IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > کشتار غير نظاميان و درگيری لفظی ناتو با بخش حقوق بشر سازمان ملل!

کشتار غير نظاميان و درگيری لفظی ناتو با بخش حقوق بشر سازمان ملل!

بیانیه مارک لیتی سخنگوی ناتو
يكشنبه 18 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

هفته پيش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در يک نشست خبری انتقاداتی سختی از عملکرد ناتو در کشتار غيؤ نظاميان در افغانستان انجام داد. امروز مارک ليتی سخنگوی غير نظامی ناتو با انتشار بيانيه ای که به کابل پرس نيز ارسال شده، به اظهارات فلیپ الستان، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر پاسخ داد. متن کامل اين بيانيه بدون کم و کاست به اين شرح می باشد:
من این بیانیه را جهت پاسخ به گزارش ابتدایی پنجشنبه گذشته پروفیسور فلیپ الستان، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر ترتیب داده ام. پروفیسور الستان انتقادات شدید الحن درمورد تعدادی از موسسات دولتی و بین المللی بشمول آیساف نموده است. بطور خلص، ما بخش عمده و لحن کلی بیانیه ویرا نادرست وبی اساس میابیم. ما امید و انتظار داریم این نادرستی ها در گزارش نهایی عنوان قرار گیرند.

باوجود همکاری کامل از طرف ما وبا آنکه معلومات مفصل و قبلاَ ارائه شده ما بکلی نادیده گرفته شد واین امر اسباب مایوسیت مارا فراهم نمود، آیساف / ناتو آماده همکاری در تهیه دوباره معلومات دقیق میباشد.

گزارش اتهامات شدید را بسته است، شدیدتر از آنکه بتوان آنرا توجیه نمود، این نقایص بازید و سطح تحقیق را برملا میسازد. این گزارش حاوی عبارات مکرر اتهامات و لسان مبهم میباشد که پاینتر از معیارهای لازمی برای همچون گزارش اند.

جون 2007، يک دختر جوان که در هلمند در اثر حمله نيروهای بين المللی مجروح شده است/ عکس از رويترز

موضوع قابل یاد آوری نقل قولی است که در مورد مرگ و میر افراد ملکی صورت گرفته و چنین بیان مینماید که " سطح رضایت در پاسخ به این کشتارها بطور حیرت انگیز بلند است"، این موضوع در مورد آیساف مطلقاَ نادرست میباشد. این تبصره بی احترامی را نسبت به عساکر، نیروهای ذکور و اناث هوایی نشان میدهد که روزمره در مطابقت به قوانین نبرد مسلحانه عمل نموده و اکثراَ حیات شانرا جهت کاهش حد اقل خطر به افراد ملکی با خطر مواجه میسازند. زمانیکه اشتباهات ویا تصادفات رخ میدهد ویا اتهام بسته میشود، تحقیقات شدید بعدی نشان میدهد که عکس رضایت میباشد.

چنین لسان بی باک نیز در تبصره های وی مشهود است که هیچ نوع مدرک کشتار گسترده افراد ملکی ذریعه قوای بین المللی موجود نیست، در بسیاری موارد حملات هوایی قانونی بنظر میرسد. این موضوع دربرگیرنده حالات میباشد که نیروهای آیساف غیرقانونی عمل مینمایند، و این امر نه تنها ذریعه آیساف رد میگردد، بلکه ما این را با درنظر داشت عدم موجودیت مدرک داده شده و جدی بودن اتهام، یک ملاحظه غیر مسئولانه میپنداریم. اجازه دهید تکرار نمایم، ما همیشه در محدوده قوانین شدید برخورد و در محدوده قوانین نبرد مسلحانه فعالیت و عمل مینمائیم.

همچنان این که طی سال 2008 نیروهای بین المللی 200 فرد ملکی را تلف نمودند، مایه حیرت ما گردیده و ما آنرا رد مینمائیم. ما فکر میکنیم چنین یک مجموع بیشتر از آن است که مورد حمایت تحلیل جدی قرار گیرد و آنرا فاقد اعتبار میپنداریم.

ما اکیداَ پیشنهادات عملی را جهت بهبود شفافیت روند تحقیقاتی خویش می پذيريم، اما پيچيده گى در روند موجود راه اندازى اينگونه بررسى را با در نظر داشت فعاليت هاى شورشى به مشکل مواجه ميسازد.

عين نگرانى توجه بسيار مختصر به منبع بزرگ کشتار نامشروع يعنى شورشيان در افغانستان ميباشد. اين بيان که "بسيارى از" حملات انتحارى غير قانونى ميباشد تعجب آور است، زيرا چنين برداشت ميشود که بعضى از حملات مفروض بر اين که انتحار کننده گان قصداَ اهداف نظامى مورد نظر را مورد حمله قرار ميدهد، و بعضى از اين حملات منجر به کشته شدن تعداد زيادى افراد ملکى نميشود، مشروع ميباشد. آیساف این چنین اظهارات و ارائه دلايل را که حملات انتحارى مشروع ميباشند، رد مينمايد. اين تکتيک نفرت انگيز فطرتاَ کورکورانه بوده که اين امر شامل تغير جهت جنګجويان منحيث افراد ملکى به منظور نزديک شدن به آيساف و ساير نيرو ها، ميگردد.

تقاضاى اينکه ارگان هاى بين المللى بايد با طالبان تماس گيرند تا موفقيت حاصل نمايند، نظر به گفته هاى پروفيسور الستان " يک اختلاف جزئى از درک بد رفتارى" نيز خلاف آرزو هاى دولت حاکم افغانستان ميباشد. کشتار و استراتيژى هاى نامشروع طالبان نياز به تقبيح دارد نه درک جزئى. هرگونه ادعائيکه بر خلاف چنين تماس صورت گيرد توسط شورشيان براى نمايش خويش به مثابۀ جناح مساوى و از نگاه مورال معادل در اين مبارزه مورد بهره بردارى قرار ميگيرد. اين بطور ساده حقيقت ندارد. شورشيان عليه يک دولت حاکم مشروع و نيرو هاى بين المللى تحت حمايت ملل متحد با استفاده از تکتيک هاى که بصورت واضح خلاف موازین بين المللى ميباشد، اسلحه برداشته و مبارزه مينمايند. ما پاسخده به معيار هاى بلند ميباشيم در حاليکه شورشيان بصورت واضح خلاف آن عمل مينمايند.


کودکان و زنان طالب نيستند!

تعريف خود را از جنايت و جنايتکار تصحيح کنيم!

يكشنبه 13 آوريل 2008, نويسنده: کامران میرهزار

جستجو در کابل پرس