در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > بازداشت دو خبرنگار تلویزیون امروز و آریانا را محکوم می‌کنیم

بازداشت دو خبرنگار تلویزیون امروز و آریانا را محکوم می‌کنیم

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از دستگیری فهیم کوهدامنی خبرنگار شبکه تلویزیون امروز و بازداشت اجمل علم زی خبرنگار شبکه تلویزیون اریانا در تاریخ ٣ حمل ١٣٨٨ اعلام می‌دارد.
سه شنبه 24 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از دستگیری فهیم کوهدامنی خبرنگار شبکه تلویزیون امروز و بازداشت اجمل علم زی خبرنگار شبکه تلویزیون اریانا در تاریخ ٣ حمل ١٣٨٨ اعلام می‌دارد.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند:" ما از مقامات مسئول افغانستان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فهیم کوهدامنی هستیم. باردیگر دولت افغانستان با اقدام به بازداشت خبرنگارانی که جرمی مرتکب نشده‌اند، آزادی مطبوعات را رعایت نکرد."

فهیم کوهدامنی با دستور لوی سارنوال (دادستان کل) دستگیر شده است. اتهام مجری برنامه "بیا و ببین" تلویزیون امروز " اجرای برنامه‌های ضد اسلامی و ضد فرهنگی و مبتذل " اعلام شده است. در اصل این دستگیری در ادامه‌ی ماجرای پخش موسیقی از شبکه تلویزیونی امروزدر روز عاشورای امسال است. در این باره روحانیون شیعه چندین بار به رئیس جمهور کرزی نامه نوشته و از " عدم رعایت ارزش های مذهبی" انتقاد کرده‌اند.

نجیب‌اله کابلی مدیر شبکه تلویزیون امروز به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که " این اقدامی سیاسی است و برخی از کشورهای همسایه در پشت این ماجرا هستند. شبکه ها دیگر هم سریال های هندی و موسیقی پخش می کنند و کسی کاری به آنها ندارد."

اجمل علم زی مجری برنامه دیدگاه (به فارسی) تلویزیون آریانا نیز در همین روز از سوی ماموران امنیت ملی در خیابان بازداشت شد. علت بازداشت این خبرنگار نیز پخش برنامه‌ای است که در آن با چند مقام سابق حکومت طالبان مصاحبه شده بود و از طریق تلفن نیز یکی از سخنگویان طالبان مسلح را در این برنامه اشتراک داده بود. این خبرنگار نزدیک به نیمه شب دیروز آزاد شد.

احسان‌اله آریان‌زی مدیر شبکه تلویزیونی آریانا به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد : " این برنامه بحثی در باره پیشنهاد آقای اوباما در رابطه با مذاکره با طالبان میانه روز بود و هیچ مغایرتی با امنیت کلی افغانستان نداشت. اما این نوع بازداشت بر خلاف قانونی بود. اول که ایشان را نه در محل کار و یا خانه که در خیابان بازداشت کردند تا زمانی که از نگاهداری ایشان توسط امنیت ملی مطلع نشدیم، نگرانی‌هایی برای اختطاف ایشان داشتیم. سپس برای بازداشت هم طبق قانون باید پرونده از سوی "کمیسیون رسیدگی به تخطی رسانه ها" به سارنوالی ارسال شود."

برای اطلاعات بیشتر :

" ما آزادی بیان داریم اما امنیت نداریم "

گزارش از افغانستان گزارشگران بدون مرز بدون را مطالعه کنید

سایت فارسی گزارشگران بدون مرز

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • سلام به دست اندرکاران این سایت!
  درارتباط به دستگیری وتوقیف خبرنگاران تویزیون های امروز وآریانا که دراین اواخر صورت گرفته خدمت تان عرض شود این عمل آنقدرهم که تبلیغات میشود کارنادرست وناصوابی نیست . هرآزادی که درقوانین پیش بینی شده است حدود وانازه ان نیز تعیین ومشخص گردیده است وهرکس که پارا ازآن فراتر بگذارد معلومدارکه مجازاتی نیز بران معین گردیده است .
  درافغانستان ازهرپدیده استفاده افراطی صورت میگیرد چه این پدیده ها اسلامی باشند ویاغیراسلامی ، هرگاه ژورنالستان محترم ما درکارکردهای خود راه اعتدال ومترم شمردن احکام قوانین را مدنظرداشته باشند هیچگاهی حربه را به دست ارگانهای امنیتی نمیدهند تاعلیه خودشان ازان استفاده شود . حقیقت این است که تلویزیون های ما بااستفاذه ازنام ازادی بیان ودیموکراسی دارند ارزشها وباورهای دینی مردم مارا پامال میکنند دراین صورت باید جلوخودسری واستاده ناجایزانها گرفته شود.به شرط آنکه این مجاراتها جنبه اصلاحی داشته باشد نه جنبه سیاسی ویا فاشیستی.
  به قول شاعر :
  چون بدآید، هرچه آید بدشود یک گناه ده گرددوده صدشود
  به شما وهمه مردم مامعلوم است که طالبان یک گروه فاشیستی وتروریستی استند که پیوند محکم با سازمان جهنمی وتروریستی القاعده دارند وعملا درجنگ ، رویایوئی ومخالفت بادولت افغانستان ومردم مظلوم این سرزمین قراردارد درحقیقت یک گروه بیرحم ، سنگدل ، فاشیست ووطن فروش است که اعمال وکرداراین گروه جنایتکار هیچ ارتباطی به اسلام ندارد بنابرین دعوت ازاین گروه درمیزگرد تلویزیونی ،رسمیت دادن به جنایتکارن پنداشته میشود که این عمل جفاه وگناه نابخشودنی درحق ملیونها انسان این سرزمین محسوب میگردد. کسانیکه با بلند کردن آواز طالب میانه رو وافراطی میخواهند بنابر تعلقات قومی وبااستفاده از امکانات دولتی که دردست دارند این گوه جنایت کاررا براآت داده وبرگده این ملت تحمیل نمایند ، کورخوانده اندواینرا باید بدانندکه افغانستان، افغانستان پنجاه سال قبل نیست تاهرکی رابخواهند براآت ردهند ، قهرمان بسازند وهرکی رابخواهند خاین معرفی کنند.اینها درحقیقت همان طالب نوازها وطالبان نکتائی داراند که بااین حرفها میخوهند پرده برجنایات این گروه سفاک ووطنفرش انداخته وازاین جنایتکاران مانند اسلاف خود قهرمانان بسازند.
  اماتلویزیون امروز درمخالفت سریح بایک فرقه مذهبی قراردارد وبادامن زدن به اختلافات مذهبی
  میخواهد اب درآسیب دشمن بریزد . منطق حکم میکند که اهل تشیع یک واقعیت است ونمیشود آنهارا ازبین برد ویا بااستهاده ازسیاست های بابای ملت واسلافش ازحقوق حقه شان آنهارا محروم ساخت
  پیشرفت اهل تشیع درحقیقت زاده استبداد حکومت های تک قومی است که سالها نهتنها برمردم اهل تشیع بلکه بااقوام دیگر این سرزمین ناجوانمردانه رواداشته شده.
  نهال دوستی بنشان که کام دل به بار آرد درخت دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
  جاسوسها، وطنفروشها وتجاوزگرها معلومداراندزحمت نکشید حالا خودشان هم میدانند ودرصدد مخفی کردن خود وبرآت دادن قوم خویش اند مطمین باشید که تشت رسوائی شان ازبرج اقتدار چندین صدساله شان افتیده وطلسم اکثریت واقلیت شان درهم شکسته
  خداوند ظالمها وخاینان را بعد ازسپری شدن موقع که برایشان میدهد رسوا ونابود وسازد.

 • باعرض حرمت ! من درضمن اینکه بازداشت خبرنگاران را محکوم می نمایم ازخبر نگاران خواهش میکنم رسالت خویش را به صورت درست انجام دهند.
  میگویند قانون بالای مورچه هاتطبیق شده زنبور هاآزاد اند.طوریکه دیده میشود آقای کهدامنی که خود را عالم کل میداند دربرنامه بیا وببین فال بینی ازطریق رمل راعمل خلاف شرع دانسته میگوید که نوع ازلام است. اگر وی ادعا عالم بودن رادارد،پس لطفاً بگوید که قسمت حساب وبخت حساب کجا جنبه شرعی دارد وحتی که حرام است .آیا سود بانکی حلال است یا حرام ... ؟حتی تلویزون های وابسته به احزاب اسلامی نیز قدرت فتوا را ندارد زیرا میداند که درزیر پاشنه آهنین سرمایه داری خمیر میگردد.

  • لعنت به چنین سارنوال های جنایتکار که بخاطر دزدی و پدر لعنتی شان میخواهند زبان وقلم نویسنده گان و خبر نگاران را قطع وزندانی کنند. این لعنی ها نه خود عزت دارند و نه به عزت وشرف نهاد های جامعه ای مدنی که پاک ترین قشر جامعه را تشکیل میدهند ، احترام دارند.

جستجو در کابل پرس