در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > سند آخرین سوال مستنطق خاد و پاسخ نادر علی پویا عضو ساما یا سازمان آزادیبخش مردم (...)

سند آخرین سوال مستنطق خاد و پاسخ نادر علی پویا عضو ساما یا سازمان آزادیبخش مردم افغانستان

اعمال وحشیانهً حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسیع تر وپردامنه تر از آن است که بتوان با چند سندی آنرا بیان کرد.ولی گاهی ، اسنادی ازین قبیل جای صدها مقاله و نوشته را می گیرد.
سه شنبه 14 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره: چندی پیش آقای رزاق مامون نویسنده و روزنامه نگار، در نوشته ای در کابل پرس با عنوان " نادر علی پویا" به معرفی چهره ی نادر علی پویا عضو سازمان ساما يا سازمان آزادیبخش مردم افغانستان پرداخته بود. در اين نوشته متن آخرين سوال و جواب نادر علی پویا در زندان خاد آمده است.

پس از نشر این نوشته، يکی از خوانندگان کابل پرس، تصویری از دست نوشته آن آخرین سوال و جواب را که توسط مستنطق و نادر علی پویا صورت گرفته ارسال کرده که در اینجا به خوانندگان عزیز ارایه می شود. خواننده کابل پرس همراه با فرستادن سند دستنوشته چنین نگاشته است:

مطلب رزاق مامون را، در مورد شهید نادر علی پویا، خواندم . با وجود اختصاری که درنوشتن به کار رفته ، توانسته بود حق مطلب رابه خوبی اداً نماید. جایی برای ممنون بودن از رزاق مامون باقی نمی ماند ، چون ایشان با وجدان ژورنالیستیکیی ، که در خور یک ژورنالیست و مقاله نویس با وجدان است ، خود آنرا به نمایش گذاشته اند که بدون شک سزاوار تحسین و تمجید فراوان است. آن سند معتبر اگر از یک جانب نشان دهنده ًمقاومت شهید نادر علی پویا در جریان تحقیق است ، از جانبی ، گوشهً دیگری از جنایات ضد انسانی حزب دموکراتیک خلق را به نمایش می گذارد .

مدت ها قبل این سند جنایت حزب دموکراتیک خلق و نمونهً شهامت و پایمردی آن آزاده مرد"پویا"را ، از طریق دوستی ، به دست آورده بودم. حال که مطلب رزاق مامون را مطالعه کردم ، حیفم آمد که آن سند را تقدیم علاقه مندان ننمایم.

اعمال وحشیانهً حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسیع تر وپردامنه تر از آن است که بتوان با چند سندی آنرا بیان کرد.ولی گاهی ، اسنادی ازین قبیل جای صدها مقاله و نوشته را می گیرد. موفقیت های مزیدی برای رزاق مامون ، در ارائه اسناد بیشتر ازین دست ،خواهانم .

محترم نادرعلی!

آیا حاضر هستید با رعایت پروسه تحقیق درصورتی که از اعمال گذشته خویش پشیمان باشید، جنایت واعمال باند «ساما» و اندیشه انحرافی مائو رابه اطلاع عام از طریق اطلاعات جمعی می رسانید یا چطور؟ درزمینه تصمیم خویش را اعلام دارید.

امضاء مسنتطق

جواب نادرعلی پویا:

محترما!

سرنوشت من به ترتیبی بوده که عضو سازمان آزادی بخش مردم افغانستان شوم. برای مردی درموقعیت من،شرم آمیز خواهد بود اگر عضویت خود را ناشی از اشتباه انتخاب و تصادف نا میمون بداند. به اساس تمهید بالا، از عضویت و سهم گیری خود، درحد توان، در«ساما» پشیمان و نادم نمی باشم. تا جایی که به من معلوم است« ساما» از جمله خودم، با اندیشه ای مائو کدام تعلق خاطر و گرایش متعهدانه ندارم. این مسأله را صرف غرض توضیح درپیشگاه قضاوت سیاسی تاریخ نمودم.

با احترام

نادرعلینادر علی «پویا»

مرد آهنین ساما (سازمان آزادی بخش مردم افغانستان)/نادرعلی و سایر مردان آهنین، تیرباران شدند. اما اکنون کجایند آنانی که برای ساما و مقاومت مردمی لفاظی می کردند؟ ناگفته نگذارم که اوراق تحقیقات انجنیرمحمدعلی ازرهروان رده اول ساما نیز در دسترس است که مطالعه آن بس حیرت ناک است. انجنیرمحمدعلی نیز زندگیش را صدقه نسل آینده کرد ویکجا با نادرعلی پویا، گلوله باران شد.

شنبه 20 ژوئن 2009, نويسنده: رزاق مأمون


آنها را کُشتند ومن در مرگ شان مُردَم

نمایشی که آنرا محکمه نامیدند پایان یافت. برخورد ها در جریان تحقیق وفیصله "محکمه اختصاصی انقلابی" بطور واضح نشان می داد که شدید ترین" مجازات" در انتظار ماست. ما را از بلاک اول به یکی از اتاق های منزل سوم بلاک سوم آوردند. اتاق آلوده با گرد وکثافات بود. شروع به پاککاری خانه خود کردیم و دوشک های اسفنجی را روی زمین انداختیم. انجنیر نادرعلی (پویا) با رضایتمندی گفت :" چقدر خوب شد." انجنیر امین اعتراض کرد: " زندان جای شکر گزاری نیست. " نا درعلی گفت "همین که در کنار هم هستیم یک غنیمت کلان است.اگر در زندان باشیم یا زیر ریسمان دار.

پنج شنبه 25 ژوئن 2009

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • man yaki ba shahamate een mard ghabta mekhoram , harchand ba dedgah hayash shayad mawafeq nabasham ok

  • ایا مامون صاحب سندهای از سالهای ۱۳۷۲ را نیز همرای خود دارند یا نه ویا اینکه دارند اما نه میخواهد که برای مردم اعلان نماید
   چرا در هر زمان یکطرفه قضاوت میکنید همین وقتش است که همه جنایات سالهای ۱۳۷۲ برملا ګردد تا مردم به کسانی مذکور رای ندهند

  • بنام ریاست جمهوری،لوی حًارنوالی،اصلاحات اداری وکمیسیون مبارزه با فساداداری!

   نمی خواهم فعلا تمام زوایای تخلفا ت اداری را دروزارت مبارزه علیه موادمخدر که منجربه فساداداری گردیده است به تفصیل توضیح نمایم زیرا انقدرتخلفات وجوددارد که شاید کسی انرا فکرهم نکند صرف بطور اختصار چند مطلبی رایاداورمیشوم که تخطی صریح ازقوانین مطروحه درکشورمیباشد.
   انچه دروزارت مبارزه علیه موادمخدرمیگذرد وکسی به ان توجه نمیکند:

   1. دروزارت مبارزه علیه موادمخدر ازیک سال به این طرف شخصی بنام همایون به پیشنهاد وزارت ومنظوری ریاست جمهوری بحیث رئیس دفتر مقررگردیده است که اصلا یکورق بنام سجل ویاسوانح درریاست کادروپرسونل ندارد برمبنای همین دلیل است که تمام وزارت PRR شد اما ریاست دفتر به رقابت ازاد گذاشته نمی شود علت انکه همایون جان فاقد هرنوع اسناد تحصیلی وسابقه کاری میباشد اگرریاست دفتر به رقابت ازاد گذاشته شود بدون شک موصوف چوکی اش را ازدست خواهدداد. ای کاش میتوانستم نمونه ازخط وکتابت شان رابه شما نشان میدادم. برای جلوگیری ازگزند حوادث بعدی ازپاکستان شهادتنامه تقلبی را دربرابرپول بدست اورده ولی تااکنون نمیتواند انرا به تائید کمیسیون موظف وزارت تحصیلات عالی برساند زیرا فورا تقلب ان ثابت خواهد شد.اخیرا پست مذکور بمنظور اجرای معاشات دالری ازطریق ارتقای ظرفیتها MCP اصلاحات اداری دومراتبه به اعلان سپرده شد که دران هربار یک نفر باتحصیلات عالی وتجارب غنی درماموریت برنده شده مراحل قانونی تقررش اکما ل گردید اما مقام وزارت مبارزه علیه موادمخدر انرارد نمودند که بدین ترتیب اداره مستقل اصلاحات اداری وپروسه رقابت ازاد را زیر سوال برد. وان اداره بند دوم ماده 33 قانون کارکنان وخدمات ملکی راعملی نتوانسته نقض قانون پنداشته میشود این همه برای انکه همایون جان بعد ازوقت نیز درخانه محترم وزیرصاحب مصروف خدمت میباشد وبه تمام امورشخصی ومشکلات وزیردرحالی رسیدگی مینماید که فامیل وزیر درلندن است. حتی گفته میشود که درزد وبند بایاران جرمی اش دروزارت امورخارجه خلاف مقررات پاسپورت سیاسی رانیز بدست اورده است.

   2. شخصی متقاعدی را بنام جنرال فتح محمد دروزات بنام مشاورتنفیذ قانون مقررنموده که هیچ نوع رسمیت درتشکیل ندارد صرف براساس روابط جابجاگردیده معاش به دالر از صندوق وجهی یاCNTF برایش حواله ویک دفتر خوب برایش تهیه شده است موبائیل برایش خریداری وخلاف تشکیل یک موتر لوکس دراختیارش گذاشته شده است ازینکه موتر خلاف تشکیل است لهذا برای حواله روغنیات وتیل ان مشکلات اداری موجودبود برای رفع مشکل دراوائیل تقررش هر چند یوم بعد بنام کنترول وارزیابی ازامور تنفیذ قانون درولایات شما ل احکام اخذ مینمود وتیل بدست می اورد جالب انکه هیچ مرجعی برای یکبارهم ازاو گذارش سفرش مطالبه نکرد ودرحقیقت جناب ایشان اصلا ازامورتنفیذ قانون چیزی نمیداند چه رسد به بررسی امور تنفیذ قانون درولایات وتحریر گزارش ان . واگرازاوان تقررش تاامروز کارش راجویاشوید خوااهد دیدید که یک امضا درچیزی ندارد ویکورق نوشته ازخود بجانگذاشته است.چندی بعد یکبار سربه وزارت میزند اما به دالر پول ملت بیچاره را می قافند . جالبتر انکه قراراظهارخودش درین اواخر مکتوبی عنوانی IOM ازوزارت صادرشده ودران موصوف رااز المان جهت بلند بردن ظرفیت وزارت مطالبه نموده است درحالیکه موصوف تخمین ازهشت ماه به اینطرف دروزارت مقررومعاش دالری غیررسمی اخذ میدارد برای انکه معاش دیگری ازطریق IOM بدست بیاورد به چنان تخطی مبادرت میورزند. نمیدانم فساد اداری شاخ دارد یادم.

   3. خانم خوش سلیقه بنام راضیه "نعیمی"ازماه ها به اینطرف دربست مدیر ارتباط باپارلمان مربوط ریاست دفتر مقررگردیده است .اولادفتر جدا ازریاست دفتر درمنزل سوم بافرنیچر عالی برایش تهیه شد سپس این خانم محترم درحالیکه مدیر است موتردولتی راتقاضا نمود مقام وزارت خارج تشکیل فورا موتررا دراختیارش گذاشت اما خانم به ان اکتفا نکرده خواهش یک معاش دالری رابر علاوه معا ش اصلی نمود مقام وزارت نیزبه کادروپرسونل هدایت نمود که موصوفه رابرعلاوه وظیفه اصلی اش دراداره مشورتی محوه کوکنار(CNAT ) مقررنماید تا ازمبلغ هفتصد دالر ماها نه نیز مستفید گردد واینست این خانم اکنون ازدومرجع دومعاش یکی دالری ودیگری معاش موقت اضافی استفاده مینماید وعلاوه بران درسفرهای ولایتی وزیرراهمراهی مینماید که ازان طریق نیز از سفریه دالری بهرمند میگردد بدین ترتیب احکام صادرشده اصلاحات اداری مبنی براینکه یک شخص نمیتواند همزمان ازدومرجع دومعاش اخذ نماید به باد پناه سپرده شد.

   .
   4. شخصی بنام محمد ابراهیم مشهور به (اظهر) رئیس سروی ونظارت بود که بعدا برعلاوه انریاست بحیث سرپرست ریاست عمومی مالی واداری مقررشد رئیس عمومی مالی واداری که درپروسه نام نهاد رقابت ازاد به حکم رئیس جمهور تقررحاصل نموده بود بنام عبدالبصیر معرفت تااکنون بی سرنوشت ماند بدین ترتیب حکم رئیس جمهوروپروسه اصلاحات اداری نقض گردید. به هرصورت چندی نگذشته بود که محمد ابراهم مذکور علاوه براین دووظیفه بحیث مسئول اداره عالی هماهنگی توظیف شد این اداره ازپول کمکی ملیونهادالر امریکا تمویل میگردد. محمد ابراهیم درین پستها ی مالی کاملا ارما نهای مقامات را براورده ساخته وبشکل تشویق ومکافات به معینیت مالی وپلانگذاری پیشنهادشد واکنون که معین است شروع وظیفه خویش را به دادن احکام بمنظور سو استفاده از پول دولت وکشیدن مبالغی به این نام وان نام که هیچ حقیقت ندارد اغازنمود به غرض اتمام حجت مثال مستندی را ارائه میکنم مبالغی بنام دعوت وپذیرائی ازموسفیدان وبزرگان ولسوالیهای سروبی وچاراسیاب حواله وکشید شما میتوانید بشکل اعلان درهردوولسوالی بپرسید که ایا یک ریش سفید ادرس وزارت مبارزه علیه موادمخدر را میداند ؟ چه رسد به دعوت شدن انان ، حتی اگرانان عریضه داشته باشد به هفته ها تا مقام رسیده نمیتواند.بهتر انکه ازوکلای ان ولسوالی ها بپرسید که کدام ریش سفید دعوت شده است .این مثال مشت نمونه خروار ازاجراات محمدابراهیم است .

   5. اکنون پروسه اصلاحات اداری وفرامین رئیس جمهور درمورد تقرردربستهای یک ، دو وفوق رتبه:
   دروزارت مبارزه علیه موادمخدر تقررروسا توسط فرمان رئیس جمهور ویا ازطریق پروسه رقابت ازاد اصلاحات اداری یک امر بی مفهوم ونقض شده تلقی گردیده مقام وزارت خود تصمیم میگیرد .تمامی روسائیکه ازپروسه اصلاحات اداری بدرامده به فرمان رئیس جمهور مقررشده بودند سبکدوش ویا مجبور به ترک وظیفه شدند .درعوض اکنون بجزازچهارریاست تمامی روسا درین وزارت فقط به امروزیر مقرروهیچ ضرورت به اصلاحات اداری ویا فرمان رئیس جمهور دیده نمیشود .که نقض فقره سوم ماده دهم ،نقض فقره اول ماده یازدهم، نقض فقره دوم ماده 33 قانون کارکنان خدمات ملکی میباشد عبدالبصیر معرفت رئیس عمومی مالی واداری که ازطریق پروسه اصلاحات اداری وبه فرمان رئیس جمهورصرف چندماه قبل مقررشده بود بدون موجب وعلت برکنار گردید. رئیس تنفیذ قانون عبدالخلییل تیرزی با تحصیلات عالی قبلا استاد اکادمی پولیس ویک حقوقدان فقط چند ماه بعد از پروسه رقابت ازاد؟ وفرمان رئیس جمهور درمورد تقررش جبرا به استعفا واداشته شد ازینکه او ادم قلم بدست بود یک استعفای بامتن بسیارجالب که حاکی ازفشارغیرقانونی بود ارائه داشت تاانکه رئیس جمهور درهنگام منظوری متوجه تخطی ها درین وزارت شود . این استعفا خشم مقامات وزارت رابرافروخت انرا قید وصرف مکتوبی به ریاست جمهوری ارسال نمود ودران نگاشتند که عبدالخلیل تیرزی استعفی نمود ریاست جمهوری نیز انرا تائید نمود ورق استعفا ان هنوزدروزارت ضم سوابق موجوداست. درعوض درغیاب رئیس جمهورو اصلاحات اداری شخص دیگری مقررشدوموصوف(خلیل تیرزی) اکنون بحیث مشاور والی ارزگان ایفای وظیفه مینماید. عبدالقدیم ازطریق پروسه ازاد اصلاحات اداری وفرمان رئیس جمهور رئیس کادروپرسونل مقررشده بود فقط چندماه بعد بدون علت سبکدوش وبی سرنوشت شد درعوض ان شخص کم تحصیل صرف به امر وزارت تقررحاصل نمود عبدالقدیم بعدا برای پست ریاست اجرائیه بغلا ن درخواست داد درپروسه رقابت ازاد؟ برنده واکنون رئیس اجرائیه ولایت بغلان میباشدهمچنان سید امان الله ابدالی استاد فاکولته حقوق درکابل وبلخ ازطریق رقابت ازاد به فرمان رئیس جمهور بحیث رئیس روابط واگاهی عامه مقررشد فقط چند ماه بعد مجبور به ترک وظیفه شد موصوف ناگزیر به پست دیگری درولسی جرگه درخواست داد واکنون دربست فوق رتبه بحیث رئیس عمومی حقوق درولسی جرگه ایفای وظیفه مینماید. نمیدانم چقدر مثالهای مستند بیاورم مکررا یاداور میشوم که تمامی روسای این وزارت بدون امررئیس جمهور مقررگردیده اند ظرفیت درین وزارت به نقطه پائین سقوط نموده روسای هستند که اگر امتحان خط واملا ازش گرفته شود اکثرانان ناکام خواهد شد چه رسد به ظرفیت کاری. اکنون اداره اصلاحات اداری بجای تبلیغات کاذب ماهیت برنامه های کاری خود راببیند واندازه صلاحیت خویش رادرک کند!!!

   6. میگویند که مقام وزارت ازسفارت فرانسه خواستار یک موتر مادل جدید شدند ولی سفیر برای تنبه وزارت گفتند که عنوانی پرسونل بسیار پایان رتبه ویا محافظین سفارت درخواست کتبی بفرستید وچنان هم شد ازیک محافظ ان سفارت کتبی تقاضا بعمل اورده شد وموتر را بدست اوردند . هیچ مرجعی بشمول وزارت خارجه ،پارلمان وریاست جمهوری درجریان قرارداده نشده است. شما فکرکنید دولت به هر وزارت سالانه صدها موتر جدید خریداری مینماید پس چرا حیثیت دولت انقد ر پاما ل گرددکه مقام ارشد ما ازیک محافظ یک سفارت موترمطالبه کند .نمیخواهم که جهتهای دیپلوماتیک این موضوع را تحلیل نمایم واین تحفه ننگین که موترلندکروزر زره میباشد گاهی شخصی خوانده میشود وگاهی هم دولتی. ایا این وزارت با چنان جرایم وتخطی های مشهود قابل بررسی نمیبا شد ؟نمیدانم عدالت چگونه خواهد بود دیده شود.
   جناب کرزی گاه گاه میگوید خارجیان تهمت فساداداری را دردولت میبندد؟؟؟
   اگرتمامی تخطی های مالی واداری را دریک وقت توضیح نمایم حوصله خواننده گان راسرخواهد نمود درنامه اینده تخطیهای بزرگ مالی واداری راتوضیح خواهم نمود هرمرجعی که خود را صلاحیت دارومسئول میداند لطفا بحا ل مردم مظلوم کشور باند یشند اینکه فرامین رئیس جمهور نادیده گرفته میشود بنیاد فساد را تشکیل میدهد ولطفا درموردموثریت اداره اصلاحات اداری باتمام طول وعرضش وان مصارف بی پایانش مامورین پایان رتبه ، وکشورهای کمک کننده را به بازی نگیرید اینست من ماهیت اصلاحات اداری را برای تان توضیح نمودم اگرمن رئیس ان اداره میـبودم باداشتن اندک احساس مسئولیت دربرابرمردم ازوظیفه استعفامینمودم. یک هئیت متشکل از لوی خارنوالی واصلاحات اداری وکمیسیون مبارزه بافساداداری را توظیف وجرایم مشهود فوق را بررسی نماید.که درجریان بررسی مسائل بسیا مهم دیگری رادراختیار هئیت قرارخواهم داد.

 • درود بر روان پاک این مرد اهنین و دلاور که باوجود ان دستگاه شکنجه های بیرحمانه وطن فروشان کودن و جنایتکاران تاریخ افغانستان که روی عبدالرحمن و ال-یحیی را سفید کرده بود اینقدر مقاومت کرد. تاوقتیکه اسنادموثق ودست نویشته این مرد دلیر را ندیده بودم اصلا باورم نمیشد. درود بی پایان بر تو ای مرد فولادین که با انگشتان شکسته و پرخونت هنوز نویشتی "برای مردی درموقعیت من،شرم آمیز خواهد بود اگر عضویت خود را ناشی از اشتباه انتخاب و تصادف نا میمون بداند. به اساس تمهید بالا، از عضویت و سهم گیری خود، درحد توان، در«ساما» پشیمان و نادم نمی باشم" سلام بر تو ای پویا شهید که بدست جنایتکارترین شخص چون سلطانعلی کشتمند یا عبدالرحمن ثانی از تبار خودت که همیشه سنگ مظلومیت را برسینه میکوبد زنجیر و زولانه شهید عبدالخالق هزاره را بدست و پای مبارکت بست و تیر بارانت کرد. دیگر این خائنین جنایتکار چون عوض نبی زاده اصلا حق نویشتن از مظلومیت عبدالخالق قهرمان را ندارد. هر گاه نام ان قهرمانان و جنایات ال-یحیی را مینویسند باید لحظه همان زنجیر های غول پیکر و قفل های کیلوی و پیراهن راه داروپرخون عبدالخالق شهید را که با دستان نامیمون خود بر تن پویا ها و اینجنیر محمد علی ها بسته بودند بیاد اورد واگر وجدان داشته باشند باید بمیرند.

  ای کاش جائی که شما قهرمانان را تیر باران کرده بود میافتم و از عمق قلب خود فریاد میکردم که ای پویا های عزیر! برخیز وببین، این خائنین که دیروز شما را مجبور به ندامت میکرد خودشان امروز ازایدیه خود چنان پیشیمان گردیده که هرلحظه نول خودرا مانند زاغ در زمین مالیده وبالای قبر مزاری بگفته خودشان "اشرار سابق" اشک ندامت میریزد.

  • مزاری کدام افتخار ندارد او با جنگسالار دیگر سیاف نیم مردم مارا میخ بر سر زده و سینه زنان وطن را بریده در زیر نام قهرمانان چون نادرعلی پویا ، مجید ، جرات و داکتر فیض قندهاری نام دزدان ،جنایت کاران و نوکران بیگانه قوم پرست را نوشته نکنید که قهرمانان واقعی مردم بد نام میشوند .
   قهرمانان واقعی به ملت ما تعلق دارند و سر مشق نسل های آینده خواهند شد .
   وطنفروشان کثیف چون مزاری ،ملا عمر ،دوستم ،سیاف،ربانی ،محقق،خلیلی و هم کیشان دیگر شان ننگ ابدی تاریخ این سرزمین را در جبین دارند .

  • drud ba rawane pake in "sher ahan kohmard". bekzared bar in keshtsar keria kunam. (Lorca)

  • منظور از بردن نام مزاری به این معنی نیست که وی ادم نیکنامی بوده بلکه برعکس، کشتمند ودیگر افراد ح.د.خ.ا که یک عمر از ماتریالزم دیالکتیک صحبت میکرد حالا به اندازه حقیر و فرومایه گردیده که یک ایدیالست جانی و ادم کش حرفوی را رهبر خطاب نموده و بالای قبرش گریه میکند. این نشاندهنده انست که وی به هیچ مسلک پابند نبوده بلکه یک بی مسلک حرفوی است که بخاطر زنده ماندن و قدرت از همه چیز میگذرد حتی ایدیالوژی .

  • درودبه همه شهیدان راه آزادی بویژه به تو ای نادرعلی پویا
   همان 28سال پیش ازامروزچنان جانانه دربرابرغول استبدادبراستی بمثابه انسان شریف پولادین مقاومت کردی.حالانه تنهارهروان توبلکه تمامی آزادیخواهان این ملک به اراده بی بدیلت افخارمی نمایند.روی همرفته چهره مزدوران وطن را زردوناتوان ساختی، رژیم مزدورآنجنان برچسبی برتو میزد؛کنون شرمسارانه خود درپای بیگانه دیگری غلتیده اند. من میدانم درآنزمان سیلی ازانسانهای ناتوان زندانی زیرشکنجه وحشیانه غلامان روس بزمین افتیدنداماخودت وامثالت چون کوه آهنین ایستادید.به نظرم این رمزی راکسی میداند که آن ماتمکده راخوب دیده باشد.پس امروزراه عدم وابسته گی تو(تان)برای ابدآنطوریکه گفته بودی درج تاریخ گردید.زنده بادپویاوراه عدم وابسته گی.

  • سرورجاغوری: تو هزاره نیستی! اگر میبودی این چنین از جاغورت مدفوع بیرون نمی ریختی!قضاوت خودت بیشتر به فرزندان امیر عبدالرحمان گرگ میماند تا یک ادم با ابرو.اندکی سنجیده گپ بزن! میدانم که برایت مشکل است .چون فرزندان افاغنه پیش از پیش سایر مردمان این سرزمین رامجرم ومحکوم ! میدانند.

 • yek bare digar ham migam dorod bar ravane pake shahidan hamchon bozorg marde azadikhahe afghanistan shahid ostad mazari va hamchon poya va dar javabe in baradar ke name jenayatkare asli mardome vatan ra faramosh karda ke inja bande zekr konam jallad ahmad shah massod va fahim are janam bayad tarikh ra haman tori ke hast goft ke che kasani dar afshar va dar digar jaha sina boridand va mikh zadand va tajavozha kardand va naslkoshi va digar ______________are janam

 • مخاطب من دشمنان تف باران شدۀ پویا و پویا ها نیستند. از قاتلان حقیر و شرمسار نادر علی ها چه بگویم؟آنها در هر زمان و مکانی و در هر مقطع ای از تاریخ ،چه در زمان قدرت ننگین و چه در دوران خاکستر نشینی های شان، در برابر حق و عدالت سر خم نکرده اند.هر جا و در هر موقع حاضرالسلاح اند تا چگونه خنجر در قلب داغدار حقیقت و فرزندان اصیل این ملت فرو ببرند. عیناً کاری که ابلیس لعین می کند.
  مخاطب من جوانان امروزیست. جوانانی که شاهد و ناظر مستقیم وطن فروشی ها و آدم کشی های باند تبهکار "دموکراتیک خلق" نبوده اند. شما اکنون با خواندن پاسخنامه افتخار آفرین نادر علی پویا میدانید که وطن فروشان خلقی- پرچمی چه روزگاری را بر مردم ما تحمیل کرده اند. از سوی دیگر، افتخار در این است که جوانان دلیر ما هرگز میدان را برای اهداف و امیال پلید رهزنان روسی و مزدوران آنها خالی نگذاشته اند.پویا و پویا ها از سرنوشت شان بیخبر نبودند. این قهرمانان ، سرنوشت خود راآگاهانه با سرنوشت مردم شان گره زدند و از منزلت انسان و آزادی به دفاع برخاستند. مقصدم دریای خونی است که میان آزادی و وطنفروشی ، حق و عدالت ، آزادگی و حقارت جاری شده است . از این دو صف فقط یکی از انها میتواند قابل تآیید و حمایت باشد!نمیتوان قاتل و قربانی را در یک صف قرار داد. همانگونه که حق نداریم نعوذ بالله هم خدا و هم شیطان را سجده کنیم.ایستادگی شهید پویا و دیگر مبارزان بیمرگ این سرزمین در مقابل طاغوت دوران وثیقه افتخار و مقاومت نسل تازه نفس خواهد بود.

 • kamran jan salam,SANSUR NAWSHTA man haq shomma mgar mim ast K AZ MHTAWAI SANSUR HA chizi biamozid war na rah wa zahmat shoma ba turkstan mirawad HAIF... HTMAD WA HISIAT BSIAR MIM AST TA .... Ba harz htram

 • salam aqa sarvare jaqori man motmaennam ke nevisandeya in payam ba asme doroqi qasd darad bayne ma hazareha nefaq beyandazad dostane aziz hazara gole in payamha ra nakhorid va dar mored neveshtehaye khod nesbat be hamdigar besyar hoshyar bashid mabada khame inharfa beshid va khonhaye rikhta shodeya hazarahara paymal shavad zenda bad mazari bozorg va yaranash

 • ضمن فرستادن درودهای فراوان به روان نادر علی پویا و هزاران هم میهن ما در زمان سردمداری ریویزیونیست های حلقه بگوش ، جانبازی این جانبازان را پیامی میدانم از شهامت درایت و کفایت رادمردان راه آزادی افغانستان
  که هنوز و هنوز هم ادامه دارد .

  گور خونین عزیزان به تو آواز دهد /آتشی را که فروزان شده خاموش مکن
  مابرای وفای تو گذشتیم زجان / دوستان را مبر از یاد و فراموش مکن

  تاریخ افغانستان پراز قتل و کشتار های بیگانگان است که به هر بهانة که بوده و مردم ما همه در مقابل دشمنان ایستاده اند و نگذاشته اند که فرهنگ و تاریخ ما از بین برود. ولی خطرناکتر از همه دشمنان داخلی ما هستند که با داشتن حلقة نوکری و غلامی برای دشمنان خارجی ما راه و چاه را نشان می دهند که این نوکران گاهی بنام های خلقی و پرچمی و گاهی اخوانی و مجاهدان و طالبان به رهبری شیخان شیطان بر مردم ما جفا روا میدارند.

  ولی چاره چیست ؟

  مبارزه بر علیه جهل و تلاش برای رهایی خویش از بند جهل خرافات و بکار گرفتن عقل و خرد و و توانا بودن دردر علم و دانش و بکار گرفتن سیاست روشن و نجات مردم از چنگال این جانیان تا شود روزی ما مانند تمام کشور های متمدن پیشرفته در پناه قانونی زندگی کنیم که بدست فرزندان خردمند کشور عزیز ما نوشته شود.

  http://zartosht.fr/

  هرچه میخواهی از تاریخ درخشان ما اینجاست. بخوان و بدان

 • هزاران رحمت ایزدی بر روان پاک نادر علی پویا باد که جوانمرد زیست وجوانمرد
  رفت و سر به کمونستان ناپاک سرشت خم نکرد

 • آن کمونســـــــتی !!!؟؟؟ آن چپگرای !!!؟؟؟ آن به اصطلاح ديگر انديشی !!!؟؟ با تنگ نظری ، افراطگرای شــــــعار ســــــر دهند ( دشــــــمن ، دشــــــــمنم دوســـــتما سـت)
  و يا اين رهروان ماهو ، چونلائن ، انور خوجه ووو که زايش وپيدايش ناميمون انها در افغانســـــتان بخاطر مقابله ، دشمنی ، انتقام ، ســــتيزه جوی با جناح ديگر به اصطلاح
  چپ انديش افغانی بود از بد پيدايش خود دست به دست ارتجاع ســـلطنتی . فيودالی .مذهبی داده با گل الود ساختن آ ب ماهی گرفتن .
  مبارزات محصلين پوهنتون کابل سالهای سياه سلطنت ظاهر خان همکاری همبستگی . اين ( کمونســــــتان کاذب ) با استخبارات سلطنت . ارتجاع مذهبی . سمت گيری خاينانه عليه نهضت روشـــــنفکری سنگ تهداب مبارزات ( چپ ) به دشمنی . عناد . ستيزه جوی گذاشـــــته شــد و تا ثريا کج رفت و از اين ستيز امپرياليزم جهانی . ارتجاع داخلی و منطقه بهره برد !
  حادثه ( ۷ ) ثور ۱۳۵۷ که نيز توسط بيگانه های مرموز بر جريان ناپخته وشرايط نامساعد کشور تحميل گرديد فاصله ميان دو حريف به اصطلاح ( چپ ) بخاطر منافع غير بيشتر گرديد . يک شـــبه ( چپ افراطی دو اتشـــــه ) که دايم ميگفت ( سياست انست که دهانه تفنگ گلبدين حکمتيار . برهالدين ربانی .عبدالعلی مزاری . شيخ اصف محسنی . عبدالرب سياف . مولوی نبی . ملا جنرال ضياالحق پنجابی . مولوی رونالد ريگن امريکای . دوشيزه ناچر . خارج گردد ) به اصل ارتجاعی و تاريک خود پيوست تحت سايه ارتجاع مذهبی قرار گرفته با تفنگ امريکای به جنگ ( هم انديش ) ديروز خود شتافت و زشتر . خطرناکتر . ويرانگرتر . چپاولگر تر . خون اشامتر . حيوانتر از گلبدين . سياف . ربانی . مسعود . مزاری . محسنی برای کشتار مردم .غارت . ويرانی دزدی تبارز نموده پيشتاز همه ( جهادی ) ها شدن سروت اندوختن و دست تک تک اين ( کمونســــــتان اصيل ) به خون هزار ها دهاتی . شهری .کارگر .دهقان . افغانی اغشــته نزد خلق الله به مثابه گلبدين .ربانی .مسعود .مزاری .محسنی . ملا عمر متهم محکوم بوده بنآ مجازات دزدان افراطی يک آمر و يک اقدام مترقی بوده از طرف اکثريت مردم قابل تائيد بوده نبايد به ( روان ؟!) دزدان . جنايتکاران و همکاران ارتجاع مذهبی « دروذ » فرستاد . هزاران درود بر روان وطن پرستان واقعی وطن « عارف صخره ـــ المان »

  • I dn’t think You are Aref jinaiatkar, but if you are be a man don’t talk from dark holes if you are a man and have courage just give your address and your locatin information that way to show that you are realy a man.Poya even his hands tied and being in jail had a courage to answer your criminal comrad with courage and bravery. It is very easy to talk from the holes in the dark.
   Down with all the criminal stooges.

  • کسی که از پستان یک زن - نه شیشک- شیر مکیده باشد ، در برابر کوه ایمان و صلابت اعتقاد نادر علی دهاتی خم میشود و ناچار او را تحسین و تمجید می کند، هرچند راه او با راه نادر علی پویا یکی هم نباشد. فقط دشمن نامرد است که با بدکارگی ذاتی خویش در مقابل حقیقت خود را به کوری و کری (هکذا به خری) میزند. بگذار چنین باشد! این رسم و آئین گمراهان است که غیر از خویشتن کسی را نمی بینند و با خیره سری و کور دلی از واقعیت خورشید عالمتاب نیز انکار می ورزند. همین است که صف ها برجسته و نمایان میشوند و هر کس در قطار خود می ایستد . اینجا ، نه جای تعجب است و نه محلی برای تأسف. از اول کار چنین بوده و تا پایان کار چنین خواهد بود.
   ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم.

جستجو در کابل پرس