2008: راديو ظفر مورد حمله افراد مسلح قرار می گيرد.

مارچ 2008: علی محقق نسب مدير مسوول مجله حقوق زن در ايران بازداشت می شود.

6 اپريل 2008: يک بمب دستی به خانه ی خديجه احدی توليد کننده راديو ظفر انداخته شده و بخش هايی از خانه تخريب می شود.

اشاره: آنچه در بالا آمد توسط فدراسيون بين المللی خبرنگاران با کمک برخی نهادهای داخلی تهيه شده است. در برخی موارد تاريخ وقايع نادرست آمده بود و تا جايی که امکان داشت توسط کابل پرس تصحيح شد. مواردی از نقض آزادی بيان از سال 2007 تاکنون روی داده که در اين روزشمار نيامده است. از آن جمله می توان به کشته شدن اجمل نقشبندی ، فشار گسترده به تلويزيون طلوع، فرستادن اخطار به اين تلويزيون توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ و دست آخر ارجاع دوسيه به لوی سارنوالی و سوء قصد به جان رهنورد زریاب اشاره کرد. موارد ديگری نيز هست مانند ارسال نامه های اخطار آميز و توصيه ای از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با امضای کريم خرم به رسانه ها و مجازات دو خبرنگار در مزار شريف به جرم استفاده از کلمات فارسی. / سردبير

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس