در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > زخم افشار تا آخرین صفحه تاریخ تازه خواهد ماند

زخم افشار تا آخرین صفحه تاریخ تازه خواهد ماند

کاری از بشیر بختیاری
سه شنبه 10 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • هر هزاره ای که داغ افشار یادش رود من او را انسان نمایی بیش نمی دانم. افشار، افشار فلسطین مظلوم ترین مظلومان جهان، فلسطین که در دست مسلمانها جلو چشم مسلمانها رقم خورد همه ساکت که گویا هیچ اتفاقی نیافتاد است. ولی این ها امروز داد میزنند از فلسطین، کجای فاجعه فلسطین به بزرگی جنایات در افشار می رسد؟ خدا گواه است که فاجعه افشار در جهان اسلام و یک جنایت رقم خورده بدست مسلمانان در کشور اسلامی جلو دماغ مسلمانان، بهترین راهش همین مسکوت گذاشتن است که به اصطلاح مسلمان نماهای جهان متمدن امروزی کرده اند؛ ولی داد مزنند از فلسطین نمیدانم خون فلسطینها چه قدر قیزمیز تر از خون شعیان هزاره افشار است...

  آنلاين بنگريد : داغ افشار همیشه تازه است

 • My dear Baktyar salaam
  Please forget about the past think about the futuers and don’t try to play politic with the blood of innocent people. If i mention what happend you may never bring this story agains, you see i don’t give dum who fight who but all i know my brother took it away from my home by because he was Pashtoon, and since that date my mother still waiting for his son, so now you just showing one image from your Hazara people that you things only Hazara, people got kiled in Afshaar, so for you tip of person i must say, go and ask a Donkey to borrow you brain

  • Nothing to worry; history will record the crime. This is not the time to blame each other for what was done in the past; it only counts what we do at present. Better to heal the wounds of those people who suffered the most by our beautiful words. Take advantage of the time ahead and utilize it most effectively and before you regret that it is too late.

 • سلام واحترام خدمت رازق مامون تقديم باد.
  ميدانم حرفها ورازهاي پنهاني بسياري مانند ثنا نيکپي باکابل پريس داري .اماازشما خواهشمندم همانطوريکه درمرگ خالق شهيد بدست خانواده نادرغدارسخنان ونمايشنامه هاي زيادي نوشتي وانهم درشهادت يک انسان مظلوم.
  اين بارخواهشمنديم درفاجعه افشارنيزازجنايت باند تبهکاروادمکش شوراي نظاروسياف فلمنامه ها ،درامه ها ، غمنامه هاو... بنويسيد تاثابت شودکه شما خاکي شاه مداري نيستيد .
  زيرادرفاجعه افشارانسانهاي مظلوم وبي دفاع هزاره جوقه جوقه به کشتارگاه هاوزندانها منتقل ودرهرخانه کربلاي بپابود. اگروجدان وشرف داري ساکت نميشني . هزاران انسان دردمند درفاجعه افشارقرباني هوسها وامراض رواني مسعود، رباني ،سياف ،مارشال فهيم ، يونس قانوني ، جنرال بسم الله لوي درستيز، عتيق الله بريالي و...شد. ازکامران ميرهزارارزوداريم که وابستگي هاي سياسي راکنار
  گذاشته مردانه درين مورد بنويسند.

  • کجاست وجدان خمیدهء خانم حضرتی که یک مقالهء از مسعود ادمکش و قاتل هزاران هزارهء باشهامت بنویسد ؟.
   پروانی

 • به نظر بنده در کنار همه اشتباهات و در گیری های که همه طرفهای درگیر درآن آسیب دیدند و قتل کشتار صورت گرفت، این زخم هابه نسبت غلط فهمی و سطحی نگری رهبران قوم هزاره که در خدمت ایران قرار گرفته بودند دوست را از دشمن تفکیک کرده نتوانستند.
  در این شکی نیست که انگیزه های تعصب آمیزانه سیاف نقش بر جسته خودرا در این ماجرا ها داشته است.

  من یقین دارم که این زخم ها تا زمانی تازه خواهد بود که مردم فریب رهبران قوم سالار و فریب کار خودرا بخورند.

 • افشارم از کجایت بګویم
  از کودکان معصومت
  از پدران ګریسته ات
  از کوچه ها و پس کوچه های به رګ بسته ات
  از مادران داغدیده ات
  از خنده های مسعود
  از قهقه های ربانی
  از شکر سیاف
  و
  بلاخره از
  خود دیدن
  ازتبسم اکبری وسید انوری
  ترا ما پاس می داریم
  ګلوله نشسته بر ګلو ګودک ات ننګی است
  بر دامن اینها

  • وان میخ های را که شما ها به فرق مردم کوبیدید، ان سینه های را که بریدید، ان رقص مرده های را که نشان دادید وان بیناموسی های که در کوته سنگی وسایر مناطق تحت کنترول تان کردید وان دیوانه گری های شفیع دیوانه ومزاری دیوانه وصد ها دیوانه های دیگر تان هم تا اخر زنده خواهد ماند واز یاد تک تک باشنده های این کشور نخواهد رفت!

  • به همه سلام !
   دردمندان افشار سلام و صد سلام به همت بلند افغانی تان این وحشی صفتان شورای نظار و اتحاد اسلامی با ربانی یکجاه مسول واقعه افشار بوده و روزی این دزدان و جاهلان قرن ما مانند سکهای کوچه به دار اویخته خواهند شد که مسعود بزدل به حق خود رسیده و باند جنایت کار و ضد ملی ان در تبانی به ادمکشان متحد خود هنوز که هنوز است خجالت نکشیده و بنام جلال ابادی این چرند گویی را که گویا ( وان میخ ها را که شما ) بنام من نوشته اید ای دزدان جاهل شورای نظار خجالت بکشید اصلا این چیزها و بدنام کردن دیگران کاری را از پیش برده نمی تواند.
   من بنام جلال ابادی در این سایت در افشاگریها باند شورای نظار ، سیاف، ربانی و دیگران کوشیده ام به طرف مردم خود جهت داشته باشم من از محترم میرهزار تضاضا برادرانه دارم که بنام جلالابادی همچو خرافات را به نشر نرسانده و جای خوشی در این است که همه نوشتار من از طریق ایمیل( E-mail )من صورت می گیرد و ان هم میرهزار محترم می داند که این نوشتار که بنام جلالابادی به نشر رسیده است از من نبوده است و من این دزدان را که از نام دیگران استفاده می نمایند این ها از باند جنایت کار و مردم فروش شورای نظار بوده اند که در دامن دیگران بزرگ شده اند و شرم و حیا ندارند .
   یاداشت! مردم هزاره یکی از باشندگان باستانی افغانستان بوده که قرنهای متمادی در این سرزمین زندگی داشته و یکی از قدیمی ترین مردم این کشور است .
   ولی متاسفانه بنابر دلایل مختلف منجلمه عدم دسترسی مورخین و جهانگردان در سرزمین هزارجات بنابر موقعیت جیولوژیکی سخت،اقلیم سرد و عدم موجودیت راهای مناسب ،تحقیقات علمی در مورد هویت ،زبان و کلتور این مردم صورت نگرفته و حتا بعضآ عقاید نادرستی در مورد هویت و زبان این مردم رونما گردیده است.
   به طور مثال کلمه هزاره غیر علمی به سبب التباس ان با هزاره چنگیز دست خوش مورخان کوتا نظر گردیده است در حالیکه این نام سوابق طولانی قبل از چنگیز دارد و دلایل موجود است که این مردم در قرون متمادی قبل از ان هم در این سرزمین مسکن داشته اند -
   من در اینده تحت عنوان جداگانه به این موضوع اشاره خواهم کرد .
   چون مردم هزاره در طول تاریخ مظهر وحدت ملی بوده اند و مرحوم مزاری از پلان تجزیه مسعود خاین پیشتبانی نکرد و این بزدل در انتقام مردم بی کناه افشار را قتل عام کرد.
   برای جنایتکاران باند مسعود دیگر چیزی نمانده که از ان یاداوری نماید بدون دزدی ،قتل و دنباله روی گاهی عقب کرزی و گاهی عقب جلالی این ادمکشان و جاهلان در حرکت است اگر چیزی دارند مهربانی کنند به مردم بگویند و مردم ما این دزدان مشهور سقاوی را خوب مشناسند و نفرت دارند از این بازی چیهای کوچه های مردار مانند باند بزدل و شرم اور مسعود،سیاف و ربانی و غیره.
   از میرهزار منحیث دوست تضاضا دارم که در این عرصه که بنام من چرندگویی غیر مردمی را به نشر نرساند .
   جلال ابادی

   آنلاين بنگريد : باند شرم اور شورا نظار

  • جناب جلال ابادی
   فکر کنم که این پیامت را در حال خمار نوشته کرده اید،ببین برادر اول باید خودت تفکیک کنی که آغاز گر جنگهای کابل کی بود،وکی حکومت قومی و انحصاری تشکیل داده بود،آیا در مقاومت ملی مردم افغانستان فقط جمعیت اسلامی و اتحاد اسلامی نقش داشتند ایا دیگر مردم نیز به خاطر ازاد سازی وطن سهم داشتندیا نه؟
   حزب و حدت و جنبش ملی اسلامی فقط خواست انسانی و برابری داشت،نه چیز دیگر،خودت از سینه بریدن ها حرف میزنی و لی نمی دانی که این حرفها فقط یاوه بیش نیست.هرکس اگر ادعای دارد باید ثبوت انرا نیز پیشکش کندوالله دروغگو به حساب می رود،در این هیچ شکی نیست که در جنگهای تنظیمی جنایت از هر جناح سر زده ولی چیزیکه در حادثه افشار قامل تامل است اینکه این جنایت یک جنایت سیستماتیک و از قبل طرحریزی شده بود که فقط و فقط باید قربانیان، مردم غیر نظامی هزاره باید می بود.مگر مردم نمی داندکه کی در راس حاکمیت خود خوانده در شهر کابل قرار داشت،مگر مردم نمی داند که کی وکدام جناح پلانهای صلح داخلی و بین المللی منجر به شکست کرد؟آیا در به وجود اوردن طالبان و تا به قدرت رساندن آنها در کابل کی نقش برازنده و مهم داشت؟بس است مردم را فریب دادن،بس است نیرنگ و حق کشی ،اگر همین انرژی را ما برای تخریب همدیگر بکار می بریم اگر برای سعادت و رفاه همدیگر بکار می گرفیتم امروز افغانستان شاید یکی از کشورهای مهم در منطقه می بود،ولی متاسفانه خیلی از جریانات در افغانستان نسبت به هر قضایا با دید نژادی و فاشیستی مینگرند.اگر هزاره ها در کابل سینه زنان را بریده(قضیه کاملا بر عکس است)پس در بامیان چه گناهی را مرتکب شده بود که لشکر بزیدی شورای نظار با حمایه وهایبت ،به انها یورش بردند،مزار و یکاولنگ چه جرمی داشتند که توسط فرعونیان طالب زن ومرد قتل عام شدند.آیا منطقه کندی پشت شاه جوی ولایت زابل را هرگز شنیده ای؟آیا منحیث یک انسان میدانی که چه تعداداز مسافرین هزاره که از ایران توسط رژیم خونخوار ایران اخراج شده بودند توسط اوباشان طالب به نام هزاره به شهادت رسیدند،نه زیاد فقط برای یک لحظه خودت را در عوض یک هزاره قرار بده و بعد یک قضاوت انسانی کن نه قومی.آیا امروز هزاره ها چه جرمی را مرتکب شدند،که کوچی پاکستانی ازانطرف سرحد بلند شده و می ایند مردم بهسود هزاره جات را قتل عام میکنند،از نظر فاشیستان قومی هزاره در طول تاریخ به جرم بی گناهی مجرم است چون نه وطنفروش بوده و نه در حق کسی تجاوز کرده،همین جرمش است و بس

  • برادر عزیز جلال ابادی حقیقی سلام .
   منظور من ان جلال ابادی دروغین است که قبل از شما پیام گذاشته،امید که سوء تفاهم پیش نیاید،من در تمام پیامات شما،حسن نظر شما را نسبت به قضایای داخلی کشور تایید و تقدیر می کنم،و من میدانم که افرادی مانند شما متاسفانه در جامعه ما محدود است،که دید فراقومی داشته باشند و قضایا را از دایره حق گویی ببینند نه قومی .موجودیت افرادی چون شما مباهات جامعه افغانی است.برادرت علی تابش

  • سلام خدمت کارمندان کابل پرس و خواننده گان عزیز!!!
   شاغلی میر هزار درود برشما !!!1
   قضیه افشار در طول تاریخ نظیر ندارد بنازم همت افغانی برادر هزاره ام و وای از دست ان جنایتکاران جنگی !!!!
   تسلیت می گویم به تمام ملت افغانستان و تمام کسانی که در این قضیه قربانی گردیده اند !!!!
   من هم با تاید حرف جلال ابادی که کسانی دیگری در سایت کابل پرس می نویسند و نام انها را به نام خود منسوب می دهند که در مقاله قبلی یک فردی بی نام و نشان نام بنده را گرفته و کسی دیگری ادعا نموده است که این خود حنیف رستم است که از خود تعیریف می کنند تو جه جناب میرهزار را در این زمینه خواهانم !!!1
   و از تمام نویسنده گان جدا تقاصا می کنم که نام اشخاص دیگری را به عوض اسم خود نگیرند !!!
   چون این دزدی ادبی است و در قانون مطبوعات به طور مفصل بیان شده است !!!!و کسانی که نام دیگران را می گیرند باید بدانند که هر نویسنده با همان سبک های خاصی نویسنده گی که دارد شناخته می شود که کی هست !!!!

  • برادران عزیز. هردو پیام بالا مربوط به من نیست! من منحیث یک شخص روشنفکر این کشور جنایت کاران هردو حزب وحدت وشورای نظار را تقبیع میکنم وهر گلو پاره گی را که انها به نام این وان میکنند مردود میشمارم.

   از جناب اقای میر هزار خواهش میکنم تا پیام های این دوشخص را که به اسم بنده گذاشته اند پاک کنند. لعنت به حزب وحدت و رهبر ملعون ان.

 • هر باری که قربانیان بیگناه افشار را به یاد میاورید به این هم فکر کنید که آیا قهرمان ملی دانستن جنایتکار ملی مسعود توهین به تمام شهدا از جمله شهدای افشار و خانواده های آنها نیست ؟

  • نخير! شما چه توقع داشتيد كه رهبران تان بيايند و در پاي سند حكومت امضا كنند و دو سه وزارت را بدست بياورند ولي هنوز هم گوشه هايي از شهر را در تحت حاكميت مستقلانه خود داشته باشند و مردم را در پايتخت گروگان گرفته باشند؟ افشار و علوم اجتماعي چه بود؟ پايگاه حزب وحدت؟ يا گوشه شهر كابل؟ گوشة كه قواي دولت بآنجا اجازه رفتن نداشت. و از آنجا و باغ وحش و كارته 3 و اطراف رياست ترافيك و پوهنتون و كارته سخي چه بدست آمد؟ اجساد مرده هايي كه سر و صورت شان بريده شده بود؟‌ زنان حامله در داخل كانتينر ها.

  • جمله جمله شما دروغ محض است. برای هیچگدام از دروغ هایتان سند ندارید. کشته شدن زنان و کودکان بیگناه هزاره موردی واضح و اسنادش هم موجود است. حامله بودن زنان را شما با علوم طبی مسعود تشخیص دادید یا سیاف؟ چه مدت باید گذشته باشد تا حامله بودن يک زن را تشخصی داد؟

  • این یکی از خصوصیات هزاره گی ها است که از جد امجد خود یعنی چنگیز ملعون به میراث برده اند که مظلوم نمایی در زمان که درقدرت نباشند وخونخوار بودن زمانکه قدرت در حیطه شان باشد.

   مزاری ملعون وباند جنایتکار وی مثال بسیار خوبی از این واقعیت تاریخی هستند. انها زمانکه در داخل کابل قدرت داشتند دست به اعمال زدند که روح پلید جد خود یعنی چنگیر ملعون را در دوزخ شاد کردند. انها بنابر عقده که داشتند دست به انهدام وقتل عام وتوهین وغضب دارایی های عامه کردند که تا امروز مردم کابل جنایات این فرزندان خلف چنگیر را به یاد دارند.

   هزاره ها بهتر است اول به ان جنایات که د رکابل کردند پاسخ بدهند. ایا نویسنده احمق این داستان از میخ های بیست انچه که شفیع دیوانه و نصیر دیوانه به فرق ها میزدند چیزی به خاطر دارد؟ شاید خودش هم مانند شفیع خان چرسی بوده وحافظه خود را از دست داده باشد ولی مردم کابل ان روزهای شومی را که فرزندان حزب وحدت بالای شان اورده بودند تا هنوز فراموش نکرده اند!

   وجب وجب کابل از خون پاک ان دوشیزه گان که مورد تجاوز باند حزب وحدت قرار میگرفتند تا هنوز گلگون است. ان سینه بریدن های دختران وزنان مردم تا هنوز در خاطره ها زنده است. ان رقص مرده نشان دادن ها که از جمله ابداعات شفیع دیوانه بود تا هنوز دهن به دهن میگردد.

   ای احمق! ایا فکر کرده یی که ما انرا فراموش کرده ایم؟ ایا با این مظلوم نمایی ها میخواهی که انتقامی را که در زمان جنگ های تنظیمی از اکثریت گرفته نتوانستید حالا بگیرید؟

   این تنها مردم کابل نیستند که از دست حزب وحشت (حزب وحدت) دلشان داغ داغ است.تک تک شهریان مزار تا هنوز داستان های جنایات وندیان محقق جلاد را تا هنوز به خاطر دارند! ان جنایت کار های شپشی که شپش های وجود خود را به قیمت گوسفند بالای مسافرین راه مزار میفروختند. وبازهم این تنها مردم کابل ومزار نیستند که بالای جنایت کارهای حزب وحدت دلشان داغ داغ است بلکه یک تعداد زیاد خود هزاره ها هم از دست انها تباه وبرباد شدند. نمونه کوچک بیناموس بودن وحدتی ها قومندان شش پل بود که از هر عروسی از عروس یک بوسه باید میگرفت و رهگزران مجبور بودند برای گذشتن از سرک که وی پاتک ساخته بود یا پول گزاف بپردازند ویا بروند واله تناسلی مرده قاق کرده وی را ببوسند.

   ما هم جنایات شما ها را فراموش نکرده ایم و منتظر یک فرصت بعدی هستیم تا با شما حساب تصفیه کنیم زیرا شما ها تا هنوز ادم نشده اید! منتظر ما باشید بازهم ما عبدالرحمن خان وطالب ها وسیاف خان های زیادی در اینده خواهیم داشت که جزای تانرا به کف دست تان بگزارند

  • ادمی که از ذکر نامش خجالت بکشد چه ارزش مشاجره را دارد

  • كاش ما اولاده چنگيز بوديم. افسوس كه نيستيم...
   ما ساكنان اصلي اين سر زمينيم. بومي ترين ساكنان ما هستيم كه با امدن قوم تاجيك اين سر زمين ماتم كده شد. افسوس كه ما اولاده چنگيز نيستيم...

  • بلی باز دیده میشود که فرزندان غیور هزاره پیروز می شود و یا دیو صفتان و دد منشان و نوکر های پاکستانی ها که سیاف و سیافی های میباشد ، شما فکر میکنین که فرزندان غیور هزاره به فکر روز های آینده خود نیستند؟ ما اول به زور خداوند پاک و دوم به زعامت دو زعیم ملی خود همیشه پیروز هستیم در همه عرصه ها ، سیاسی ، اجتماعی ، تحصیلی ............... وغیره این شمایید که نوکری پاکستانی ها و عر ب ها را میکنید در این خاک پاک.

 • سلام دوستان عزیز!
  جنگ غزه و اسرایل جنگ در بین دو کشور بود و دیگر این که در آن جنگ کمتر از یکهزار نفر کشته شدند و که اکثر آن همان نظامی ها بود فقط تعداد کم شان افراد ملکی بود همین نوکران ایران چی غوغایی که برپا نکردند اما میدانید که در افشار در یک شب بیش از یکهزار نفر کشته شد بالای زن ها ها تجاوز صورت گرفت مال مردم چور و چپاول شد اما کی صدای مخالفت بلند کرد اکثر همین نفر های که همی حالا برای غزه میگیرید عضو همان حکومت بود.

 • سلام به همه عزیزان هموطن ! آقای جلال آبادی و دوستان دیگر كه هم نظر با ایشان استند ، بیائید قبل از اینكه از چشمان كور تعصبات قومی و مذهبی و امثال ٱن به قضیه نگاه كنیم ، منصفانه و از چشم یك انسان این حادثهء هولناك را بررسی كنیم . یعنی شما منحیث یك انسان ازین حادثه هیچ متاثر نشدید، عاملین این حادثه به نظر شما كار بسیار پسندیده و خوبی انجام دادند، قتل عام و تجاوز افراد بیگناه و غیر نظامی به نظر شما هیچ اشكالی ندارد بخاطریكه مثلا چند جنایتكار انسان نما از ملیت هزاره مرتكب اعمال غیر انسانی شدند . تاوان جنایت ٱنها را افراد غیر نظامی باید بپردازد ، آفرین بر شما و استدلال غیر انسانی شما این منطق شما مثل اینست كه طالبان اینهمه جنایات غیر انسانی را انجام دادند خوبست كه امروز جنوب وپشتون های عزیز بمباران میشوند . من قبل از اینكه یك هزاره باشم یك انسان استم . همان اندازه كه از ملا عمر ، مسعود ، گلبدین نفرت دارم ازآن بیشتر از محقق و دیگر جنایتكاران ملیت هزاره نفرت دارم . همان اندازه كه یاد حادثهء افشار استخوانم را میسوزاند ، كشته شدن و بی خانمان شدن عزیزان غیر نظامی در جنوب كشور هم وجودم را ٱتش میزند ، مدفون شدن سه هزار افراد بی گناهء امریكایی در زیر آوار دو برج نیویارك و خلاصه تحمل رنج كشیدن هیچ انسانی را ندارم . با معذرت علامهء سوالیه را

  • I believe election is very close..!
   And some opportunist groups trying to divide our people,and this is the way
   to highlighting the very sad part of the past to create a disunity amongs
   the Afghanistan people.
   but I strongly believe people get killed in civil war
   regardless of religions or tribe, if you look at Bazonia, Croatia and Sorb,they killed
   each others and destroyed all the country, therefore civil war is an avoidable
   specially in the third world and it will happen time to times

   But i am sure my people see the fairs and see the rans and they learned a lots
   and none of does stupid and idiot who highlighting the past can divid and rule
   our people thank uuuu

 • به خدا قسم بعضی ازاین نوشته ها را که میخوانم با خود میگویم (مه ره توبه از انسانیت/مسلمانی و افغانیت) و آرزو میکنم حیوان باشم و یا در صورت انسان بودن طبعهٌ بنگلدیش یا سومالیا باشم. 

 • سلام برادر جلال آبادی حقیقی ! معذرت میخواهم البته منظورم همان گرگی است كه لباس میش پوشیده بود

 • وطنداران عزیز!
  بنده نخست از همه به روح مظلوم مردگان تاریخ کشور درود میفرستم و برایشان جنت برین میخواهم. قتل چی که حتی کوچکترین آزار رساندن به یک انسان بیگناه که با تو دشمنی نکرده و قصد دشمنی ندارد جرم است.

  اما باید متوجه بود که در دوران جنگ تبلیغات از تبعات آن است. می گویند در جنگ نخستین قربانی را حقیقت میدهد.

  شکی نیست که در افشار جنایتی صورت گرفت و این جنایت به گونهء کشتار مردم بیگناه به جرم زیستن در محلهء افشار و طرفداری از حزب وحدت مزاری روی داد.

  قتل این مردم هیچگونه توجیه ندارد و هرگونه توجیه برای خاک پاشیدن بروی خون آن بیگناهان شرکت در جنایت است.

  واما هرگونه بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی ازان نیز جنایت است. حنایت در افشار به هیچ صورت علیه قوم هزاره نبود. چرا که سایر هزاره ها در نقاط مختلف شهرکابل زیر ادارهء حکومت ربانی زندگی میکردند و کسی مزاحم آنها نمی شد. درین جنگ هزاره های طرفدار محمد اکبری و سید حسین انوری نیز شرکت داشتند و سبب سقوط افشار نیز همین هزاره های خودی شده بودند.

  مساله دیگر این که نه شورای نظار و نه هم حتی اتحاد اسلامی سیاف ضدیت شان با هزاره را به گونهء سیستماتیک ادامه دادند. ضدیت با مزاری بود نه با هزاره. یعنی این صدیت و جنگ سیاسی بود نه قومی.

  حزب وحدت خواهان تقسیم قدرت میان خود و شورای نظار بود. آنها سه وزارت کلیدی به شمول وزارت امنیت را میخواستند. ایا این کار در موجودیت احزاب پشتون تبار دیگر میسر و عملی بود؟

  جنگ برسر همین وزارت خانه ها شروع شد. تقسیم قدرت کار آسانی نبود.

  چنانچه گفته شد، تبلیغات زیادی در مورد جنگهای کابل دران زمان صورت گرفته و همین حالا هم برای تعمیق دشمنی میان تاجک و هزاره، صورت میگیرد. هیچ کس نمیتواند خون کسی را به کسی ببخشد. باید جنایتکاران به سزای اعمال شان برسند. اما به هوش باید بود که بهره برداری سیاسی از همچو مسایل حرمت خون شهیدان را ازمیان میبرد.

  وارثین قربانیان فاجعهء افشار حق دارند تا دروازهء هر محکمه یی را بکوبند و قاتلین را به جزای اعمال شان برسانند. اما اگر این مساله سیاسی شد، موضوع سینه بریدن ها و میخ کوبیدن ها را مردم بهانه گرفته خون یک بیگناه را با خون بیگناه دیگر اختصار میکنند. اینست که جنایت و جنایتکار به جای خود میماند و خون ها ضایع میشوند.

  باید به هوش بود!

  حقی را بدست آوردن

  • به همه سلام !
   وطندار که نام خود را نگفته معلوم است که مربوطه باند شورای نظار است .
   جنایت که در افشار رخ داده بود یک جنایت سازمان یافته بود و شما که ادعا کذاب نموده اید که گویا همه و همه افشار از جمله طرفداران حزب وحدت بود این یک خواب خیالی شما جناب بوده است در شهدا افشار همه و همه مردم بی گناه غیر مسلح بودند و گرنی بزدلان شورای نظار و اتحاد سیاف انقدر شهامت نداشتند که در یک شب یک هزار مرد مسلح را به قتل برسانند. برای همه ملت و مردم کشور ما هویدا است که قدرت نظامی شمایان انقدر نبود که از چند کوچه کابل حراست نماید چی رسد به کشور؟
   شما بار این جنایت را به دوش انوری و اکبری انداخته اید که غیر واقعی می باشد انها مخالف وحدت بودند لیکن انقدر نی که قوم کشی کنند. این باند جنایتکار مسعود بود که در گوشه و اکناف کشور مردم بی کناه افغانستان را قتل نموده و اموال مردم را با بسیار بی شرمی دزدی کرده اند،شما بگوید که این باند معلوم سیاف و مسعود که شهرکها و شرکتها دارند ایا این ها از پدر و پدرکلان این قصرها و موترها را داشتند بیاید اعتراف کنید که شما اهل سیاست و هنر نستید و تنها مهارت تان دزدی و قتل افراد غیر مسلح بوده و این شغل شمایان به شما مبارک باد .
   جلال ابادی

   آنلاين بنگريد : دزدان شورای نظار و سیاف مسول فاجعه افشار بوده اند

  • شورای نظار نی، شورای نظار!

   شما چرا به جای استدلال به تاپه کاری مردم می پردازید؟ کار شما همانند کار نظام های دیکتاتوری است که مخالفین خود را به نام نوکر امپریالزم، کاسه لس امپریالزم ویا پیرو این یا آن ایدیولوژی دانسته محکوم و سرکوب میکردند. این روش بسیار کهنه و مضحک است.

   گیرم نویسنده عضو شورای نظار نی که بیخی نمایندهء شورای نظار، مگر آیا اعضای شورای نظار در پارلمان و سایر پست های دولتی نیستند و آیا هر روز حرف شان را نمی شنوید؟

   اگر این یکی عضو شورای نظار است، شما عضو کدام حزب استید؟ ما که در گذشته هیچ کسی را نمی دیدیم که به نوعی به حزبی علاقمندی و یا عضویت نداشته باشد. حتی اگر از نسل نو باشید، باید بزرگالن خانواده های تان عضویت کدام حزب را داشته باشد.

   خود با فریب ندهید و با این حرف های شورای نظاری و وحدتی و خلقی و پرچمی خود را بازی ندهید.

   دلیل بگو، هرکه هستی و هرکه بودی....

  • برادر که نامت را ذکر نکرده اید چرا حقیقت را وارونه جلوه میدهید حزب وحدت فقط یک وزارت کلیدی میخواست نه سه تا وزارت کلیدی هر کسیکه از افشار یاد میکند دردی دردل و داغ برسنیه دارد اتش را که را که این فاجعه بر قلبهای داغدار شعله ور کرد هنوز روح وروان ادمهای راکه عزیزان شان از دست داده می سوزاند ازانچای که ما درد رسیده ایم فرایاد میکشیم ولی تو انرا سیاسی جلوه میدهی هرکه را درد رسد ناچار گوید واوای نه انکه سیاست بازی کند

  • چنانچه بنده در پیام نخست خودگفته ام، من نه منکر آن جنایت استم و نه حامی جنایتکار و نه هم خواهان محاکمه نشدن و یا بخشایش جنایتکاران. اما وقتی قضاوت میکنیم، باید دقیق صحبت کنیم. تمام آنچه بنده میدانم و روشن است اینست که جنایتی در افشار صورت گرفته و بیگناهان زیادی کشته شده اند. حالا تعداد ومیزان این جنایت چقدر بوده، نوع جنایت چه بوده (قتل، ضرب وشتم، شکنجه، تجاوز وحتی تحقیر وتوهین و دشنام که هتک حرمت در پی داشته است نیز جنایت است) و یا این که چه کسانی درین جنایت دخیل بوده اند و انگیزه های شان ازین جنایت چه بوده....همه وهمه قابل بحث است وهیچ حکم قطعی درین مورد نمیتوان کرد. این حکم را پس از جمع شدن تمامی اسناد تنها، احضار متهمین و شهادت شهود، قاضی میتواند بکند نه ما.

   اگر مسالهء وزارت کلیدی بود، شما که وزارت مالیه را داشتید، چرا بازهم در یک جنگ دیگر با حکمتیار و دوستم شرکت کردید؟ چرا درهمکاری با دوستم شورای هماهنگی ساختید؟ این شوری درکجا دایر شد و زیر سرپرستی و ابتکار چه کسانی بود؟ آیا آنرا آی اس آی در اسلام آباد نساخت؟ آیا دوستم در طریق آن مولوی ترکستانی که در پاکستان بود توسط آی اس آی به این شوری کشانده نشد. آیا مزاری با آی آس آی وحکمتیار و مجددی درین شوری همکاری نکرد. کابل که درهمین دوران ودرهمین جنگ ها بود که خراب شدو هزاران نفر کشته شد. آیا مزاری خیرخانه را با راکت های سکاد دوستم تهدید نمیکرد؟ آیا افراد حزب وحدت از کدام جنایت رویگردان بودند. آنها تا بجایی در جنایت پیش رفتند که حتی زن حامله یی را که زمان وضع حملش نزدیک بود، توقف دادند تا در حضور همین جنایتکاران ولادت کند تا این ها ببینند....

   اره کردن آدم ها جی؟ آنهمه زنجیری، شیشه خور و دیوانه هایی که در غرب کابل به جنایت روزانه وشبانه می پرداختند کجا شدند؟ غرب کابل تنها دشت برچی و سرای غزنی نبود که منطقهء هزاره بوده باشد. از پل ارتن تا کوته سنگی و کمپنی غرب کابل است و ساکنین آن به هزاره نبودند. خانهء تمامی مردم درین ساحه توسط حزب وحدت چور شد. موزیم کابل را چه کسی چور کرد. آنهایی که از انفجار بودا ها در بامیان گلایه میکنند یکبار غارت موزیم ملی توسط حزب وحدت را هم باید یاد کند. حالا همهء اعضای حزب وحدت روشنفکر و حقوق بشر شناس شده اند و بر فاجعهء افشار گریه میکنند.... این ها میخواهد با خون بیگناهان و شهدای افشار و با انگشت گرفتن سوی جنایت های دیگران جنایات خود را کتمان کنند.

   آیا در راه میان خنجان تا مزار شریف، همین هزاره های شبش های خود را سر مردم نفروختند. آیا یک مولوی را مجبور نکردند که در حضور شان با مرکب زنا کند؟ تهدید هم همین بود که یا مرکب زنا کند و یا این که قوماندان حزب وحدت با خودش لواط خواهد کرد...

   برای پشتون ها چه کسی قروت را نشان میداد و میپرسید بگو چیست؟ اگر کسی قروت را کروت میگفت، پشتون گفته میبردند و هرچه میخواستند به سرش می آوردند...

   نمیخواهم بگویم که تفنگداران دیگر و مربوط احزاب دیگر خوب بودند وهمه بدی ها در حزب وحدت بود. بلکه میخواهم بگویم که حزب وجدت یکی از احزاب مسلح با تفنگداران غیرمسوول بود که هزاران جنایت را مرتکب شدند.

   افراد در هر حزب و تنظیمی جنایت کرده است. اما هرگز باور ندارم که کشتار جنایت گونهء سازمان یافته و سیستماتیک داشته بوده باشد. هیچگونه ایدیولوژی و برنامه سیاسی قومی آن جنایات را راه نینداخته بود. بلکه جنگ، تفنگ و انارشی سبب ایجاد دسته های آدمکش شده بود که به هیچ معیار انسانی ای پا بند نبودند.

   با وجود آنهمه جنایاتی که یاد آور شدیم، هرگز و هرگز و هرگز نمیتوان جنایت درافشار را خاکپاشی کرد وازان چشم پوشید. هرگز نمیوشد جنایت یک جناح را با جنایات جناح دیگر اختصار کرد. هریک ازین جنایات باید محاسبه شود وعاملین آن باید محاکمه شوند. اما به یاد باید داشت که نباید ازین موضوع یک مسالهء سیاسی ساخت. اگر سیاسی شد خون بیگناهان هدر میرود. اینست حرف حساب من.

  • براداران بازهم میخواستم بالای یک نکته تاکید کنم وان اینکه هرکسی که نوشته های قبلی مرا خوانده باشد به اسانی میتواند درک کند که نوشته بالا مربوط به من نیست. هرکسی که است اگر افغان است وشیر پاک مادر خود را خورده است باید بنام خود نوشته کند زیرا این نهایت پست فطرتی یک شخصی است که از ادرس دیگران نوشته میکند.

   جناب میر هزار خودشان با نوشته های من که از حقایق سرچشمه میگیرد با خبر هستند. من هرگز از جنایات حزب ملعون وحدت ورهبر ملعون ان در هیچ حالتی دفاع نکرده ام ونخواهم کرد. بنا لطفا نوشته های بالا را از ادرس من فکر نکنید

 • افشار سمبول مظلومیت و ظلم تفنگسالارانی چون سیاف مسعود کاظمی و انوری است.
  فاجعه افشار هرگز از یادها نخواهد رفت.

  • کتاب عبدالرحمان خان را خواندم .

   نوشته بود جعمیت درانی هزاره و غلجایی بزرگ ترین جمعیت یا نفوس کشور را تشکیل میدهد یعنی در برابر اوغان به باور جلاد تاریخ دومین گروه قومی حتا مذهبی بوده اند .

   صرف نظر از چگونگی اجرا ظلم و چپاول تجاوز .... حاکم ظالم نوکر انگلیس ها عبدالرحمان در حق هزاره ها

   حرکات و سیاست و بر خورد ها خود هزاره نیز نابخردانه و مسبب تقلیل و کشتار و چور چپاول مهاجر شدن ... این قوم بوده .

   در قضیه افشار و بدبختی هزاره های کابل نشین بدختی ها مصیب ها ...را باید برابر بر مسعود سیاف و مزاری تقسیم کرد .
   هزاره های گروه مزاری فرشته های اسمانی و مظلومین روزگار نبودند ............

  • ...را باید برابر بر مسعود سیاف و مزاری گلبدین تقسیم کرد.

   با معذرت نفر اصلی فراموشم شده بود

 • سلام و صد سلام هموطن ، هم زبان، همخون ، غم شریك ، فرزندان یك مادر ! دیگر بس است ، بس كنید به لحاظ خدا ، شیر مادر حرام تان باد اگر بیشتر ازین به چنین بحث های تفرقه آمیز ادامه دهید . كشور را به ویرانه ، خار زار ، كشتار گاهء برادر و خواهر خود مبدل نمودید ، دیگر چی میخواهید .
  هموطن ! بیدار شو ، اطرافت را نگاه كن ، كاروان رفت ، من و تو خیلی عقب ماندیم ، رسیدن من و تو به كاروان غیر ممكن است .
  هموطن ! همنوعان من و تو كرات آسمانی را تسخیر كردند ، در آیندهء نه چندان دور آنها در یكی از سیارات دیگر زندگی خواهند كرد ، در حالیكه من و توهنوز در آتش جهل ، جنون و جنایت میسوزیم .
  بیائید از واقعات تلخ و اشتباهات افراد ناآگاه و جنایات زمان جنگ عبرت بگیریم و برای ساختن یك جامعهء مرفع انسانی، آزاد و بدون گرایش های پوچ قومی و امثال آن، از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نكنیم ، مگر نه اینكه این سایت ها برای بیداری اذهان خفتهء مردم ما ایجاد شده ، بحث ما همیشه بر محور برادری و همبستگی بچرخد ، نه اینكه از قلم به مثابهء اسلحه استفاده نموده و آتش نفاق ، كینه ، نفرت و بد بینی را میان هموطنان خود شعله ور بسازیم . هر ملیت از جنایتكارران قوم خود نعوذبالله خدا ساخته ، به همین لحاظ جنایتكارانیكه دست های پلید شان تا به آرنج به خون ملت آلوده است امروز بر ما حكومت میكند . آیا این از نهایت ضعف جهالت حتی دیوانگی ما نیست ،واقعا خجالت آور است .
  بیائید هزارهء نور چشمم ، تاجك تاج سرم ، پشتون پارهء تنم ، ازبك قلب و خونم ! اینرا بپذیریم كه یكی از
  دلایل عمدهء كشتارو جنگ خانمانسوز داخلی در كشور همانا قدرت طلبی، كینه توزی ، وحشیگری همین
  درنده گان انسان نما بود ، خواهر و برادر من وتو قربانی حرس و طمع اینها شدند . تا زمانیكه این واقعیت را نپذیریم هرگز به راه حلی نخواهیم رسید

جستجو در کابل پرس