در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > دست اندازی های وردک در انتخابات!

دست اندازی های وردک در انتخابات!

منابع مختلف پيشتر به کابل پرس خبر داده بودند که فاروق وردک عضو گروه بنيادگرای حکمتيار و وزير فعلی معارف افغانستان، با استفاده از نفوذ خود در تلاش برای جابجایی افراد همفکر و هم گروهش در کميسيون مستقل (؟) انتخابات می باشد
سه شنبه 17 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره کابل پرس: منابع مختلف پيشتر به کابل پرس خبر داده بودند که فاروق وردک عضو گروه بنيادگرای حکمتيار و وزير فعلی معارف افغانستان، با استفاده از نفوذ خود در تلاش برای جابجایی افراد همفکر و هم گروهش در کميسيون مستقل (؟) انتخابات می باشد. اين منابع می گويند او همچنان که از نفوذ خود در انتخاب واليان استفاده می کند، افراد وابسته به جريان فکری خود را نيز در رده های مختلف اين کميسيون می گمارد. گماشتن والی ميدان وردک حليم فدايی يکی از نمونه هايی ست که منابع کابل پرس به آن اشاره می کنند.
فاروق وردک که تا چندی پيش چند پست کليدی را بصورت کامل غير قانونی اشغال کرده بود و از او به عنوان يکی از کليدی ترين عناصر خط دهی به حامد کرزی ياد می شود، طبق اظهارات منابع کابل پرس، در هماهنگی و پشتيبانی از عناصر مسلح در حمله به جان و مال باشندگان ولسوالی بهسود ولايت ميدان وردک نقش اساسی را ايفا کرد.

پيشنهاد و گرفتن تاييد حامد کرزی برای پرداخت معاشات امتيازی گزاف به مقامات بلندپايهی افغانستان که بيشتر در کار اختلاس و چور و چپاول دارايی های همگانی هستند، يکی از دستاوردهای ديگر فاروق وردک عضو باند گلبدين حکمتيار و وزير فعلی معارف می باشد.

کميسيون انتخابات مستقل نيست!

امضا محفوظ است

مسئولین محترم کمیسیون مستقل انتخابات شخصاً خودم منحیث یک افغان افتخارمیکنم که چنین کمیسیون را درسطح کشورداریم که واقعاً مستقل ، بیطرف واشخاص که عضویت این کمیسیون را دارند میتوانند که وحدت ملی را تمثیل کنند وشخصیت های محبوب فرهنگی ،علمی ودینی در راس امور کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارند واین مایه افتخار بزرگ ملت سربلند وباشهامت ماست وبرگ زرین دیگری براوراق تاریخ پر افتخار ملتی که درعرصه های مهم تاریخی جایگاه ارزنده وبلند دارد .

تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات براساس نص صریح قانون اساسی کشور، برای جامعه ی جهانی ثابت نمود که ملت افغان همانگونه که به پای ارزش های دینی واستقلال سرزمین ودفاع ازکیان ملی اش حاضر است تامرز شهادت وپزیرفتن آوارگی پیش رود ، در احیای اصول وارزشهای دموکراسی وبنای جامعه مدنی نیز پیشتاز عرصه های مهم باشد .

اما باکمال تاسف درپاره ی از موارد عدم دقت درگزینش بعض چهره ها تمام ارزشهای کاری یک اداره را درنزد افکار عامه زیر سوال قرار میدهد .

هرچند راه یابی در پست های دولتی از طریق رقابت ازاد یک روش پزیرفته شده وقابل قبول میباشد چنانچه در همه ادارت فعلا عملی میگردد.

اما با کمال تاسف عدم شفافیت دراجرای این پروسه ووجود فلتر های نشنلیستی ،حزبی ،سمتی وفساد افسار گسیخته که در اداره نو بنیاد اصلاحات اداری حاکم گردیده نه تنها دراصلاح امور مارا یاری نمیرساند بلکه باگزشت هرروز میان مردم ودولت(مخصوصا حکومت) فاصله ی بیشتر ایجاد نموده ومایه دلسردی مردم از حکومت ،دولت وقانون میگردد.

هرچند اجراوتطبیق پروسه اصلاحات اداری درکمیسیون های مستقل مانند کمیسیون انتخابات ویا حقوق بشر خود میتواند فصل مهم وقابل تامل درباب گزینش ویا انتخاب محسوب گردد زیرا کمیسیون های مستقل باید آیینه از تمثیل وحدت ملی باشد زیرا جامعه ما یک جامعه چند ملیتی میباشد ومردم مانیز عادت نموده اند واین به بخشی ازفرهنگ اجتماعی مبدل گردیده که احاد مردم حضور خودرا درچهره های اشخاص از اقوام خود درادارات واجتماعات میبیند ،ازطرف دیگر راه یابی از طریق اصلاحات اداری برای مردمی که به حکم استبداد تاریخی ازتحصیل محروم بوده وتازه دروازه های علم وتحصیل برروی شان باز گردیده بازهم راه یابی ازراه اصلاحات اداری به دلیل نداشتن سابقه کاری برای جوانان که تازه ازپوهنتون ها فارغ گردیده ناممکن است ،به هرصورت ازموضوع دور نرویم ،صحبت ازگزینش درکمیسیون مستقل انتخابات است وانکه کدام معیار ها درگزینش ها ی کیسیون وجود دارد ؟ سابقه کاری ، تحصیلات عالی ،تجربه ویا تخصص؟

تاجای که دیده میشود دربعض پست های مانند زون ها مخصوصا زون شمال در پست هماهنگ کننده زون شمال که درتاریخ 22 / 05 /1387 ازطریق دفتر ولایتی بلخ به داوطلبی گذاشته شده بود سابقه کاری درکمیسیون انتخابات یک امتیاز وتحصیلات عالی یکی ازشرایط بود ودرفورم اعلان وظیفه نیزنوشته شده بودکه واجدین شرایط جهت دریافت وخانه پوری فورمه کاریابی بادرخواستی خلص سوانح، اسنادتحصیلی ، وتصادیق به دفتر ولایتی بلخ دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نمایند. البته بتعداد چندین نفر که دارای تحصیلات لیسانس وماستری بودند ازجمله کسانی اعم خود را کاندیدای پست متذکره نموده بودند که درانتخابات گذشته به صفات مسئول دفتر ولایتی ، آمرارتباط خارجه ومسئول انتخابات زون شمال ایفای وظیفه نموده بودند که درنتیجه صداقت وپایمردی شان ازمحبوبیت خاصی دربین مردمان شمال برخورداراند. تمام اسناد شان توسط دفتر ولایتی بلخ کمیسیون مستقل انتخابات جمع آوری وبه مرکزارسال گردید ، اما متأسفانه ازجمله چندین نفرفوق هیچ یکشان درامتحان خواسته نشدند.. قرارمعلومات اصلاً امتحان گرفته نشده ، درنتیجه شخصی بنام فرهاد افغانزوی توسط داکتر فاروق وردک به کمیسیون مستقل انتخابات بحیث هماهنگ کننده زون شمال معرفی شد. باآگاه شدن معرفی آقای افغانزوی اعتمادی که مردمان شمال به کمیسیون مستقل انتخابات داشتند ازبین رفت وچیزی را که شک می کردند به واقعیت تبدیل شد. بعد ازاین این کمیسیون را منحیث یک کمیسیون مستقل نه بلکه منحیث یک کمیسیونی که بدبختی، ملیت پرستی ، نفاق وبی عدالتی را درجامعه ترویج میکنند خواهند شناخت . اکنون یقین دارم شرایط وصفات را که آقای افغانزوی دارد برای چنین کمیسیون واعضای دارالانشأ آن بخاطرپیش برد امورمحوله وبه کرسی نشاندن اهداف شخصی و گروهی آنها کاملاً موثر ، مفید وآب حیات است اما برای ملت زهرقاتل .

شرایط وصفات که آقای افغانزوی دارد قرارذیل است :

1- فارغ صنف 12 محصل صنف اول دانشگاه مولانا است .

2- سن فعلی اش 21 سال

3- کدام نام نشان بیرونی ندارد ومردم از آن نفرت دارد.

4- پس منظرغیراخلاقی دربین مردم دارد ( ... ) است.

5- با زنگ وجامه دررقص خوب مهارت دارد .

6- به ملیت پرستی وکندک قومی جورکردن مهارت خاص دارد که مثلاً تمام کارمندان آقای افغانزوی ازاقارب وی مانند برادر، بچه خاله وعمه اش میباشد برعلاوه تمام شان از قوم پشتون هستند .

7- توانایی آن را دارد که بدون امتحان با حمایت یکی از احزاب درانتخابات جذب شود.

8- به نفع حزب علنی کارکرده می تواند .

9- بیش ازصلاحیت کاری درکار انتخابات مداخله کرده می تواند .

10- بااستفاده ازنام انتخابات به نفع انجمن وحزب خود کارکرده می تواند .

11- وابستگی سیاسی دارد .

12- فعلاً ازبد اخلاقی صنفی هایش به اداره پوهنتون مولانا شکایت کرده اند.

13- روزانه دها نفر را به دفترش خواسته فورم انجمن را برایش توزیع میکند وبرای آنها وعده میدهد که شمارا درانتخابات جذب میکنم .

14- کسانیکه مانند خودش بدون امتحان بحیث کارمند توسط افغانزوی جذب شده نیز فاسد اخلاق می باشند .

دوستان محترم اگر واقعاً افغان هستید ومی خواهید که شخصیت وی را بشناسید لطف نموده ازمسئولین دفتر ولایتی مربوطه زون شمال، ژورنالستان ولایت بلخ ، شورای ولایتی ولایت بلخ ، همصنفی های فعلی اش دردانشگاه مولانا ، همکاران که درکمپوندیوین دی پی مقیم مزارشریف سوال کنید و ازآنها بخواهید که صادقانه ازاخلاق وشخصیت وی معلومات دید وهمچنان ازوالی بلخ گرفته تا جوالی ولایت بلخ پرسان کنید آنزمان ازاخلاق وشخصیت واقعی افغانزوی خبرخواهید شد .

نوت : شعارهای کمیسیون است که میگوید :

هموطن عزیز! کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد مستقل وغیروابسته بوده وباصداقت کامل رآی هریک شمارا حساب می نماید .وهمیشه میگویند که مامستقل هستیم ومستقلانه بدون درنظرداشت لسان ، مذهب ، قوم ، جنس ، قبیله ، سکونت وموقف اجتماعی برای مردم وکشور خود خدمت میکنیم ، درحالیکه اکثریت مقامات کمیسیون وابسته انتخابات ازصفات آقای افغانزوی آگاه هستند به عوض اینکه به برطرفی وی اقدام کنند برعکس ازوی حمایت میکنند.

چور و چپاول دارايی همگانی همچنان ادامه دارد

افشای معاشات امتيازی مقامات بلندپايه دولت افغانستان در سال 1386

به همراه جرم آشکار فاروق وردک و حامد کرزی

يكشنبه 9 دسامبر 2007, نويسنده: کامران میرهزار


حمايت فاروق وردک از کوچ اجباری!

وردک نقش هماهنگ کننده را بين رهبری افراد مسلح، نعيمی والی ميدان وردک و عناصر طالبان برای يکپارچه سازی ولايت ميدان وردک بر عهده دارد

شنبه 21 ژوئن 2008

پيام‌ها

 • تشکر از جناب نویسنده این مطلب!

  بدون شک تمام نوشته های ایشان را من تایید میکنم و فرهاد را من از همه کرده بهتر میشناسم. البته از .......بودن وی را از چندین نفر شنیده ام.

  در مورد باید گفت که این شخص یکی از فعالین حزب اوغان ملت در صفحات شمال است ودر اصل وی از طریق اوغان ملت به این کمسیون انتخابات جذب شد تا به نفع کرزی فعالیت کند ولی چون فعلا احدی یکی از کاندیدان است پس فرهاد جان به رهبر اصلی خود خدمت خواهد کرد.

  فرهاد خان چندین فعالیت به نفع اوغان ملت وبه ضدیت مردم صفحات شمال اجرا کرده است که همگان شاهد ان هستند.

  اول: در مظاهره به ضد عبداللطیف پدرام نقش فعال داشت و بیانیه را هم به ضد پدرام نطق کرد که از طریق تلویزیون شمشاد به نشر رسید. این مظاهره وگردهمایی در شهر مزار شریف صورت گرفت و حزب اوغان ملت چندین نفر را از کابل به شکل سیاهی لشکر فرستاده بود.

  دوم. فرهاد یکی از عناصر ضد نصب کردن لوحه دانشگاه بلخ بود ودر این قسمت نقش فعال بازی کرد که بازهم تمام دانشجویان شاهد این صحنه هستند.

  سوم. فرهاد از همین حالا شروع به کمپاین به نفع انورالحق احدی کرده است وبرای همه کسانی که باوی همکاری کنند وعده پول ویا مقام در دولت اینده احدی میدهد که بازهم همگان شاهد ان هستند.

  ضعف اخلاقی فرهاد به همگان معلوم است ولی بازهم تکرار میکنم که خودم به چشم ندیده ام. گفته میشود که در محافل قومندان سمت شمال بسیار زیاد رقصیده است و سه سال قبل خرچ ومصرف وی را یکی از قومندانان مشهور میپرداخته است!

  من در تعجب هستم که مردم شمال چگونه از خود گذری ها کردند ودشمن را شکست دادند ولی امروز یک بیریش بالای انها حکمروایی میکند ویک مرد در سمت شمال پیدا نمیشود که این گلبدین صفت را برجایش بشاند. راستی شرم است شرم!

  • اواز شمال نیست از لغمان است انجا چه بد میکند برود به خیمه های احدی و حبیب اله رفیع

  • خلص کلام نفری مثل کرزی پاچا کیفیت اخلاق داره 2 از شمال نیست بر مردم تحمیل شده 3 نماینده محمد گل مومند لعنتی در شمال است

 • سران قوم پرست قبیله برای دوام حکم روایی ظالمانه خود در ادوار مختلف تاریخ به دسایس چال وفریب ،دروغ وغیره ازین قبیل عمل کرد های منفی حق تلفی ها وغصب حقوق مردم دست زده و عادت نموده اند. اکنون که دوران شاهان وامیران ظالم وغاصب قبیله به پایان رسیده است. خلف شان از طریق باند بد نام افغان ملت، می خواهند یک بار دیگر دورهء های استبداد عبد ا لرحمن خانی، نادر خانی ومحمد گل مهمندی را در اذهان زنده کنند.این ها می کوشند باز هم مانند گذشته ها از طریقه ها وراه های غیر مشروع، غیر مردمی وغیر عادلانه با استفاده از قدرت دولتی توأم با بکار بردن چال ،فریب وخدعه به اهداف شوم وقوم پرستانه شان که همانا غصب قدرت ونادیده گرفتن حقوق دیگران باشد نایل آیند وبه این ترتیب مانند اسلاف خود بالای مردم حکم روایی جابرانه کنند. آیا جای خجالت نه خواهد بود که در زادگاه مولانا همچو یک مسؤلیت خطیر ومهم را که سر نوشت مردم به آن مربوط می باشد بدست جوانک وپسر بچهء که از اخلاق شایستهء وخوبی هم بر خوردار نبوده ومربوط به آن ولایت هم نه می باشد سپرده و وی را جبرآ بالای مردم آن جا تحمیل نمود؟ تا به کی مردم مظلوم ما شکار اهداف شوم وقوم پرستانهء این شوونیست های متعصب وقوم پرست شوند؟ اگر هژمونیست های قوم پرست به این نوع اعمال ظالمانه وغاصبانهء خود ادامه بدهند و حقوق مشروع وانسانی مردم را نادیده بگیرند. این ها هستند که نه می گذارند مردم مابه حیث شهروندان مساوی الحقوق برادر وار در کنار هم زنده گی نمایند. این ها هستند که با اقدامات غاصبانه وظالمانهء خود زمینه های نفاق وشقاق را فراهم می سازند که به نفع، خیر وصلاح کشور ما نه می باشد. بر زمام داران بی کفایت ماست تا برای تحقق عدالت وجلوگیری ازبروز اختلافات ومشکلات بعدی جلو فعالیت های متعصبانهء خاینانه و مخربانهء این باند بد نام قوم پرست رابگیرند.

جستجو در کابل پرس