صفحه نخست > دیدگاه > نخستین اقدام خلیلزاد و مشت محکم مردم ننگرهار

نخستین اقدام خلیلزاد و مشت محکم مردم ننگرهار

جمعه 20 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نویسنده: پروانه"کفایت"

(( ما به بهانه این دعوت شده بودیم که گفته بودند در باره نشست دوبی و فیصله های آن برایتان معلومات میدهیم اما وقتی که محفل شروع شد تعداد محدود از طرفداران خلیلزاد شعارهایی را مبني بر حمایت وي در انتخابات سر دادند، شما بگوید فرق بین جورج بوش و خلیلزاد در چي است؟ اگر ما به خلیلزاد راي بدهیم این به معني خیانت به ملت افغانستان و دادن راي به جورج بوش است، در بین خلیل ز اد و بوش هیچ فرقي نیست، و همه افغانها و برادران ما انشالله به خلیل زاد راي نه خواهند داد و ما این محفل را تحریم نموده و آن را با احساس وطندوستي که داشتیم برهم زدیم.))

اخیراً رسانه های محلي افغانستان از برگزاري نشست به اشتراک صدها تن از بزرگان قومي، مو سفیدان، روحانیون و باشنده گان ولسوالي هاي مختلف ولایت ننگرهار خبر دادند.

این نشست که ظاهراً به هدف تشریح طرز العمل و ستراتیژي نشست دوبی برگزار گردیده بود، در واقع به این منظور نه، بلکه به هدف سوء استفاده از حضور مهمانان برگزار گردیده بود.

نشست دوبی که تحت نام " تضمین موفقیت افغانستان" چند روز قبل در دوبی دایر شد، در آن به شمول تعداد از کاندیدان ریاست جمهوري آینده افغانستان، افغان های مقیم انگلستان و چندین تن از کارشناسان داخلي و خارجي نیز حضور داشتند.

در این نشست که به رهبري زلمی خلیل زاد سفیر پیشین ایالات متحده امریکا و نماینده قبلي امریکا در سازمان ملل متحد برگزار گردیده بود، روي چالش هاي صد راه بازسازي و امنیت افغانستان صحبت به عمل آمد.

احسان الله بیات ریس بنیاد بیات، احمد سعیدي کارشناس مسایل پاکستان، علی احمد جلالي وزیر داخله پیشین، زلمي خلیل زاد، داکتر رنگین دادفر سپنتا و تعداد کثیر از افغان های مقیم خارج و داخل در جمع اشتراک کننده گان این نشست دو روزه بودند.

نشست دوبی در باره انتخابات ریاست جمهوري افغانستان در حالي برگزار گردید که به گفته تعداد از تحلیل گران مسایل منطقه، هدف اصلي این نشست دریافت راه حل ها به مشکل کنونی افغانستان نه بوده بلکه زلمی خلیل زاد و همدستانش تلاش نمودند تا راه های پیروزي در مقابله آینده را دریابند .

زلمی خلیل زاد که براي مدتی سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان بود هنگام ماموریتش اشتباهات جدي و تخطي هاي وظیفوي را مرتکب گردیده است که دولت ایالات متحده امریکا نیز از آن اگاهي دارد .

پلان های نا درست، استفاده نا درست و سوء استفاده از پروژه های عمراني امریکا برای افغانستان و دادن اطلاعات نادرست به وزارت خارجه امریکا مسایلي هستند که صلاحیت وظیفوي و کاري زلمی خلیل زاد را تحت سوال قرار داده است.

قرار گزارشات زلمی خلیزاد در پروژه پایپ لاین گاز آسیای مرکزي که از طریق افغانستان به جنوب آسیا منتقل میشود شریک است .

این پروژه که به نام " ترانس افغانستان پایپ لین " یاد میشود در زمان طالبان با وساطت خلیل زاد بین طالبان و یونیکول به طول 1400کلومتر و به خرج دو بیلیون دالر افتتاح شده بود .

این یک مسله روشن است که آقای خلیل زاد هنگام ماموریتش در افغانستان نماینده رسمی امریکا در این کشور بود اما او باید مسایل مهم افغانستان را به صورت درست و عاقلانه پیگري مینمود تا نه شود روز روابط میان واشنگتن و کابل به وخامت گراید .

در این اواخر کمپاین های انتخاباتی اوج گرفته است و زلمی خلیل زاد نیز در جمع کساني است که به احتمال قوي در این انتخابات شرکت خواهد نمود.

آیا تبعه امریکا در انتخابات افغانستان اشتراک نموده میتواند؟

ماده شصد و دوم فصل سوم قانون اساسی افغانستان به صراحت تمام میگوید شخصي که به ریاست جمهوري خود را نامزد میسازد باید مشخصات ذیل را دارا باشد.

۱ - تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگري را نداشته باشد.

۲ - در روز کانديدا شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد.

۳ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد. هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

به اساس قانون افغانستان نامزدان پست ریاست جمهوری باید به اساس قانون رفتار نموده و آن را حمیات و احترام نمایند.

پس به اساس قانون اساسي افغانستان آقای خلیلزاد هیچگاهي نه میتواند خود را نامزد ریاست جمهوری معرفي نموده و در صورت معرفی باید به زود ترین فرصت رد صلاحیت شود.

زلمی خلیل زاد در حال حاضر تابیعت افغانستان را ندارد و یکي از سرسخت ترین دشمنان فرهنگ افغانستان شمرده میشود و در صورت اشتراک در انتخابات فاقد اعتبار قانوني میباشد.

مردم افغانستان چگونه میتوانند یک امریکایی را زعیم خود تعین نمایند؟

این کاري است که هرگز امکان نه دارد و هیچ یکي از اتباع افغانستان نباید غیر آگاهانه راي خود را به صندوق خلیل زاد بیندازند.

روز قبل مراسمی که در هوتل پنچ ستاره ولایت ننگرهار به کمک مالي عزیزی بانک از سوی تنی چند از هوا داران خلیل زاد به حمایت از وی برگزار شده بود، زمانی به محل نزاع و خشونت مبدل گردید که قسمت اعظم از اشتراک کننده گان این محفل با کاندیداتوري و شعار های حمایت کننده از زلمی خلیل زاد حساسیت نشان داده و به رسم اعتراض مجلس را مختل و بعداً ترک نمودند .

گفته میشود تعداد از شرکت کننده گان با سر دادن شعار ها ضد خلیل زاد پوستر ها و شعار های داخلی سالون را پاره نمودند و میگفتند که خلیل زاد هیچ گاهی نمایندگي از افغانستان و افغانها کرده نه میتواند.

این برخورد باشنده گان ننگرهار در آستانه آغاز کمپاین های خلیلزاد سیلی محکم ی به صورت وی پنداشته میشود که باید خود بداند که مردم افغانستان او را نه میخواهند به جز تن چند از هوا داران وی.

این یک مثال از فریب خلیلزاد به مردم افغانستان است که هوادارانش چون پاسون سدوزی مردم شریف ننگرهار را که در جمع آنها مو سفیدان، بزرگان قومی و روحانیون شامل بودند، به محفل به بهانه این دعوت نمودند که موضوع این نشست تشریح فیصله های کنفرانس دوبی است اما در اصل موضوع این نشست بزرگ جلوه دادن خلیلزاد از طریق رسانه های همگانی و حمایت از وی در انتخابات ریاست جمهوري آینده افغانستان بود.

یکتن از اشتراک کننده گان این گردهم آیی که بعداً به خشونت انجامید چنین گفت:

(( ما به بهانه این دعوت شده بودیم که گفته بودند در باره نشست دوبی و فیصله های آن برایتان معلومات میدهیم اما وقتی که محفل شروع شد تعداد محدود از طرفداران خلیلزاد شعارهایی را مبني بر حمایت وي در انتخابات سر دادند، شما بگوید فرق بین جورج بوش و خلیلزاد در چي است؟ اگر ما به خلیلزاد راي بدهیم این به معني خیانت به ملت افغانستان و دادن راي به جورج بوش است، در بین خلیل ز اد و بوش هیچ فرقي نیست، و همه افغانها و برادران ما انشالله به خلیل زاد راي نه خواهند داد و ما این محفل را تحریم نموده و آن را با احساس وطندوستي که داشتیم برهم زدیم.))

اگر این آقایان مانند اشرف غنی، انور الحق احدی و خلیلزاد از حمایه و پشتیبانی مردم افغانستان بر خوردار هستند و اگر واقعآ میتوانستند حد اقل یک شب را در دهات خود با مردم سپری نمایند، بعدا دعوای ریاست جمهوري را کنند.

آیا خلیل زاد در تباهي افغانستان سهمي نداشت؟

آیا فامیل و فرزندان این ها در رنجانیدن، فقر و گرسنگي مردم افغانستان و هزاران مشکل دیگر افغانستان یک روز را هم سپری کردند؟ اگر غرض از مزدوري باشد پس فرق میان مزودوری پاکستان و خلیزاد در چیست؟

خلیل زاد شریک شرکت نفتی عزیز هوتک و عزیز بانک فقط در فکر تجارت خانوداگی خود است و بس.

خواهر زاده و برادر زاده هاي بی سواد خود را از موتر فروشی های امریکا جمع کرده در پست های دیپلماتیک مقرر نمود.

آیا شما از قصه هاي خیانت ملي که وحید منور برادر زاده اقای خلیل زادکه به حیث چارج د افیر سفارت افغانستان در ویانا کار میکرد اطلاع دارید یا چطور؟

((آفرین مردم ننگرهار خلیلزاد لایق سیلي محکمتر از این است))

زلمی خلیل زاد، علی احمد جلالی و اشرف غنی احمدزی شهروندان افغانستان نيستند

بند اول ماده ی 62 قانون اساسی در شرایط رييس جمهور: تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد.

جمعه 30 ژانويه 2009


دروغ های انتخاباتی طالب نکتایی پوش!

طالب نکتایی پوش انور الحق احدی که خود در اختلاس و چپاول دارايی های همگانی دست داشت و تا همين چندی پيش بدنه ی اصلی تيم کرزی را تشکيل می داد و...

سه شنبه 24 فوريه 2009


طالب نکتایی پوش دیگر هم می آيد

کنترل بخش های مالی در دولت افغانستان توسط طالبان نکتايی پوش کاملا با برنامه ريزی صورت گرفته است. هدايت امين ارسلا، اشرف غنی احمدزی، انورالحق احدی، حنيف اتمر و فاروق وردک کليدی ترين عناصری محسوب می شوند که در ساختن حکومت فاسد و سرشار از اختلاس و فساد سهم داشتند و تقريبا بيش از هشتاد و پنج درصد جابجایی های مالی در دولت افغانستان زير نظر آنان صورت گرفته است

چهار شنبه 25 فوريه 2009


دست اندازی های وردک در انتخابات!

منابع مختلف پيشتر به کابل پرس خبر داده بودند که فاروق وردک عضو گروه بنيادگرای حکمتيار و وزير فعلی معارف افغانستان، با استفاده از نفوذ خود در تلاش برای جابجایی افراد همفکر و هم گروهش در کميسيون مستقل (؟) انتخابات می باشد

سه شنبه 17 فوريه 2009


چپاول و بنيادگرایی اين خانواده!

محمود کرزی در زد و بند به ثروت های باد آورده می رسد، احمد ولی کرزی، پادشاهی هرویین را بدست می گيرد، قیوم کرزی همراه وکیل احمد متوکل وزير خارجه آدمکشان کشان طالب و سفیرشان ملا ضعیف، برادر عزیزشان ملا عمر را با دستگاه حامد کرزی آشتی دهد، جميل کرزی مست سوار بر موتر حادثه ای ترافيکی را در کابل بوجود می آورد و پنج تن کشته و يک تن زخمی می شوند، به هيچ عنوان بازخواست نمی شود.

يكشنبه 8 مارس 2009


صدها تن نامه ی سرگشاده به باراک اوباما را امضا کرده اند!

در حالی که طالبان نکتايی پوش مانند اشرف غنی احمدزی، زلمی خليل زاد و انورالحق احدی به جولان پرداخته اند، امضا کنندگان نامه ی سرگشاده به باراک اوباما تاکيد کرده اند که داکتر رمضان بشردوست انتخاب مردم افغانستان است

چهار شنبه 18 مارس 2009

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام هموطنان عزیز در هر جای که هستید امید که جان تان جور باشد افرین بر شما که سیلی محکم به روی این جنایت کار زدید سعی کنید کسی را انتخاب کنید به کسی رای دهید که به درد مردم افغانستان می خورد و دلش واقعا می سوزد هیچ فرق نمی کند کی واز کدام قوم باشد. اگر این بار فریب بخورید کشور ومردم افغانستان بر باد خواهد کرد. تشکر می کنم حسین .

  • I am a tajik and a supporter of Ahmad Shah Massoud. Would love to vote for Ramazan Bashardost.I believe he is honest. Lets get out of the mindset that a President needs to be of a certain ethnic group

 • خوب قبل از برگزاری این کنفرانس گفته شده بود که جوانان سهم مهم رادر این نشست دارند اما دیده شد که تعداد مردان کهن سال نسبت به جوانان نشسته و در مورد آینده کشور ما حرف میزدند که در اصل یک کمپاین انتخاباتی بیش نبود و چهره های که در این کنفرانس دیده میشد مردم ما همه شان را میشناسند بخصوص وزیر خارجه نمیدانم که در این کنفرانس از دولت فعلی سخن میگفت یا دست را با تیم بوش یکجا کرده است نا گفته نماند که یک شخص دیگر هم در این نشست تشریف داشت که در جمله اشخاص مهم کشور نامش از طریق تلویزیونش نشر میگردید نمیدانم این آقا چی میخواهد اگر چنین اشخاص در تصمیم گیری کشور نقش دارند ما را تیر از این کشور ...

 • خواهر گلم پروانه جان
  اول از همه احترامات بنده را بپذیرید.ثانیاء با تاءسف باید بگویم از سر تا پای نوشته شما را جز افتراء چیزی نیافتم. همه از خیانت میگویید و از جنایت میگویید و ان همه محول به قرار معلوم شده.. نمیشد این قرار معلوم را به ما هم مینوشتید تا ما هم با شما همنوا میشدیم که خلیلزاد خاین به ما است ؟
  چرا از اشتباهات جدی خلیلزاد که یاد اوری کرده اید مستند نام نبرده اید ؟ تا برای ما هم معلوم میشد.
  فکر نکنید من از طرفداران وی هستم و به مقام دفاع از وی برامده ام. اما اگر قرار باشد که وی را بخاطر پشتون بودنش بکوبید با اینکه تاجک هستم به دفاع وی خواهم پرداخت. و ان هم در صورتیکه بدانم فقط گناهش پشتون بودن است یا اینکه در تنظیم های ادمخوار عضویت ندارد.
  شاید من درست نباشم اما تا حالا معتقدم که خلیلزاد بنابر پافشاری و فشاری که آی اس آی بالای امریکا انداخت خلیلزاد از پست سفارت در افغانستان کنار زده شد.بخاطریکه خلیلزاد هر جه باشد اصلیت افغانی دارد و پاکستان او را به حیث یک فیگور ضد پاکستانی میشناخت. اگر شما میگویید نه پس خیانت وی را رو سازید تا ما هم در روشنایی قرار بگیریم.به شرطیکه مستدل باشد نه مانند نوشته قبلی تان که نوشته اید میگویند یا شنیده شده..
  در موردیکه گفته اید او در پروژه پایپ لاین شریک است کدام اسنادی میتوانید ارایه کنید که ما هم مستفید شویم ؟ با حفظ اینکه اگر کدام پاکستانی یا امریکایی اگر شریک میبود باز شما حرفی نداشتید.
  نوشته اید ایا خلیلزاد در تباهی افغانستان هیچ سهمی نداشته ؟ من فعلا جواب نه را بشما میتوانم بگویم.زیرا هیچ سندی مبنی بر خیانت وی در دست نداریم.اگر شما دارید لطفا رو سازید تا غلط فهمی ما هم دور شود.
  شما میگویید خلیلزاد قانونا حق ندارد که رییس جمهور افغانستان شود.ولی من معتقدم که او یک افغان است و با رد کردن تابعیت امریکایی خود میتواند در صورتیکه رای مردم را بدست اورد رییس جمهور باشد. متباقی شرایط را دارد زیرا از والدین افغان به دنیا امده و کدام اسناد خیانت وی را هم بدست نداریم. فکر میکنم اقای کرزی و خلیلزاد در یک پوزیشن بودند امااینکه اقای خلیلزاد مورد بی مهری شما قرار میگیرد شاید دلیل دیگری داشته باشد. و یا اسنادی که مارا معتقد به صحت نوشته شما بسازد ارایه کنید. برای من بسیار خوش ایند است وقتی اقای بشردوست کسی را متهم میکند اناء اسناد ارایه میکند. در یک صورت دیگر هم نظرات شما قابل دقت خواهد بود که هموطنان دیگرمان به استناد ادعای شما اسناد ارایه کنند تا ما هم معتقد شویم. چه میدانیم شاید شما به طرفداری اقای بشردوست (که من هم از هوا خواهانش هستم ) میخواهید اقای خلیلزاد را دس کریدت کنید.
  اما فقط یک مطلب را به گمان اغلب شاید درست می فهمم که برهم زدن گرد هم ایی جلال اباد اگر خدا گردنم را بسته نکند باید به ابتکار آی اس آی صورت گرفته باشد.

 • دوستان سلام.
  از همه اولتر سال جدید هجری ـ شمسی(نوروز باستان) را برای فرد فرد از هموطنان داخل وخارج کشور محبوب ما افغانستان تبریک وتهنیت عرض میدارم.
  امید است سال نو ،سال پر از خوشی،سعادت،بهروزی،صلح وآرامش کشور را در قبال داشته باشد،خوشبختی،صحت وسلامتی را در فامیلهای شما آرزومندم.
  از درایت وحس وطندوستی ملت افغانستان ومردم رنج دیدهً،اواره،وبخون آغوشتهً ننگرهار اظهار قدردانی میگردد،توانستن با عقلانیت وتحلیل مشخص از اوضاع کشور وشخص جواب دندانشکن به عاملین جنایات وجانیان ارایه دادند.
  امروز مردم وطن ما مردم دیروزی نیست که مورد تحمیق واستفاده ناجائز ازمقدسات شان بخاطر منفعت شخصی قرار گیرند.
  آقای خلیلزادرا کی نمیشناسد؟شخص مزدور امریکاوقاتل جوانان مناطق جنوب کشوروبمباران انسانهای ملکی تحت نام تروریزم.
  مردم وطندوست ما خوب درک از اشخاص مغرض مثل خلیلزاد ،اشرف غنی،انورالحق احدی افغان ذلت دارد وهیجگاهی فریب چنین انسان بی درد وبی رنج را نخواهد خورد،مردم میداند که چنین اشخاص هرگز حاضر نیست که زن وفرزند شان امریکا را بخاطر افغانستان ترک گویند،آنان تنها بخاطر چوروچپاول دارائی عامه قسمیکه تجربه نشان داد آمدند ورفتند،اما بربادی ،ذلت،فقر وبیعزتی از خود بجا گذاشتند ومیگذارند.روز تان خوش و نوروز تان مبارک.

 • دوستان گرامي سلام خدابرشما ! نوشته شده كه فرق بين بوش وخليل زاد چيست ؟ آنچه كه خيلي واضح وروشن است اينست كه بوش به عنوان سردمدمدار كفر جهاني و خليل زاده به عنوان مزدور نوكر جاسوس اين دستگاه مطرح بوده و تكليف مزدور در چنين دستگاه هم معلوم است وقتي بوش به عنوان بد نام ترين ومنفورترين رئيس جمهور ايالات متحده آمريك در تاريخ ثبت شده خليل زاد تكليفش معلوم كه كيست خلبل زاد نه افغان است و نه مسلمان او يك آمريكائي مزدور يهوديست كه به عنوان گماشته در منطقه و سرزمين بلا كشيده افغانستان موئظف گرديده است چهره اصيل اين خدانشناس و قتي بخوبي معلوم شد كه بابي شرمي ووقاحت تام كشتار مردم وويراني خانه وكاشانه فلسطينيان در شهر غزهرا توجيه كرد و بدفاع از دوستان يهودي خود بر خواست و همه جنايات انجام شده توسط رژيم اشغالگرقدس را حق مسلم سردمداران صهيونست قلمداد كرد آدم حيران ميشودكه اين مزدور با كدام چشم و ديده ادعاي افغان بودن و مسلمان بودن را ميكند و جود اين مزدور براي همه مردم افغانستان اعم از ننگرهاري و لغماني و مزاري بشتون وتاجك وهزاده ...شرم آوراست وحتي اين موجود ننگ آور و جودش به مانند بوش براي جامعه انساني مايه شرم و خجالت است .خدايا هرچه بيشتر اين چهره هاي منافق وخدانشناس را رسواكن. و السلام مولوي حقگو

  • در مورد خوب و بد بودن خلیل زاد چیزی نمی گویم. فقط در مورد یک نکته که وی نمی تواند کاندید شود، این است که وی می تواند با سلب نمودن تابعیت آمریکائی خود کاندید شود، زیرا به اساسی قانون اساسی افغانستان هیچ شخص سلب صلاحیت شده نمی تواند و هم چنین قانون تابعیت افغانستان می گوید که کسی که پدر و یا مادرش و یا هر دو افغان باشند، تابعیت افغانستان را دارا می باشند.

  • یا رومی رومی یا زنگی زنگی

   من مطلب شما را خواندم و بعد از خواندن این مطلب امیدوار شدم که هنوز هم وجدان های بیدار زیادی داریم.
   اکثریت مردم افغانستان مخالف نژاد پرستی می باشند و شاید تنها فیصدی ناچیزی فریب نژاد پرستان را خورده باشند. امریکا و نوکران آن در افغانستان خونهای زیادی را به ناحق ریختند به بهانه مبارزه با تروریزم در حالیکه می دانند تروریست خودشان هستند. وقت آن رسیده از این به بعد تنها به خدا توکل کنیم و با حول و قوه الهی با استفاده از دانش و زور بازوی خودمان وطن مان را بسازیم و این مقوله که گویا افغانستان حتماً باید مستعمره باشد را کنار بگذاریم.
   در رابطه با خلیلزاد باید بگویم که نامبرده از جمله محافظه کاران جدید امریکا و از جمله صهیونیست های سرسخت امریکا می باشد و موضع گیری های او در جنگ غزه و لبنان مانند آفتاب به همه معلوم بوده و نیاز به بحث و ایجاد شبهه ندارد، هدف نهایی امریکا،اسرائیل، انگلیس و نوکران افغانی تبار امریکایی از بین بردن فرهنگ معتدل اسلامی در تمام افغانستان و جایگزین کردن افراطی گری به نام اسلام از یک طرف و فرهنگ منحط غربی مسیحی از طرف دیگر است. خلیلزاد که در پست های بالا در امریکا ایفای وظیفه کرده است آیا هرگز حاضر است که تابعیت خود را تغییر دهد؟ و اگر هم تغییر بدهد مردم افغانستان آنقدر ساده هستند که متوجه منافقت وی نشوند؟!!!، شخصی نوشته بود که خلیلزاد می تواند تابعیت امریکایی خود را کنار بگذارد، البته می تواند و شاید هم ظاهراً همین کار را بکند، ولی اگر چنین هم بکند ظاهر قضیه است در باطن همان آمریکایی است، و وقتی که مردم افغانستان را غارت و قتل عام کرد دوباره تابعیت آمریکایی خود را می گیرد.
   من از جوانان عزیز کشور می خواهم به کسی که تاپه غلامی امریکا را خورده است و کسی که تابعیت امریکایی دارد و کسی که در امریکا به مدت زیاد زندگی کرده است رای ندهند اگر چه شخص خوب هم باشد چون از قدیم گفته اند: با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیاه شوی.

  • sallam wa Ehteramat ba tama hamwatan hi aziz , ba nazar banda kodam kandid jasos berony wa shabka hi kofry nest ???? hamesh dushman watan wa mardom ma astan agar ba har nam ke bashen Nafrin bar kolesh nefrat darom az in kandid ha az alf ta ba yaaa esh wsalam

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس