در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > دروغگوها رییس جمهور می شوند؟

دروغگوها رییس جمهور می شوند؟

کرزی می گويد دارايی او و بانوی اول 20 هزار دالر است و معاش وی ماهانه 24 هزار افغانی/ آيا گفته ی کرزی را باور کنيم وقتی فرمان شماره 455 با امضای خود او خلاف آن را می رساند؟ وقتی احمد ولی کرزی معروف به پادشاه هرويين در افغانستان است و سالانه بيش از چهار ميليارد دالر از خريد و فروش مواد مخدر در کشور جابجا می شود، محمود کرزی در ميليون ها دالر باد آورده غلت می زند، غنی کرزی دم برای عربستان می جنباند و ....
پنج شنبه 18 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

دارایی رییس جمهور و بانوی اول!

جمعه 27 مارس 2009

کابل پرس: سند معاشات امتيازی مقامات بلندپایه ی افغانستان به شمول حامد کرزی در سال 1386، با امضای شخص حامد کرزی، فاروق وردک که چهار پست کليدی را به شکل کاملا غير قانونی اشغال کرده بود و صادق مدبر معاون وقت وی، برای نخستين بار در کابل پرس در تاريخ نهم دسامبر سال 2007 افشا شد. اين سند دروغ آشکار حامد کرزی که بتازگی گفته تنها ماهانه بيست و چهار هزار افغانی معاش دارد را نشان می دهد. ضمن اينکه به گفته ی منابع معتبر کابل پرس که نمی خواهند نامشان افشا شود، اين معاش امتيازی در سال 87 افزايش يافته بود. معاش عادی و دولتی مقامات عالی مانند وزرا بيش از چهار هزار دالر آمريکایی ست که البته اين تنها يک منبع معاش آنان می باشد. برخی از وزرا مانند انورالحق احدی وزير سابق ماليه که مستقيم در اختلاس دست دارد، حنيف اتمر وزير فعلی داخله و فاروق وردک وزير فعلی معارف بيش از سی هزار دالر آمريکایی در ماه است که از منابع مختلف دریافت می شود.

به اصطلاح وکلای پارلمان افغانستان نيز هر از چند گاهی خواستار افزايش معاش خود می شوند و حتا وکلایی مانند نورزيه اتمر مراجعه ی بيش از حد موکلان به آنان را بهانه ی افزايش معاش قرار می دهند. آنان حتا پول تيل و روغنيات، خرج چای، خرج سفر و..نيز دارند و با اين وجود باز هم در تلاش برای افزايش معاش می باشند. معاش فعلی آنان حدود دو هزار دالر آمريکایی ست.

برخی مقامات نيز مانند اديب فرهادی نيز با وجود اسناد مشکوک تحصيلی، معاش های گزافی در يافت می کنند که بسیاری از روسای جمهور کشورهای پيشرفته چنان معاشی ندارند.

اين اندازه معاش گزاف مقامات بلندپایه افغانستان جدا از ميلياردها دالر اختلاسی ست که با مشارکت مستقيم آنان صورت گرفته است و می گيرد.

باز هم همه ی اين موارد جدا از پول های هنگفتی ست که برخی مقامات بلندپایه مانند گل آغا شیرزی از قاچاق مواد مخدر بدست می آورند. به گزارش يک روزنامه کانادایی، شیرزی هفته ای يک ميليون دالر از قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی در قندهار درآمد داشت. فعلا وی والی ننگرهار است و موقعيت بهتری برای چپاول دارد.

يکبار ديگر با هم سندی را که برای نخستين بار در کابل پرس در تاريخ نهم دسامبر سال 2007 افشا شد، مرور می کنيم. برای مطالعه ی اخبار، گزارش ها و اسناد اختلاس، سوء استفاده و چپاول مقامات بلندپايه ی افغانستان به بخش " کابل پرس افشا می کند" مراجعه کنيد.

چور و چپاول دارايی همگانی همچنان ادامه دارد

افشای معاشات امتيازی مقامات بلندپايه دولت افغانستان در سال 1386

به همراه جرم آشکار فاروق وردک و حامد کرزی

یكشنبه 9 دسامبر 2007, نويسنده: کامران میرهزار

اشاره: آنچه در ادامه می آيد سند معتبری ست که روز گذشته يک مقام بلندپايه دولتی ( نخواست نامش فاش شود) آن را برای انتشار در اختيار کابل پرس قرار داد. محتوای اين سند، ميزان معاشات امتيازی مقامات بلند پايه دولتی را نشان می دهد و همچنين يک جرم آشکار که امضا کنندگان آن بايد بلا فاصله تحت تعقيب عدلی قرار گيرند.

اين سند به امضای سه مقام بلند پايه ی دولتی رسيده است. نام اين مقامات به ترتيب، همانطور که مراحل اداری آن طی شده ، چنين می باشد:

يک: آقای فاروق وردک ، وزير دولت در امور پارلمانی و رييس عمومی اداره ی امور و دارالانشای شورای وزيران افغانستان (ايشان همچنين در برگزاری جرگه ی امن منطقه ای نيز پست و مقام دارند)

دو: حامد کرزی رييس جمهور افغانستان

سه: صادق مدبر معاون اداره ی امور

پيش از اينکه به توضيحات در مورد اين سند پرداخته شود، لازم است تا متن آن را با هم بدون کم و کاست و دخل و تصرف بخوانيم (تصویر اين سند دو ورقی در پايين همين صفحه در دسترس است):

بمقام محترم رياست جمهوری اسلامی افغانستان:

با تقديم احترامات فايقه:

بمقام عالی بهتر معلوم است که اجرای معاشات امتيازی معاونين محترم رياست جمهوری، محترم رييس و اعضای ستره محکمه، وزرای محترم کابينه، محترم لوی خارنوال، روسای محترم مستقل، واليان محترم ولايات، معينان وزارت خانه ها، وزرا و مشاورين مقام عالی رياست جمهوری در سال 1385 با وصول تخصيص از وزارت محترم ماليه از طريق رياست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران اجرا و تاديه گرديد.

چون تخصيص آن شامل بودجه عادی سال 1386 اين اداره نميباشد و مبالغ ذيل را شامل است.

1: برای محترم معاونين رياست جمهوری هر يک ماهوار (250000) افغانی و سالانه جمعا مبلغ (6000000) افغانی.

2: برای وزرای محترم کابينه هر يک ماهوار معادل (3000) دالر تعداد 26 تن جمعا سالانه آن مبلغ (45396000) افغانی.

3: برای محترم قاضی القضات ماهوار معادل (3500) دالر و اعضای محترم هر يک ماهوار معادل (3000) دالر و رييس دارالانشای آن اداره ماهوار معادل (1000) دالر مجموع سالانه آن مبلغ (16587000) افغانی.

4: برای روسای محترم مستقل هر يک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 13 تن جمعا مبلغ (7566000) افغانی . (در اين قسمت سند با قلم مبلغ تصحيح شده و 7800000) آمده است)

6: برای واليان محترم هر يک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 34 تن جمعا مبلغ (19788000) افغانی.

7: برای معينان محترم وزارت خانه ها هر يک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 62 تن جمعا مبلغ (36084000) افغانی.

8: برای محترم وزراء و مشاورين مقام عالی رياست جمهوری هر يک ماهوار معادل (800) دالر تعداد (40) تن جمعا مبلغ (19200000) افغانی.

که جمعا مبلغ يکصد و پنجاه دو مليون و سه صد و شصت و هفت هزار (152367000) افغانی را احتوا می نمايد.

موضوع به مقام عالی پيشنهاد گرديد، خواهشمنديم امر اجرای تخصيص آنرا از کود(91) عنايت خواهند فرمود.

با احترام

فاروق وردک

وزير دولت در امور پارلمانی و رييس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران ج.ا.ا

حکم شماره 455 رييس جمهور افغانستان حامد کرزی درباره ی اين پيشنهاد:

ملاحظه شد:

وجوه معاشات امتيازی مندرجه پيشنهاد منظور است. معاشات وزرا، معينان، واليان و روسال مستقل با رييس و اعضای ستره محکمه و لوی خارنوال از داخل بودجه منظور شده شان و وزرای مشاور حاوی مبلغ (19200000) از کود (91) اجرا گردد.

حامد کرزی

رييس جمهوری اسلامی افغانستان

رياست محترم اسناد و ارتباط :

حکم مقام عالی بعد از ثبت ابلاغ شود:

صادق مدبر

معاون فاروق وردک

وزير دولت در امور پارلمانی

رييس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران

آنچه در بالا مطالعه شد، سه مرحله ی اداری می باشد که توسط سه مقام بلند پايه ی دولتی نوشته و امضا شده است. همچنين امروز آقای آصف ننگ، سخنگوی آقای فاروق ضمن تاييد اين سند به سردبير کابل پرس گفت که رييس جمهور معاش خود را که ده هزار دالر بوده، به مبلغ کمتر از دو هزار دالر کاهش داده است.

با توجه به متن سند که در بالا آمده ، خوب است تا مواردی را ذکر کنيم:

يک: اين سند، تنها يک سند مهم دولتی که حکم شماره 455 رييس جمهور را با خود دارد نيست، اين سند به اين دليل مهم است که چند نمونه تخلف آشکار و سهل انگاری نيز در آن ديده می شود. مبلغ هنگفت يکصد و پنجاه دو مليون و سه صد و شصت و هفت هزار افغانی، از پول مردم فقير و رنجديده ی افغانستان توسط مقامات دولتی حيف و ميل می شود. اين پول می تواند زندگی ده ها تن از شهروندان عادی افغانستان را دگرگون کند.

مقامات دولتی به شيوه های مختلف، در کار تاراج دارايی مرم هستند. اين سند، سندی ست که می تواند لکه ی ننگی برای دولت اسلامی افغانستان باشد.

در زمان رييس جمهوری آقای کرزی شايد نتوان به اين موارد چور و چپاول رسيدگی کرد اما انتشار آن توسط کابل پرس (www.kabulpress.org) می تواند، برای قضاوت و محاکمه ی عاملان آن در افکار عمومی کارا و موثر باشد.

دو: اين سند همچنان که در ابتدای آن تصريح شده، نشان می دهد که در سال 1385 نيز مقامات بلندپايه ی حکومت، از چنين امتيازاتی نابجا برخوردار بوده اند.

سه: اين سند نشان می دهد که آقای فاروق وردک با ذکر 26 وزارتخانه، خود را نيز جزو وزرا گرفته و تعداد آنان را از 25 به 26 ارتقا داده و ايشان نيز از معاش امتيازی ماهوار معادل 3 هزار دالر برخوردار می باشند. قابل ذکر است که آقای وردک همزمان چند پست و مقام را دارا بوده و از هرکدام معاش امتيازی و غير امتيازی جداگانه دريافت می کنند.
درباره ی مقامات بلندپايه ديگر نيز می توان گفت که به احتمال بسيار قوی ، آنان نيز از چند منبع معاش دريافت می کنند که تاکنون متاسفانه اسناد آن در اختيار رسانه ها قرار نگرفته است. جز يک مورد که آقای داکتر رمضان بشردوست، نماينده ی مردم در پارلمان آن را افشا کردند. در يک مورد ديگر نيز افشا شد که برخی از واليان در جنوب کشور، مبالغ هنگفتی را به عنوان پول "کوپراتيفی" دريافت می کنند.

چهار: تمام امضا کنندگان اين سند، آقايان فاروق وردک، حامد کرزی، صادق مدبر و همچنين آصف ننگ سخنگوی آقای فارق وردک (که متن پيشنهاد را تحرير کردند) بايد هر کدام جريمه ی 100 هزار افغانی پرداخت کنند. در اين سند بجای استفاده از پول رايج افغانستان يعنی افغانی، معاشات امتيازی به دالر آمده است. گرچه گفته شده که مثلا معادل سه هزار دالر اما اين مطلب خود يک اشتباه ديگر را بوجود آورده است. نرخ برابری دالر و افغانی تا آخر سال 1386 يکسان نخواهد ماند و اگر هم باشد و افغانی پيشرفت نکند، يکی از دلايل آن صدور احکام اين چنينی می باشد که بايد توسط مراجع قانونی تحت پيگرد قرار گيرد. در اين روزها تبليغات بانک مرکزی افغانستان و تهديد مردم افغانستان مبنی بر عدم استفاده ی پول رايج کشورهای ديگر در معاملات، زبانزد همگان شده است. مقامات بلندپايه ی دولتی افغانستان، خود قانون را نقض کرده و تنها قانون بايد بر مردم عادی جامعه تطبيق گردد. اين خود نشان دهنده ی تبعيض و عدم وجود اداره ی سالم، دلسوز و کارا می باشد.

پنج: اين مبلغ هنگفت که در سند آمده است، تنها معاشات امتيازی می باشد و معاش عادی اين مقامات، جداگانه برقرار و پرداخت می شود.

شش: در اين سند معتبر که حکم شماره 455 رييس جمهور را با خود دارد، دو اشتباه فاحش ديگر نيز صورت گرفته است:

الف: در شماره بندی ها و ترتيب، ميرزا بنويس جناب فارق وردک، از شماره ی 4 به شماره ی 6 پريده اند و شماره ی 5 فراموش شده است.

ب: در مورد شماره 4، يک اشتباه در جمع مبلغ صورت گرفته که با قلم اصلاح شده است.
خوب است که اين اشتباه همچنان از آصف ننگ به فاروق ورک، رييس جمهور و صادق مدبر رسيده و هيچکدام نامه و پيشنهاد را برگشت نزده اند. البته آقای مدبر در آخرين مرحله ی اداری ناچار بايد حکم رييس دولت را اجرا کنند. خوب است که برخی باسوادان بی سواد در دولت افغانستان با اين حکم مشخص شدند.

در جمله ی آخر پيشنها نيز، موزه پاکی، يک مشکل نگارشی را بوجود آورده است.

هفت: جناب رييس جمهور، اين حکم شما در کنار کارهای ديگرتان نشان دهنده ی بی لياقتی شماست. ( اميدوارم حلقه ی گوشتی اطراف حامد کرزی اين جملات را سانسور نکرده و کامل به رييس جمهور برسانند). اين سند نشان دهنده ی، مکيدن خون مردم فقير و گرسنه ی افغانستان است که تا سرحد مرگ، مقامات دولتی می خواهند، مردم را چور کنند. آقای رييس جمهور، فساد و چور و چپاول دارايی مردم توسط باند و دار و دسته ی شما، در تاريخ ثبت خواهد شد.

در انتها بايد بگويم که متاسفم ما در افغانستان جريان روشنگری و روشنفکری نداريم که سالم باشد. کسانی که لباس روشنفکر به تن دارند، خود در کار چور و چپاول می باشند. اگر جريان روشنگری سالم و توانمند داشتيم، کرزی و دار و دسته اش براحتی نمی تواند از اين دسته گل ها به آب دهد و خروش مردم جل و پلاس آنان را جمع می کرد.

صفحه ی نخست
افشای معاشات امتيازی مقامات بلندپايه دولت افغانستان در سال 1386
صفحه ی دوم سند
افشای معاشات امتيازی مقامات بلندپايه دولت افغانستان در سال 1386

پيام‌ها

 • كرزي همه را احمق فكر ميكند تمامي دزدي هايش از مدت هشت سال تا به حال به اسامي ولي و محمود كرزي است. خانه هاي را كه در دوبي خريداري نموده اند از كجا شده وهمجنان بعضي جايداد ها به اسم خانمش و بسرش ميرويس ثبت است. أيا برادران كرزي از رستوران امريكا اين سرمايه بزرك را بيدا نموده اند. شما فقط خانه هاي محمود واحمدولي كرزي را در بالم جميره دوبي بررسي نمايد از مليون ها دالار اضافه است
  در اينده ديكر دزدي هايشانرا افشا خواهم نمود

  • سلام دوستان!
   هموطن گرامی کامران میرهزار،

   متأسفم که شما نظریاتم را اصلاً به دست نشر نمیسپارید. دلیلش را هم شما و هم خودم خوب میدانم. ولی افسوس که از اآزادی بیان حرف میزنید اما در اصل از آن خیلی بیم دارید.

   از مخاطبان شما تقاضا میکنم که از مطالب جالب و خواندنی سایتی که ادرسش را در ذیل نوشته کرده ام درباره حوادث ایران مطالعه نمایند.

   http://www.esalat.org/

   نوری

 • حد اقل اگر كسي فال‌بين و رمال و كاهن نباشد، يا از ملاي يكاولنگ چيزي نشنيده باشد، پشت پرده‌ي ذهن آقاي كرزي را خوانده نمي‌تواند. خود آقاي كرزي هم بدون شك پاسخ درست و روشني نمي‌دهد. اما برخي حدس مي‌زنند كه اين كار بخشي از كمپاين‌هاي انتخاباتي آقاي كرزي بوده و او به اين ترتيب مي‌كوشد خود را فردي متعهد و پابند به قانونيت نشان دهد. گفته شده است كه آقاي كرزي مجموع دارايي‌هاي خود را تا سقف 20 هزار دالر تعيين كرده است. يعني چيزي در حدود يك ميليون افغاني. برخي از افراد ديگري نيز كه در كنار آقاي كرزي هستند و به نحوي شريك دسترخوان قدرت او به شمار مي‌روند، ادعا دارند كه فقير و بيچاره تشريف دارند و اصلاً در طول زندگي خود به آن فكر نكرده اند كه چيزي براي خود و فرزندان خود ذخيره كنند.

  آنلاين بنگريد : نامه هايي از کابل

 • بیست هزار دالر یا ده هزار دالر وپنجصدهزار افغانی زیورات زینت کرزی ؟

  باز هم این مقدار زیاد است از کجا شده استادان دانشگاه ها که یک عمر ادم تربیه کردند ده ها وصدها اثار ادبی را به اولاد وطن از سایر زبان ها ترجمه کردن پول یک باسکل هیرو هندی را ندارند
  کرزی پاچا ده ,بیست سال است که کار نکرده ده پاکستان مهاجر وده هند وستان درس میخواند تجارت خانه نداشتند کمی زمین ده کرز وبالا کرز شریف(ناحیه یی است در جنوب شهر کندهار )که ظاهر شاه به پدر اش داده بود ودر زمان جنگ های روس ها وجنگ های داخلی مجاهدین زرع نیمشد ودر ارزگان هم جایدادپدری ندارد.

  پس این بیست هزار دالر از کجا شده ؟

  در طول بیست سال از کدام مدرک امرار معاش کرده عروسی کرده......... ؟

  چندی قبل خود اش اظهار نمود که فلان گروه را میخواستم از پول شخصی خود کمک مالی نمایم ولی انان قبول نکردند ؟

  چرا این پول ها به یک بانک خارجی در المان گذاشته شده!

  در حالیکه از سایر افغان ها میخواهند تا پول ها واسعار خارجی خود را به خاطر تقویه مالی وباز سازی ....به بانک های اوغانی به امانت بگذارند وسود هم بیگیرند !

  قصد فرار دارد یا خودمثل حقانی تانک فروش به اوغانی وبانک هایش بی عتماد است....

  واز سوی دیگر فقد چند روز پیشتر کرزی جامعه جهانی را ملامت کرد که از فساد ورشوه خواری در ادارات دولت استفاده سیاسی مینماید یعنی کرزی پاچا منکر رشوت واختلاس وهزار ها مرض جهادی وپاکستانی در اداره اش میباشد .

  کفر گر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی

 • حامد کرزی اگر واقعاً جرأت و شهامت انرا دارد که در مقابل مردم حساب بدهد، لطفاً دارایی های منقول و غیر منقول برادران، برادر زاده ها، شوهران خواهر و خواهر زاده ها،خسر و خسر بوره های خود و سایر کرسی نشینان مقامات عالی دولت را به تفکیک ده سال اخیر در اختیار وسایل ارتباط جمعی قرار دهد. در غیر آن حامد کرزی «مردم» را مانند خود و اطرافیانش احمق فکرنموده و خاک به چشم مردم میزند
  در ضمن پیشنهاد میگردد تا سایت افشاگر کابل پرس با سازماندهی اختصاصی، همکاری هموطنان را در مورد جمع آوری معلومات در مورد دارایی منقول و غیر منقول افراد ذکر شده در داخل و خارج کشور مطالبه و به نشر ان اقدام نماید.نبی

 • سلام برادرکامران میرهزارشما زنده باشید!
  درسلسله معاشات مامورین بلتدپایه و اسنادکه دربالا به نمایش گذاشته شده است میخواهم یک چیزی به آن اضافه نمایم.
  اداره امورکه بعدأ دارالانشای شورای وزیران به آن اضافه شده است ومدت چند سال در راس آن آقای فاروق وردک قرار داشت ،قبل ازاقای وردک درآن قصر مرمرین شخصی بنام یوسف اعتبار حکم میراند.بعدازانقکاک نامبرده به حیث قونسل افغانی درشهر مشهد ایران تقرر حاصل نمود و نسبت عدم دانش سیاسی د یپلوماتیک وحتی مکتبی از وظیفه اش سبکدوش و در حال حاضر بگمانم بحیث مشاور دروزارت خارجه ایفایی وظیفه مینماید.در زمان نامبرده از تعداد بیست وسه تن روسای آن اداره به تعداد نوتن ازولایت بدخشان،شش تن از ولایت پروان وپنجشیر،یک تن از ولایت قندهار،یک تن از ولایت قندوز،همچنان ازولایات لوگر،کابل ودیگرولایات مصروف غارت دارایی های عامه بودند.این عالیجنابان بعد از سقوط امارات طالبان درزمان حکمروایی مجدد یکماهه برهان الدین ربانی تقرر حاصل نموده بودند.
  درظرف بیش از سه سال اقای یوسف اعتبارکه از خویشاوندان نزدیک یگانه مارشال کشورمحمد قسیم فهیم و همچنان حبیب الله اصغری معاون شاروالی ویا شهرداری که درحال حاضر مصروف نوشتن اشعار دوران حاکمیت خود در شاروالی میباشد(چند باب بلند منزل توزیع کردم -چند پول به هالند روان کردم )،تمام مساعدت هارا که از کشورهای مساعدت کننده دریافت مینمود بین خود تقسیم مینمود.
  یوسف اعتبار از پول های که در دوران حاکمیت خود (غریبی)نموده درحدود سه صدجریب زمین در ولایت تخار خریداری نموده است.
  یوسف اعتبارکه قبل از جکمروایی جمیعت اسلامی بحیث یک مامورگمنام تهیه مسکن والی صنف نهم تعلیم دیده همانند حبیب الله اصغری معاون خوش صدای شاروالی خورد ضابط یونت شماره (8)قوای کار وزارت فواید عامه مصروف خدمت بود.یوسف اعتبارهمینکه از اداره امور منفک گردید مبلغ درحدود یک نیم ملیون دالر امریکایی نزد اداره امور باقی و مقروض میباشد.ولی جالب تراز آن دراداره امور یک کسی دیگر بنام سیدصدیق آغا به حیث خزانه دارایفایی وظیفه مینماید.نامبرده اگر چهل تن از روسای اداره اموربرکنار و جدیدأمفتخرمنصب شوند وی ،سیدصدیق آغا پابرجای است.او چه برای یوسف اعتبار و چه هم ممکن برای اقای وردک ماهانه باج میپرداخت.پسری سید صدیق اغازمانی در داخل ارگ خزانه دار بود و غرض بدست آوردن پول در حدود پنجسال سال قبل پسرخودراگویا اینکه اختطتاف گردیده است واختطاف کننده گان گویادربدل رهایی پسرش مبلغ دوصدوپنجاه هزاردالرامریکایی مطالبه مینماید چند روز درحضور این وآن اشک ریخت و تضرع نمودولی کسی بدادش نرسید بعداز گذشت چند روز پسرش سالم بخانه برگشت.ریس مالی اداره امور بنام غمکشارکه ازاوان تاسیس ادارهامور (دارالتحریریه)نزدیک پنجاه سال قبل زمان شاه سابق به حیث ریس مالی ایفایی وظیفه مینماید در شهر کابل مالک چندین دربند حویلی و بلند منزل است.سیدصدیق اغا در سرک دوم سید نورمحمد شاه مینه مالک یک دربندحویلی چندین منزله است ویک حویلی در حال ساختمان ویااعمار درسرک اول جمال مینه سمت شرق جوارلیسه غازی میباشد.
  سیدصدیق اغا هرپنج سال خانم جدید به عقد نکاح درمیاورد.حتی سیدصدیق اغادوسال قبل خوشویی پسراختطاف شده اش رامجبور گردانید تاازشوهرش طلاق بگیرد وبعدأ باوی عروسی کند ودرحال حاضر با خیال راحت زنده گی مرفه را به پیش میبرد.سیدصدیق سالانه بطور رایگان به زیارت بیت الله غرض عفو گناهانش سفر مینماید. آیا میتوان با سه ونیم هزارافغانی چنین معجزه کرد؟
  این بود چکیده یی گذارشی از اداره امور.ادامه دارد

 • کرزی خر خودش هست میلیونها دولار سر مایه مردوم را بالا کشیده انوقت میگوید 24 هزار افغانی در ما میگرد اگر اینکونه هست پولهای مردوم کجا میشود سرمایه کشور کجا میرود کدام توپ و تانک خریداری کرده.نه همش در جیب فامیل کرزی هست توف بصورت دروغگو مثل کرزی

  • کرزی واقعا یک آدم کم حافظ است ازیک طرف به امضا خود ازمعاشات دالری یادمیکند ازطرف دیگه میگه من 24000اافغانی معاش میگیرم تامردم افغانستان راباردیگرفریب بدهد امامردم افغانستان دیگه با این دروغ های آقاکرزی بازی نمیخورندآقاکرزی گفته بود که تاآخرریاست جمهوری من یک کار عادی مبلغ 500افغانی دست مزد دااشته باشددر حال که جناب کرزی همان 100افغانی رانیز ازکارگرهای بیچاره گرفت خوب معلوم است که یک ریس جمهوری بی حافظه است .

 • کرزی با این حرفش که حتی خانه و متر هم ندارد به جهانیان صابت کرد که احمقتر از احمدینزاد رئسجمهور ایران است تا حالا مردم فکر میکرد از احمدینزاد احمق تر کسی نیست

  آنلاين بنگريد : هزاره پیوند

 • در این که کرزی یک ادم احمق است هیچ شکی نیست اما اینکه وی مردم افغانستان را نیز احمق فکر میکند قابل تحمل نیست. برادران اقای کرزی که تا دیروز برگر میفروختند و امروز در جمله میلیونر ها حساب میشوند این مبلغ هنگفت را از کجا بدست آوردند؟ مگر کرزی با آنها شریک نیست؟ از سوی دیگر آقای کرزی مبلغ دوملیون دالری را که از کمپنی چنایی در بدل قرارداد مس عینک که قبلا به یک شرکت قزاقستانی داده شده بود، به جیب زد، به نام کی ذخیره نموده که در جمله دارایی های او و خانمش نیست.

  اقای کرزی به لحاظ خدا بس است دست از سر مردم بیچاره افغانستان بردار ، با میلیونها دالر پولی که اندوختی برای چندین نسل آیندیت بس است اگر نه روزی فراخواهد رسید که مثل بوزینه در پایه تیلفون یا برق آویزان خواهی شد. انشاأالله

 • جناب آقاي كرزي ازهيچ به همه چيزرسيدي به شعورماتوهين نكن 24000كه خرجه بچه شماهم نيست خرخودتي

 • دروغ میگویند .
  اگر کرزی خودش مستقیما وارد قاچاق و از همین جور مسایل شود ، دیگر وجهه ای برایش نمی ماند .پس در این صورت دست برادر و اقوامش را باز میگزارد تا انها بتوانند خوب پول بدست اورند تا در انتخابات رییس جمهوری از همین پول ها برای انتخابات خودش استفاده کند تا برگ برنده بیشتری داشته باشد.

 • تنها چپن و کلاه قره قل محترم کرزی را به ده هزار دالر خریدار استم..

  • اینه خریدار اینی ره میگن قدر دان مه میگوم بیشکیت است آشنا . امو بوتایشم بخر که بیچاره گک سر لوچ و پای لوچ ازی وطن برایه . چه رقم که درامده بود . غیر از ده هزار دالر تو دیگه جیبایشه تلاشی بکونین که تنگه ره ام نبره .

  • hamidi az kabul mahmod az thran 333333 in do ta yaro ya vari shitan 33333

  • hamid ba mhmod mi ge shah kar kardi mahmod mi ge shoma ham yad bi ger hamid ba mahmod mi ge raste mi ge rai doz dedi mahmod mi ge ta an abashad chi zaki mardom na goyad chiz ha

  • هی هی برادران! اگر از حقیقت نگذریم، نوشینجانش که همینطور میخورد من این را به صراحت به همه تان میگویم که اگر چنین فرصت بدست همه ما بیاید...تعهد میکنم که از کرزی دو چند خواهیم خورد (حتا خودیت) این حرص دنیا بسیار بد چیز است...اینطور در آغوشش بگیریت که خوب خوب چیزهای را فراموش کنی!....همان ضرب المثل که بزرگان فرموده.....به انگور که دست ما نرسد میگویم که ترش است....حالا ماوشما هم ترش ترش گفته میریم...

   من نه طرفدار کرزی هستم و نه مخالف ولی این را وجدانآ منحیث یک افغان برایتان میگویم...که اگر این کرزی از صحنه سیاست و بالخصوص از ریاست جمهوری کنار رفت باز خواهید دیدکه افغانستان باز کجا خواهد رفت.....من گپ های خود را با سرود این جمله اختتمام میدهم.....عاقل نکند چنین کاری که ارد پیشیمانی....

 • ابله اگر در جهان باشد؛ مفلس در نمی ماند....

جستجو در کابل پرس