در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > کرزی در آمريکا، سربازانش کارگران را ربودند!

کرزی در آمريکا، سربازانش کارگران را ربودند!

لزوم مبارزه با طالبان از داخل ارگ و پارلمان
دوشنبه 22 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: حامد کرزی برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم آمريکا شد. در همين حال تنها روز بعد از بيست و يکم سپتمبر، روز جهانی صلح، سربازانش 165 کارگر را از منطقه ی شیوان در بالا بلوک ولایت فراه ربودند.

حامد کرزی در گفت و گو با يک رسانه ی آلمانی آرزو کرده بود که ای کاش طالبان سربازان وی می بودند.

در مناطقی مانند فراه بسیار مشکل است که فرق ميان نيروهای دولتی و طالبان را تشخیص داد. برخی از نیروهای دولتی در مسیر راه فراه به نیمروز، فراه به قندهار يا فراه به هرات، علنا در روز روشن از مسافرين باج می گيرند. همين افراد هم گاهی تبديل به آدم ربایانی می شوند که رابطه ی تنگاتنگی با طالبان دارند.

آنانی که حامد کرزی آرزو دارد سربازان وی باشند، هر چند روز يکبار دست به حملات انتحاری می زنند و غير نظاميان را بصورت گسترده آماج قرار می دهند. از سویی طالبان با همان شکل و قيافه ی همیشگی و يا نکتايی پوش به شکل گسترده ای در بدنه ی دولت افغانستان نفوذ کرده و شاهرگ های اقتصادی ، سیاسی و نظامی افغانستان را بدست گرفته اند.

حکومت افغانستان ترکيبی از ناقضان حقوق بشر از دوره ی ديکتاتور محمد ظاهر و دوره های پس از وی است که در نقض گسترده ی حقوق بشر دست داشته اند و دارند.

در کنار کشتار وسيع غيرنظاميان، صدها ميليون دالر از دارايی های همگانی، توسط مقامات بلندپایه افغانستان و همکاران بين المللی آنان اختلاس شده است.

آرزو می‌کنم که طالبان سربازان من بودند

خانواده و اطرافيانش در قاچاق مواد مخدر دست ندارند و کشور را خوب اداره کرده است

چهار شنبه 4 ژوئن 2008

مبارزه با طالبان بايد از داخل ارگ و پارلمان شروع شود!

پنج شنبه 31 ژوئيه 2008

کابل پرس: اين روزها دوباره بحث مبارزه جدی تر با طالبان داغ شده و اخيرا وزير دفاع استراليا رسما آمادگی کشورش را برای مبارزه با طالبان پاکستانی اعلام کرده است. فارغ از اينکه تفکيک طالبان پاکستانی و افغان به هيچ عنوان عاقلانه به نظر نمی رسد و گروه آدمکشان طالب، در هر دو سوی مرز با هم در ارتباط تنگاتنگ بوده و آزادانه در پاکستان و افغانستان تردد می کنند و يکی هستند، اما به نظر می رسد تذکر اين مساله که طالبان پاکستانی تنها عامل ناامنی در کشورند، باعث می شود، طالبان داخل افغانستان و طالبانی که بر کرسی های مهم دولتی تکيه زده اند، در يک فضای امن قرار گرفته و افکار داخلی و بين المللی از تمرکز به آنان دور شود.

در اين هفت سال اخیر دولت افغانستان، جامعه ی جهانی و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف از عزم خود در مبارزه با طالبان و القاعده سخن رانده اند اما اوضاع نه تنها بهتر نشده، بلکه تعداد زيادی از غير نظامیان چه توسط آدمکشان طالب و چه توسط نيروهای بين المللی کشته و مجروح می شوند. ناامنی و اميد نداشتن به آينده هر روز رشد کرده و کشور بار دیگر در ورطه ی يک ناهنجاری تمام عیار قرار گرفته است. از سویی بحث مبارزه با طالبان که توسط دولت افغانستان و شخص حامد کرزی طرح می شود، همواره با تضاد همراه است. از سویی حامد کرزی بارها تاکيد کرده که باید منابع طالبان در بیرون از افغانستان را مورد هدف قرار داد و از سوی ديگر آدمکشان طالب، به همان قيافه ی همیشگی و گاهی نکتایی دار در چوکی های مهم دولتی تکیه زده اند. از سویی بعد از هر حمله ی انتحاری آدمکشان، که به کشتار گسترده غير نظامیان می انجامد، کرزی اشک های تمساح وار می ريزد و از سوی ديگر آروز می کند آدمکشان سربازان وی می بودند.

به نظر می رسد مبارزه با طالبان زمانی به شکل اساسی و درست خود دنبال می شود که اين مبارزه از ارگ ریاست جمهوری و از نزديکان حامد کرزی تا واليان و وکلای پارلمان که کاملا در رابطه ی تنگاتنگ با طالبان و در مواردی القاعده قرار دارند، بايد دنبال شود. تا زمانی که طالبان کرسی های دولتی را اشغال کرده باشند و در هماهنگی با نظامیان خود، قوانين را به نفع طالبانيزم تغيير دهند، مبارزه با طالبان به هيچ جایی نخواهد رسيد و بلکه طالبان هر روز بيشتر جان و مال مردم را تهديد می کنند.

مبارزه با طالبان بايد از داخل ارگ و پارلمان شروع شود!

با وصف قبول اغراق حامد کرزی مبنی بر حمله به خاک پاکستان، طالبان در يک قدمی وی و داخل ارگ، هر لحظه حتا حيات خود وی را نيز می توانند تهديد کنند

يكشنبه 15 ژوئن 2008

کابل پرس: حامد کرزی رييس جمهوری افغانستان امروز در يک نشست خبری گفته است که بيت الله محسود و ملاعمر پاکستانی را در خانه هايشان مورد هدف قرار خواهد داد. او که در پاسخ به سوال خبرنگاری اين جملات را ايراد کرد نگفت که سرنوشت طالبان داخل ارگ، وزرای طالب، واليان طالب و وکلای طالب در پارلمان افغانستان چه می شود. اظهارات رييس جمهور کرزی در حمله به طالبان بيشتر از آنکه يک جبهه گيری جدی تلقی شود، مانند هميشه همراه با احساسات و بدون در نظر گرفتن واقعيت و به منظور مخشوش کردن اذهان از رژيم شبهه طالبانی کابل صورت گرفته است.

طالبان چه پاکستانی و چه افغانی آن، هميشه با يکديگر در ارتباط می باشند و به نظر نمی رسد تفکيک های حامد کرزی مبنی بر پاکستانی و يا افغان بودن آن، بر کدام واقعيتی استوار باشد. طالبان پاکستانی بدون هيچ مانعی وارد خاک افغانستان می شوند و بدون هيچ مانعی تذکره ی افغانستان را دارند.

طالبانی که رييس جمهور کرزی ادعا می کند افغان هستند و پاکستانی نيستند نيز به همان شکل، بدون کدام مشکلی در مرز افغانستان و پاکستان در حرکتند و حتا براحتی می توانند شناخته کارت پاکستانی داشته باشند.

مقامات بلندپايه در دولت افغانستان چه از وزرای طالب گرفته، کارمندان طالب دفتر رييس جمهور، وکلای طالب پارلمان و واليان طالب هم بدون استثنا از ساير طالبان نيستند و بيشتر بر اساس تاکتيک وارد دولت افغانستان شدند. آنان نه علاقه ای به دولت فراگير دارند و نه انديشه های طالبانی خود را کنار نهاده اند. به نظر می رسد بيشتر از اينکه آنان از امارت اسلامی طالبان بريده باشند، زمينه ی يک کودتای سفيد و تغيير قوانين به نفع بنيادگرايان و آدمکشان را آماده می کنند. اقداماتی که به هيچ عنوان مطابق با خواست مردم افغانستان نبوده و فقط در راستای حرکت های جزم انديشانه، کشتار و قاچاق مواد مخدر می باشد.

کمسيون تحکيم صلح به رياست جزم انديش معروف صبغت الله مجددی که به طالبان و القاعده " برادران طالب و القاعده" خطاب می کند، عکس منافع ملی و تامين حقوق قربانيان جنگ های خانمان سوز، به همان جريان قتل، خشونت، مواد مخدر و جزم انديشی ياری می رساند. حتا به مدد دستگاه فاسد و شبهه طالبی کرزی، باز هم از دارايی های همگانی و شکم گرسنه ی قربانيان، پول های گزافی برای برادران طالب و القاعده ی صبغت الله مجددی به مصرف می رسد.

کرزی که چندی پيش در گفت و گو با اشپيگل آرزو کرده بود طالبان سربازان وی می بودند، نمی تواند با اين سخنان افکار بيدار جامعه را فريب بدهد و احساسات آنان را برانگيزاند.

کرزی اگر به مبارزه با طالبان و آدمکشان اعتقاد می داشت، بايد اين مبارزه را از داخل ارگ و نزديک ترين دوستانش آغاز می کرد. تا زمانی که اين عمل صورت نگيرد، با وصف قبول اغراق حامد کرزی مبنی بر حمله به خاک پاکستان، طالبان در يک قدمی وی و داخل ارگ، هر لحظه حتا حيات خود وی را نيز می توانند تهديد کنند.

افشای سندی از يک رهبر ارشد طالبان: ملاعمر برکنار شود!

اوامر غلط از سوی ملا عمر مجاهد و باجه ی ایشان ملا عزیز الله اسحاق زی، ملا عبدالشکور و ملا جان محمد بلوچ/ طالبان ما به خاطر سهل انگاری ملا محمد عمر، از روی جبر دست به گریبان حزب اسلامی می شوند

جمعه 13 ژوئن 2008


اختاپوسی بنام صبغت الله مجددی

به بهانه ی آغاز ماه رمضان

به قلم سردبير

پيام‌ها

 • مبارزه با طالبان بايد از داخل ارگ و پارلمان شروع شود!

  عنوان بسیار جالب و قابل فهم، من به مقاله نویس که با نوشتن این مقاله حرف دل میلیون ها افغانستانی را گفته است، مبارک باد میگویم.

  کنفرانس پاریس کرزی را مست و لجام گسیخته ساخته است. باید بهانه برای چور چپاول این 21 میلیارد پول وعده شده باید داشته باشد. اگر وضع در افغانستان بهبود یابد، تجارت و پیدا گری های کرزی هم خاتمه می یابد. باید بحران را شدت ببخشد تا برادران و تیم کوچک اش از آب گل آلود ماهی شکار کنند.

  این حرف های کرزی حرف خودش نیست. کرزی افغانستان و منطقه را قربانی اندیشه های شیونسیم پشتونی خود خواهد کرد و نا آگاهانه ضربه جبران نا پذیری را برای گروه های قبیله گرا خواهد زد.

  افغانستان که کشور اقلیت هاست و قلیت های اکثریت افغانستان و طبقه روشنفکر و وطن دوست و واقع بین قوم پشتون باید درک کنند که دعوای پشتونستان سبب تباه افغانها گردید و افغانستان را به انزوا کشانید.

  طالب که یک آیدیالوژی فاشستی است، ما این گروه فاشیسم را از هر کجا و در هر کجای که باشند، محکوم کرده و نفرت خود را نسبت به آنها ابراز میکنیم.

  شعار های طالب خوب بد، حالا به شعار های طالب افغانی و پاکستانی مبدل شده است.

  کرزی فقط یک زندان را در کندهار در جای که برادرش زندگی مافیای شاهی را دارد، اداره کرده نمیتواند، و حال از حمله بر پاکستان چیغ میزند.

 • yak masal ast ke miga sag ....khoda dida wa ostokhan ra mikhora wali aghaye karzai ...khod ra nadida mikhora
  kal karzai dawre shoarhaye tond o inghelabi khalas shoda
  mardom khar nistand
  zoore zamin ra bakhti changal ba asman andakhti
  dar akhar ba omide naboodie islam
  amin

 • when karzai these day tray to dived Taliban in tow party , “ Pakistani Taliban “and “ afghan Taliban “ , it means he receive a new information about Taliban ( once he was talib – and – he knew curve and corner of the talib game ) ,. how do you believe that a military division without taken any result from there operation , in half way , give up there activity , and go back to there Barak , and live in there back 25 thousand armed enemy as a “ Pakistani Taliban “ ? this is possible in one condition , as you all know that present of Pakistani military in pashtoon area may create conflict in between Pakistani army , or in other ways , why not in stead of Pakistani military use “bayt ullah mahssod” against Afghanistan and Afghanistan Taliban too . as 45 % of Pakistani military are hold by pashtoon , . is not possible to one of those high ranking pashtoon officer from “kohat division” or “Lahore chowni” to come and talk and change mind of mahssod and give him a new Gun to shoot with one built tow target ? this is possible , because mahssod hand in gun and fight a war who have no profit for him it all , but if Pakistani military put dream of creating pashtonistan to he is empty head out of Afghanistan , may he agree and take responsibility of the rest of “ operation” against mullah Omar for now and if ISI tray harder mahssod well be make him self ready to stand for war against Afghanistan too , may you ask how possible 25 thousand un scaled fighter can do this job, I means stand against Afghanistan ? is it easy to understand , changing the Pakistani military soldier uniform to ordinary people KAMIZ SHALWAR take no time then 5 minute , and then you find your self in front of at least 2 hundred thousand train and well informed from war fare soldier in matter of few day , and the rest of 350 thousand well be the reserve . this technique was used in north sirilanka , between Tamil tiger and central government , from 1984 to now may central government of sirilanka kill 5 time of population of Jaffna peninsula , but still there’s Tamil tiger and fight is going on more then before . this is Indian military “ south division “ fight the war against central government of sirilanka . between Vietnam and American military war go’s on for more then 20 years , and finally Vietnam win the war , in real Vietnam not win the war , that was CHINA who win the war , china send people army to Vietnam as a Vietcong in local outfit ,. In main time we all going to see that pashtoon of both said going to kill each other , and British who create this war before 1919 well be enjoy the since .

  آنلاين بنگريد : warning

  • sag e zard baradar e shaghal ast

   karzai is a different sort of Talib

  • حقیقت مسلم و انکار نا پذیر است که مقر فرماندهی باند تروریست های دهشت افگن چون ملاعمر و گلبدین در داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان است ، واز آنجا اعمال دهشت افگنانه و جنایات بیشمار و قابل چشم دید سازمان دهی میشود . شما خواننده گان ارجمند چه فکر میکنید که خود جناب محترم حامد کرزی در راس همین باند مسؤولیت را عهده دار باشد. امروز رئیس عمومی باند مافیا ی جهانی را هیچ کس نتوانستند ،مشخص و شناسائی کند . هیچ کس نمیداند ، که احمد است یا محمود و مقر آن در کجا است، اما اعضا وشبکه های آن عمومأ اشخاص و افراد هستند ، که مانند خسک در سراسر جهان در راس وحیطه قدرت حکومت ودولت ها قرار دارند. به ده ها هزار جنایت و اعمال غیر انسانی را بنام های مختلف انجام میدهند . مثلأ بنام ملا و طالب ، شما خواننده گان ارجمند خدا شناس شریف ونجیب افغان باور به آن خالق توانا داشته باشید که همه این مسایل مربوط به باند مافیای جهانی می شود که برای غارت و تاراج اقتصاد و سرمایه های کشور های خورد وکوچک راه افتیده . باند مافیای جهانی عمومأ در فکر برنامه و طرح پلان هستند ، تا ساحات نفوذ خود را در ابعاد گسترده ، جهانی بسازند. امروز این باند مستبد و خونخور بعد از بقدرت رسیدن کمونیستها درحیطه حکومت و تجاوز شوروی به افغانستان بهترین بهانه ای برای رسیدن به آرمان های دیرینه و دستترسی شان به ذخایر نفت و گاز ودیگر معادن آسیای میانه به باند مافیای جهانی بود. اگر ما اینطور موضوع را مورد بحث و مداقه قرار دهیم ودر عمق بحر سیاست خود را زحمت و بآن فر و برویم چنین نتیجه حاصل ما میشود ، که عامل دگرگونی و انقلاب سیاسی با رهبری کونیستها در افغانستان و همزمان انقلاب اسلامی در ایران همین باند مافیای جهانی بود ، که خواست بمنظور اهداف ، و بهانه ای مداخله ، پای شوروی را به صحنه جنگ بکشاند. چنانچه با این اهداف و اعمال خونخور انه خود موفق و توانست در طی سه دهه جنگ ، اقوام و قبایل مختلف را بخصوص برخی و یا مشتی از پشتون های حرفوی را که در ادوار تاریخ افغانستان بمنظور پول واحراز قدرت هرنوع جنایت و خیانتی را که بآنها دستور داده شود انجام میدهند ، بخرند. امروز این گروه های سفاک و لجن مانند باند گلبدین ، ملاعمر، بن لادن، مشرف، نواز شریف ، نصرالله بابر ، باند بینظیر بوتو ، خلاصه همه شرکای دیگر آن ها از شاخه های باند مافیای جهانی هستند که جهان را در حلقه محاصره خود در آوردند. کار بس مشکل وخطر ناک است که بدون بچه ای فیلم با این مشت اوباش های نامسلمان و خدا ناترس مبارزه و جنگید. امروز حکومت کرزی مملو و کاملأ از اعضای همین باند مافیای جهانی و مواد مخدر هستند ، که آنها با هیچ چیز ونوع رحم نمیکنند. شعار آنها جنایت ، تجاوز جنسی ، همجنس باز ی ، آدم کشتن ، دزدی ، غصب جایداد ، اختلاس ، فساد اداری ، بمب های انتحاری ، اختطاف است . خلاصه آنچه را که حیوان وحشی و درنده انجام نمیدهد این باند مافیای جهانی انجام میدهند. اشخاص و افراد یکه عضویت این باند فرومایه را نداشته باشند ، هرگز شامل دستگاه حکومت شده نمیتوانند. احیانأ اگر تصادفی شخصی در داخل این دستگاه ایفای وظیفه کند ، فورأ زندانی و کشته میشود. قصه ای بیادم آمد که خدمت تان بعرض میرسانم . چنگیز روزی از قومندانهای خود سوال کرد وگفت آیا در همه قتل های عام ایکه ما انجام میدهیم ، کدام روز ی برای شما اتفاق افتیده باشد که بالای کس رحم تان آمده باشد ؟ یکی از قومندانهای او جواب داد و گفت بلی . چنگیز گفت شرح دهید.. قومندان مذکور گفت طفل شیر خور ی را گرفت که خنجر را در سینه اش فرو ببرد ، در همان لحظه طفلک بطرفش به بسیار دهن پر خنده ای ظریفانه ومقبول نگاه وفکر کرد که چیزی بدهنش میدهد . در همین اثنا محبت او بدلش جا گرفت . خنجر را بزمین انداخت ،روی طفلک را بوسه کرد و او را نکشت. چنگیز از جایش برخواست ، داد زد وگفت در سر شت و تار پود چنگیز رحم معنی ندارد و انسان ایکه رحم داشته باشد اصلأ خوشش نمی آید، خنجر را برداشت و بسینه قومندان خود فرو برد و او را بجرم رحمش بقتل رسانید . امروز باند مافیای جهانی ومواد مخدر از رحم و مهربانی سخت نفرت دارند . مانند باند گلبدین و ملاعمر و شرکای ملحد آنها در پاکستان. خواننده گان ارجمند مطالب زیاد وجود دارد اما نسبت بعضی معاذیر نتوانستم بیشتر ازین بنویسم که یکی آن ممکن بروحیه سایت کابل پرس سزگار نباشد. چنانچه یکی از نشته های من در همین سایت که خود را کاملأ بیطرف قلم داد میدارد و باوارم هم نمی آید نشر نشد. اما با آنهم از ویب سایت وزین آقای میر هزار متمنی ام که از نشر این مقاله چشم پوشی نکنند. در غیر آن احتجاج و اعتراض خواهم کرد.

جستجو در کابل پرس