در همین بخش

صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > درافغانستان وعراق جنايت کرده ام!

درافغانستان وعراق جنايت کرده ام!

يكشنبه 22 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

جيمز گيليگان (James Gilligan)يكي از جمله 1000 سرباز آمريكايی ست كه در عراق و افغانستان ايفای وظيفه كرده اند اما بدليل جناياتی كه سربازان آمريكايي درين دو کشور انجام داده اند، مايوس شده و از وظيفه ی شان استعفاء داده اند و فعلاّ عضويت يك سازمان صلح را دارند.

او يكي از جمله 50 سربازی ست که در ماه مارچ سال جاری در آمريكا و همچنان در ماه جون سال جاری در آلمان، شهر هانوفر در همايش يك سازمان صلح ضمن تشريح جنايتی که انجام داده به خبرنگاران گفت كه اين يك نمونه از جنايات سربازان آمريكايي ست كه هر روز در افغانستان بوقوع ميپيوندد و من نيز مرتكب يكي ازين جنايات شده ام.

در آلمان زمانيكه او حرف ميزد، از بس گريه كرد، حالتش برهم خورد و صحبتش را قطع كرد.

کشتار غير نظاميان يکی از جنايات شناخته شده ای ست که در منشور دادگاه بين المللی جزايی تعريف شده است. طبق منشور اين دادگاه، جنايت تعريف شده در منشور، در هر کشور عضو که اتفاق بيافتد، قابل پيگيری می باشد. افغانستان در سال 2003 به اين دادگاه پیوسته و طبق منشور، يکسال پس از پيوستن کشوری به اين دادگاه، دادگاه صلاحيت و پيگيری جنايات در آن کشور را دارد. از ابتدای می سال 2004 رسما دادگاه می تواند در افغانستان دخالت کند. اين موضوع زمانی اهميت پيدا می کند که اگر محاکم ملی کشورهای عضو، دوسيه ی جنايتی را پيگيری نکنند و دادگاه می تواند مستقيم وارد عمل شود.

آمريکا عضويت دادگاه بين المللی جزايی را ندارد.

جون 2007، يک کودک که در هلمند در اثر حمله نيروهای بين المللی مجروح شده است/ عکس از رويترز

کودکان و زنان طالب نيستند!

تعريف خود را از جنايت و جنايتکار تصحيح کنيم!

يكشنبه 13 آوريل 2008, نويسنده: کامران میرهزار

پيام‌ها

  • in united stat military are professional and they never teach to act like this man and other . this is may an set up plan to gaining a kind a respect for people of united stat . or to show that we have peace lover too in our country . any how may my all this sentences are wrong in eye of TALIB KAKO I KHAR :) ,

    آنلاين بنگريد : acting like a real

جستجو در کابل پرس