Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > سوء قصد به جان حسینعلی يزدانی تاريخ نويس و مردم شناس!

سوء قصد به جان حسینعلی يزدانی تاريخ نويس و مردم شناس!

حاج کاظم يزدانی اخيرا در مقالات و گفت و گو های خود قانون طالبانی تازه تصويب شده را مورد نقد قرار داده است. او معتقد است که در قانون جديد حقوق زنان مانند حق طلاق، ارث، حقوق در زندگی عادی زنان و .. نقض شده است. کاظم یزدانی می گويد زن برده ی شوهرش نيست.
شنبه 18 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: منابع مختلف به کابل پرس گفته اند که روز پنجشنبه گذشته يک سوء قصد به جان حسینعلی یزدانی معروف به حاج کاظم يزدانی نويسنده، تاريخ نويس و مردم شناس معاصر افغانستان در شهر کابل روی داد اما ايشان از سوء قصد جان سالم بدر برد.

اين حادثه زمانی روی داد که آقای يزدانی در غرب کابل در منطقه ی پل خشک به طرف خانه اش روان بود. مهاجمان که سه تن بودند با چاقو به آقای يزدانی حمله کردند که مردم مانع از آسیب آنان به ايشان شدند. مهاجمان با دادن دشنام های مختلف، بکار بردن کلمات زشت و گفتن اينکه ايشان کافر و مسيحی شده و...، محل حادثه را ترک کردند.

در چند روز اخير تبليغات فراوانی از سوی عده ای مشخص که وابسته به دار و دسته ی شیخ آصف محسنی می باشند، عليه برخی افراد و گروه ها براه انداخته شده است. اين افراد چند روز پيش چهارشنبه پانزدهم ماه اپريل، به تجمع نمايندگان جامعه ی مدنی در سرک دارالامان شهر کابل حمله و به طرف آنان کلوخ و آب دهان و دشنام نثار کردند. آنان همچنين به ليسه ی عالی معرفت در غرب کابل حمله کرده و ضمن شکستن شیشه های اين ليسه، به آموزگاران و دانش آموزان توهين نمودند. دار و دسته ی شیخ آصف محسنی در اين روزها تلاش های فراوانی را برای حمله به مخالفان قانون طالبانی " احوال شخصیه ی شیعيان" راه اندازی کرده اند و تلاش دارند با استفاده از احساسات دينی مردم خود را با وجود اينکه خود آقای محسنی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان می باشد، مسلمان جا زده و مخالفان فکری وی را کافر. استفاده از حربه ی کافر و مسلمان و از دور خارج کردن منتقدان با اين حربه، کاری ست که سال ها و دهه ها، ملايان واپسگرا مانند شیخ آصف محسنی آن را انجام داده اند.

حاج کاظم يزدانی اخيرا در مقالات و گفت و گو های خود قانون طالبانی تازه تصويب شده را مورد نقد قرار داده است. او معتقد است که در قانون جديد حقوق زنان مانند حق طلاق، ارث، حقوق در زندگی عادی زنان و .. نقض شده است. کاظم یزدانی می گويد زن برده ی شوهرش نيست.

پيام‌ها

 • سلام

  در جامعه ما کسانی هستند که تلاش دارند تا مردم از دین اسلام متنفر شوند. تلاش مجاهدین ۹۲-۹۶ نتیجه قناتبخش نداد. اینبار محسنی قاتل به عین کار گماشته شده است.

  دین اسلام بهترین صلاح بع ضد شوروی ثابت گردید. این بار باید ان صلاح بع ضد خودش استفاده گردد.چنانچه در طب از چنین قانون استفاده میگردد.برای ان مقسد طالبان در سنت و محسنی قاتل در شییه انتخاب و توزیف گردیده است.

  • با سلام برکابل پرس من وبا سلام برمخالف وموافق نظرمن.
   خبر حمله به جان آقای یزدانی سخت مرا تکان داد ونشانی از یک تراژیدی ومصیبت سنگین است که توسط دشمنان هزاره و بااستفاده از دین واحساسات دینی هزاره ها برآنهاتحمیل میشود. آقای محسنی این جرثومه فساد ومسبب جنگهای داخلی درمیان هزاره ها، طراح وتمویل گراین مصیبت وتراژیدی میباشد. او با استفاده از وجهه دینی اش ازمیان هزاره ها سرباز میگیرد و علیه هزاره ها می جنگاند. سرباز هزاره چنان مسخ میشود که تامرگ برای منافع محسنی می جنگد وهییچ گاهی هم از خودش نمی پرسد که محسنی وملاعمر برای هزاره ها یکسان مصیبت آفریده اند. محسنی ملای شیعه است و آیات قران را تفسیر وتاویل می کند و هزاره ها را خرمی سازد وعزت وناموس شان را به خدمت میگرد، اما مصیبت سنگین تراین است که هزاره ها چنان غرق توهم وخرافات اند که به راحتی برای محسنی سرباز میدهند وبرای آبرو ریزی شان به نفع محسنی به خیابان می برایند.

   حمله به لیسه معرفت وحمله به جان حاجی کاظم نشان خریت هزاره ها میباشد ونشان میدهد که به چه آسانی خر میشود و به چه راحتی ی برای محسنی سواری میدهند. همین محسنی که درجنگهای داخلی فرمان کشتن داد وهزاران فرزند هزاره به دستور محسنی رو در روی یکدیگر جنگیدند و کشته شدند اما محسنی صاحب ثروت وسرمایه شد. حاجی کاظم فرزند صادق وخدمت کار هزاره میباشد که تمام هستی اش را برای هزاره ها ودرخدمت هزاره ها قربانی کرده است. او هزاران کتاب را ورق زده است تا اگر حقایقی درمورد سرنوشت هزاره ها درآن باشد بیرون بکشد و برای هزاره ها تاریخ بنویسد. اما می بینیم که همین هزاره ها چنان مسخ میشود وتحت تاثیر فریب محسنی چنان خر میشوند که به صادق ترین فرزند این جامعه و به مرکز شرف و عزت خود حمله می برند.

   مگر همین عیسی غرجستانی به دست خود هزاره ها کشته نشد؟ عیسی غرجستانی عصاره درد ورنج تاریخی هزاره ها بود اما همین غرجستانی به دست مقداد ترکمنی و به دستور قوماندان مسلمی در پوهنتون کابل کشته شد ودر چمن پوهنتون کابل زیر خاکش کردند وبعدش هم شایعه کردند که غرجستانی را انوری کشت. مقداد یا قوماندان مقداد هزاره است و ازهزاره های ترکمن اما تحت تاثیر دگم اندیشی های مذهبی چنان مسخ گردید که صدای صادق ترین فرزند هزاره رابرای همیشه خفه کرد. حتی سلطانعلی کشتمند به دستور همین مسلمی وتوسط سید مرچک براداران قبادی و ضیاه دکاندار مندوی مورد سوء قصد قرار گرفت.

   دوستان من! مخاطب این پیام روشنفکران هزاره است. محسنی برای هزارها مصیبت است مصیبت عظیم. ازهمان نوع مصیبت که ملاعمر برای پشتونها میباشد وخیلی خطرناکتر از آن. چرا درخواب خرگوشی فرورفته اید؟ عزت تان، شرف تان، ناموس تان واعتبارتان توسط محسنی مورد دستبرد قرار میگیرند و شما آسمان ورسیمان را به هم می بافید وخواب بهشت عنبرسرشت می بینید! محسنی با استفاده ازدین شما هر روز باخواهر ومادرشما وصلت می کند اما شما برای یک لحظه هم سکوت مرگبار تان را نمی شکنید. چرا نمی نویسید؟ چرا فریاد نمیکنید؟ چرا باسکوت تان تاراج عزت وشرف تان را به دست محسنی تایید می کنید؟ بچه ملا های شیعه که به دام محسنی افتاده اند روزگاری برسر عقل خواهند آمد که هزاران بار محسنی باخواهرومادرشان وصلت نماید. با احترام. به امید بیداری هزاره ها

  • دوستان عزیز هدف قانون احوال شخصیه شیعیان نیست بلکه جنجال بر اینست که چرا مذهب تشیع را در افغانستان به رسمیت شناخته اند تمام جنجال بر این است که باید این موضوع را لغوه کنند و بر گردانند و الا این قانون مربوط به فرد و یا شخص شیخ اصف محسینی نیست بلکه این قانون قانون فقه جعفری هست که در افغانستان برسمیت شناخته شده است و چیزی که حق تشیع محسوب می شود . شماهای که این همه داد قال دارید حد اقل هر دو روی سکه را برسی کنید و این همه تیشه به ریشه خودتان نزنید. نظام آفرینش بدست فرد نیست و بشریکه این همه عالی خلق شده است برای اداره زندگی اش نیار به نظم و سیستیم دارد و نظمی گه در آن خدا نقش داشته باشد و الا بشر ان می شود که امروز در غرب به آن گرفتارند و ازدواج مرد با مرد و زن با زن.

  • اقای یاری کجائی این قانون تنها و تنها مربوط اهل تشیع میباشد، ایا مشکل اهل تشیع فقط از کمر پاین و از زانو به بالا است؟ ایا این مشکل احوال شخصیه را برادران اهل تسنن، هنود و سکهـ ما ندارد؟ چه فرق بین احوال شخصیه اهل تسنن و اهل تشیع وجود دارد؟ اهل تشیع هزاران مشکل ازقبیل کوچی ها، مشکل اقتصادی، فرهنگی، از شکم به بالا و از زانو به پاین دارد که اصلا روی ان بحث نشده، ما منحیث شیعه مشکلات زیاد داریم که از اهل تسنن متمایز است چرا درین قانون کنجانیده نشده ؟ درکجای این قانون از اختلافات نماز، روزه، خمس و ذکات ذکر گردیده که فرهنگ و عرف اهل تشیع را متمایز میسازد. چرا از قانون خجالت اور صیغه یاد اوری نکرده که هر ملا و اخند به ده ها زنان پاکدامن هموطن ما به نام صیغه تجاوز جنسی مینماید؟ ایا صیغه از اساسات مذهب تشیع نمی باشد؟ و هزاران حقوق دیگر....... تو و خدا واقیعا منحیث یک انسان خجالت نمی کشی که 24 ساعت احوال شخصیه خود را در دست گرفته ناله و فریاد داری؟ اگر مشکل احوال شخصیه ات رسمی شد دیگر مشکل باقی نخواهد ماند؟ ایا شما همینقدر هم نمی دانید که چرا نام انرا احوال شخصیه مانده دیگر نام قاد باریده بود ؟ ایا نمی دانی که مشکل احوال شخصیه شیخ اصیف، محقیق، مولوی خالص،مولوی نبی و..... چقدر طغیان کرده که دست به یخن نواسه و کواسه خود دراز نموده ؟ برای ما وشما مینحیث یک هزاره شرم است که با ازدست دادن اینقدر شهید تنها با احوال شخصیه محسنی، خلیلی، محقیق و....اکتفا نمایم. ایا مشکل کوچ اجباری که چند روز بعد در بهسود، ناور، قره باغ، جاغوری، مالستان، دایه و صفحات شمال با امدن کوچی ها اغاز میگردد با این قانون حل خواهد شد؟ لطفا منحیث یک انسان در وبلاک بهسود بلاکفادات کام خاطرات یک طفل خورد سال افشار که چشم دید خود را از جنایت محسنی حکایت میکند بخوان بازازین جانی های بیرحم دفاع کن. در اخریک خواهش دوستانه دارم اگر خفه نمیشی لطفا تخلص «یاری» را از سرت پس کن که برای شما واقعا نمیخوانه. تشکر

  • آقای یاری مسله این نیست که شما تصور میکنید. مسله تحکیم هژمونی مذهبی آقای محسنی میباشد که با امکانات ایران تمویل میشود. درافغانستان اگر نظام دموکراتیک وجود داشته باشد چه ضرورتی به قانون فقه شیعه وجود دارد؟ فقه شیعه هم تافته ی جدا بافته از اسلام نیست. شیعه وسنی سر وته یک پیاز است. مسله زدن هزاره ها و تحمیق هزاره ها است که با استفاده از عقاید مذهبی شان آنها را خر بسازد و بعدش سوار شود. کر وکور می فهمد که هدف محسنی تحمیق هزاره ها میباشد.اینکه هنوز خیلی از هزاره ها این واقعیت را درک نکرده اند به اجازه شما حمار تشریف دارند. وسلام

  • آقای جاغوری دوست عزیز ریشه های فتنه را باید بر اساس تخصص تشخیص داد و بر اساس شناخت عقلی برای ریشه یابی به پیش رفت . اینجانب کاری به آیت الله محسینی ندارم ولی ایمان دارم که اصل جریان ارتباط با رسمیت شناختن تشیع است و امروز جامعه جهانی و رهروان لایک آنان بر این عقیده اند که شیعه تنها مکتبیست که بر محورحق استوار است و این حق همان است که خدا و پیامبر آن را برای احیایی عدالت اجتماعی و حفظ نظام خانواده در نظر گرفته است در ارتباط با مسله حقوق شیعه اولین انعکاس از سران ناتو بود که براه افتاد و سپس دنباله روان و عوامل آنان در داخل افغانستان.

   چرا اروپا و سردم داران کفر جهانی در ارتباط با این موضوع جبه گرفته است را , باید بر اساس خیانت های آشکار و پنهان آنان بر علیه جامعه بشریت جستجو نمود و این واقعیت است که خاینان در سایه نام دیموکراتیک همیشه در سدد تخریب ایمان مردم بوده و بنیاد حیات و هستی بشر را نشانه می روند و آنهایکه لایکند کی دوست دارد که قانون شیعه در جهان مطرح شود چه رسد در افغانستان. فلذا امید است که آن دوست با تدبر و تفکر مطالب را پیگری نماید. یاری

  • هزاره ها بیدار شوید و نه گزارید یزدانی عزیزرا بکشند.یزدانی تاریخ هزاره است.یزدانی افتخار هزاره است.امروز ما هزاره ها کمبود کسانیکه این مردم کشته اند را احساس می کینم.عدم حضور شخصیتهای ملی علمی سیاسیو نظامی ودلسوز هزاره در شرایط فعلی سبب قلب بحران در جامعه ای هزاره ی امروز است. هزاره امروز به حاجی نادر وخالق ووووووووو ضرورت داردنه به محقق و خلیلی یا صادق مدبر.

  • پژوهشگرنستوه آقای ِِیزدانی شخصیت مهم برای مردم وهویت هزاره است. آثار او بادامه تالیفات کاتب؛ در روشنگری وجدان آگاه مقام خاص دارد.
   همه آنانیکه متیقن اند که هزاره ها فقط توسط سادات و قزلباشان میتوانند حیات سیاسی، برامد فرهنگی و... داشته باشند، دست اندر تلاشهای مذ بوحانه خواهند بود تا او را چون سایرین از ما بگیرند و یا انکه اسم اورا بلجن بکشند.
   همه مان باید از او حمایت کنیم.

  • برادر محترم بهسودی صاحب !

   نه خودرا به زحمت بی انداز و نه در تلاش سردر گمی دیگران باش هزاره ها می دانند قاتل غرجستانی و غرجستانی ها کی ها اند و میدانند که فتوای قتل توسط کی صادر می شود و کی ها عملی می کنند ، بلی که هزاره ساده لوح اند اما نه به آن حد که حتی تو هم بیتوانی با گذاشتند نام مستعار (بهسودی) فریب شان بدهی و قاتلان را به نظر آنها بی گناه جلوه بدهی و همه چیز را به گردن ساده بودن خودشان بی اندازی
   برادر گاه به نعل می زنی وگاه به میخ ، ازیک طرف اظهار تأسف از سؤ قصد بالای حاجی کاظم می کنی واز طرف دیگر قاتلان راتبرة نموده کسانی دیگررا متهم می کنی همه میدانند که بالای سلطان علی کشتمند کی حمله کرده همه میدانند که فتوای قتل مدافعین هزاره ازکدام منبع صادر شد
   برادر تلاش کردن برای به جان همدیگر انداختن هزاره ها برای تو کدام سود وثمره ندارد نفاق افگنی مکن که نفاق افگنی کار نامردان است اگر توانای وفرصت داری به چیز های دیگر بی اندیش حد اقل اگر نفع نداشت به کسی ضرر هم نمیرساند.

 • magar een aqaya yazdani dien shenas wa qanoon dan ham hastand? man ke namedanam behtar ast khodash goyad ok

 • طالبان برای تثبیت دین رسول خدا از ترور، انتحار و وحشت کار گرفتند، ولی نتیجه این عمل معکوس بود، طوری که باعث دین گریزی و تنفر انسانها نسبت به اسلام شد. آقای محسنی و همفکرانش با استفاده از تجارب طالبان از عین تکتیک ها برای دفاع از دین اسلام عمل می کنند. ببینیم که ترور و حمله بر مکتب می تواند باعث ایجاد اشتیاق مردم نسبت به اسلام و شیعه اهلبیت خواهد شد یا نه؟
  به نظر می رسد در افغاستان آقای محسنی بعد از ملا عمر کسی است که تثبیت می کند که دین اسلام فقط برای یک دوره خاص و برای انسانهای خاص (اعراب دوران جاهلیت) فرستاده شده است نه برای انسانهای امروزی.

 • Az sui qasd ba jan Yazdani sahib ki waqiyan sarmayay mili kishwar and nihayat mutaasir shudam,

  Dar tool tarikh in kishwar deeda shuda ki din frushan hamisha idaay dini dashta wa sad ha insan rawshan wa waqybin ra ba dalail mukhtalif az bain burda and, ki namunay an Az dawran jehad az pakistan ta kunun wa khud in Shikh az hama chiz bay khabar ast, un faqat ba chand jumalat arasta wa dashtan grup truristy wa mafiyaye khud yaki az janiyan wa naqizin huquq bashar, huquq zan , wa zid tamadun ast, Lanat ba dawlat karzay ki zaminay ejad paigah trur wa wahshat ra taht nam madrasa ba in khain masayd sakht, agar in shikh dajal huquq zan ra barayash qail may shud wa ya shawad pas dukhtar 13 sala ra dar in sun waqt marg khud grefta may tawanist, wa ya un zan degar ba in makar zundagy may kunad, hama ra un ba khater khud wa kasan manund khud may sazad, , hamin ast ki ruz ta ruz mardum az islam fasila may girand wa islam ra din Troor, wahshat wa barbariyat may danand, ki dar amal chinin sabit shuda may rawad

  Nasim

  • خداراشكركه استاد يزداني ازشرفريب خوردگان شيطان بزرگ محسني جان سالم بدر برد محسني هميشه براي نابودي هزاره ها تلاش كرده است محسني حتي به ناموس هزاره تجاوز كرد ومشتاق را به شهادت رساند .
   اي كاش ملت هزاره بيدار مي شدوفريب وارث عبدالدرحمن جابررا نمي خورد اگر محسني واقعا شيعه است پس چرادرهجوم مسلحانه كوچيها به بهسود دايميرداد سكوت كرد وازتلويزيونش براي افشاي جنايت كوچيهاستفاده نكرد ؟؟؟

  • اقای یاری از ازدواج مردبامرد زن با زن درغرب گفتی اما لواطت کاری های محسینی وهمشهری هایش را که قرنهاست درقند هار رواج دارد نگفتی

جستجو در کابل پرس