IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > انتخابات جاری

انتخابات جاری

مردم در شرایط بغرنج کنونی عمل یک حزب،تنظیم و یک شخص را تحت غور خود قرار می دهند،اگر از کارهای عملی و بازدید های رو در رو بشر دوست را با مردم مشاهده کنیم، شخصیت فکری،علمی، مرام، افکار، اهداف و ارمانهاو منطق سیاسی وی برای مردم ما نشان می دهد که با دیگران در چه تفاوت سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
جلال ابادی
دوشنبه 17 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

هر قدر حکومتداری و قدرت در یک منبع جمع شود به همان اندازه فکر و ازادی در جامعه محدود می شود.

اگر در وجود داکتر رمضان بشروست ازادی،حکومت داری و دولت داری نهادینه شود، قدرت حاکمان اقلیت محدود شده و تحت نظارت اجتماعی قرار خواهد گرفت.

ملت افغانستان در پیروزی بشردوست ناگزیر نخواهند بود در سیاست و فرهنگ در استبداد زندگی کنند.

زیرا حکومت وی منبع ازادی کشور از استبداد خواهد بود، و مردم می توانند در چوکات دولت مردمی وی با سیاست از ازادی فکر دفاع کنند.

جامعه ما دارای نهادیهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی بوده است.

چطور می توانیم این نهادها جامعه را اداره کنیم؟

برای انکه بشناسیم که افغانستان و نهادهای موجود چگونه عمل می کند، اول باید بدانیم که این نهادها در کدام سطع تکامل قرار دارد و این تکامل در وجود چی نوع ساختار سیاسی و حکومتی خوب تکامل کرده می تواند.

نهادها جامعه ما از بافتهای و خصوصیات خاصی برخورداراند، که این خصوصیات جامعه ما در مجموع باعث اختلافات سیاسی ،اجتماع، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی ما نمگردد،زیرا این نهادها بریکدیگر تاثیر می گذارند و یا هم از یک دیگر متاثیر می شوند.

که در صورت پیروزی محترم بشردوست این تاثیرات مثبت و به اثر گذاری خوب خواهد انجام.

نهادیهای جامعه ما چی وقت بر یکدیگر تاثیر مثبت می گذارند؟

در جواب باید گفت ان اینکه ما بتوانیم شخصی را انتخاب کنیم که وی بتواند از تاثیربودن این نهادها مانند سیاست، فرهنگ، اقتصادو مناسبات اجتماعی به نفع کشور و مردم ان استفاد نماید.

زیرا شخصیت و سیاست فردی و گروهی می توانند پدیدهای سیاسی و فرهنگی که از دیگر نهادها جامعه متاثیر می شوند انرا خوب جهت داده و بطرف تکامل و سریع در حرکت نمایند.

اگر ملت افغانستان در این مقطع زمانی به دقت زعامت کشور خود را تعین نمایند که وی بتواند در نهادهای سیاسی، اقتصادی و حکومت که قانون جز ان است، انرا درست تدوین نماید و مردم را از شر استبداد نجات دهد.

حکومت کرزی که مردم فکر می کردند که انها را از استبداد رها خواهند کرد! که این طور نشد.

زیرا مردم و ملت ما به تکامل نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهگی و اجتماعی دل بسته بودند که در این زمان هشت ساله این نهادها اندکی بطرف مثبت حرکتی نکرده اند.

کرزی و گروپ کاری وی نتوانست در جامعه نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تحت کنترول خود داشته باشد و انرا به نفع مردم این مرز و بوم انکشاف و تسریع نماید.

شخص بشر دوست می تواند نهادهای که ملت را بسوی ترقی و دموکراسی سوق دهد انها را جهت داده و راه ترقی انها را تعین نماید.

وی می تواند نحو تفکر و نحو دید جامعه را نسبت به ماحول ان بطرف مثبت تغییر و جهت بدهد، این تغییر که از اراده سیاسی بشر دوست معلوم است، به طور حتمی به تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه منجر می شود.

مبارزه سیاسی بشر دوست وی را قادر ساخته که روابط خویش را با مردم منسجم کند،و روابط خویش را به نفع وطن و مردم سازمان دهی نماید.

نظم و مبارزه سیاسی شیوه ای است که بشر دوست برای رسیدن به اهداف سیاسی برگزیده است.

حال برای افراد جامعه لازم است که اهداف فرهنگی و سیاسی خود را بشناسند، اهداف خود را تحلیل و تشریع کنند و بالاخره اینکه از نگاه اجتماعی و سیاسی از کی حمایت نمایند؟

مردم و ملت از اهداف ملی بشر دوست اگاهی دارند و این اهداف وی اهداف مردمی است، و برای روشنفکران جامعه لازم است این عملیه را اجتماعی تر ساخته،زیرا مبارزه سیاسی و مبارزه فرهنگی بشر دوست توام با اهداف نیک بوده، ایا مردم ما افکار، اهداف و ارمانهای یک حزب، یک تنظیم، یک گروه و یک شخصیت را در فعالیتهای انان می بینند یا خیر؟

مردم در شرایط بغرنج کنونی عمل یک حزب،تنظیم و یک شخص را تحت غور خود قرار می دهند،اگر از کارهای عملی و بازدید های رو در رو بشر دوست را با مردم مشاهده کنیم، شخصیت فکری،علمی، مرام، افکار، اهداف و ارمانهاو منطق سیاسی وی برای مردم ما نشان می دهد که با دیگران در چه تفاوت سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

پخش افکار سیاسی وی به شکل سازمان یافته به عمل می اید و ما قدرت فکری، اندیشوی، تحلیلی و عملی و علمی این شخصیت حلیم و علمی را در کل کشور مشاهده و دیدیم.

در مبارزه سیاسی، فرهنگی واجتماعی وی خط علمی و خط عملی و اگاهی دهنده بشر دوست مستقل است و نقش ان در جامعه روشن است.

ما دیدیم خط سیاسی و عملی وی توام با هم بوده و مجزا با هم در حرکت نبوده است،که خط سیاسی وی از خط عملی و علمی وی الهام گرفته و این مبارزه سیاسی وی روند همگانی شدن تفکر و شناخت عملی را سریع تر ساخته و از پذیرش اجتماعی نیز برخوردار می باشد.

هموطنان رنج دیده و لیکن قهرمان، بیاید مرزی باطل سمتی و زبانی را به عقب گذاشته و روی قضاوت وطنی و ملی به شخصیت ملی و علمی کشور داکتر بشر دوست رای بدهیم تا از عقب مانی و استبداد رهایی یابیم.

واژه های کلیدی
انتخابات در افغانستان
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • .

  خواست بشردوست
  خواست است که مزاری شهید همواره فریاد میکشید و او عدالت اجتماعی بود. بشر دوست هم جز عدالت چیزی دیگری نمی خواهد.

  چنين فردي در تاريخ افغانستان بي سابقه است

  دستش به خون هیچ انسان افغانستانی آلوده نیست

  به هیچ گروه خون آشام وابستگی نداشته

  یتیمان را پدر می شود و مادر
  نا امیدان را امید می شود

  گمگشتگان را راه می شود

  در تاریکی ماندگان را نور می
  شود

  صادق و راست

  باعلم و باسواد

  احیا گر حقوق یتیمان

  خواهان برادری وبرابری همه اقوام ساکین در افغانستان

  هرگز خود را نفروخته است

  منبع فریاد داد خواهی مردم است.

  بشر دوست صداي رساي ديمكراسي است

  او جرات انرا دارد تا بدون ملاحطات سخن اكثريت را بگويد

  برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان محبوبیت آقای بشردوست در میان مردم غیرقابل انکار است

  او تنها کاندیدایی است که با عبور از مرزهای لسانی و قومی و مذهبی و منطقوی و قشری برای خود هوادارانی دارد که بدون ادعا و مدعا برایش تلاش می‌کنند

  او تنها کاندیدایی است که بی‌هراس به هر ولسوالی سفر می‌کند و با مردم رو در رو سخن می‌گوید

  مردم در هر جا از بشردوست صمیمانه استقبال می‌کنند و او را در جمع خود می‌پذیرند

  صادق با سواد و عدالت پرست هست

  ما بشردوست را نیاز داریم خانه ای رهبری ملت افغانستان را از شر مارها پاکسازی کند

  ما به یک انسان شجاعی رای می دهیم که بوته ای خیانت و ظلم و توحش را از ریشه در آورد. تنها بشردوست این کار را می تواند.

  ما باید به بشردوست به عنوان یک فردبا احساس درین کشور رنج کشیده ستایش کنیم

  افتخار ماوتمام مردم افغانستان است

  قوم فروش ملت فروش وخاین ملی نیست

  درود بر بشردوست، بشردوست مقاومت مي كند و ما هم حمايت مي كنيم

  اگر دیوانه هم است از خود ماست.و از هر هوشیار دیگری بهتر

  رای به بشردوست تنبیه رهبران و تیکه داران سیاسی مردم هزاره است. رای به بشردوست اعتراض مردم به موضع گیریهای رهبران سیاسی شان است. رای به بشردوست در حقیقت آگاه ساختن رهبران سیاسی چون خلیلی و محقق از خواست مردم است. به هر میزان که رای مردم خصوصاًمناطق هزاره نشین برای بشردوست بالا می رود، به همان میزان رهبران سیاسی ما به اشتباهات سیاسی شان پی می برند.

  رای هزاره ها به بشردوست مانع بزرگ در برابر رهبران سیاسی ما ایجاد می کند که دیگر آنها نه توانند این مردم را به هر بهانه ای معامله کنند، نه توانند از آدرس مردم هزاره سخن بگویند

  آفرین بشر دوست حد اقل شهامت دارد این که در آینده او رییس جمهور میشود و حکومت میتواند یا نه؟ آنرا زمان خواهد قضاوت کرد. ولی مردم مطمین هستند که او میتواند افغانستان را اداره کند. زمانیکه خر ها میتوانند اداره کنند، او که آدم است در یکی از معتبر ترین کشور های جهان و معتبر ترین دانشگاه های جهان تحصیل کرده، و توطیه های که بشردوست این یا آن حرف را زده همه دسیسه های خلیلی و محقق است، زیرا آن ها در هراس هستند که بشردوست کم کم دارد جای آن ها را میگیرد

  به بشر دوست رای می دهیم چون از ملاهای چون خلیلی و اکبری و محقق که بجز مال اندوزی و خود فروشی و مردم فروشی دراین مدت کاری نکردند چیزی
  ندیدم.

  صدای بشردوست انعکاس صدای ملیون ها مظلوم که سالها است صدای شان در گلو خفه شده است میباشد.

  او صداي رساي ديوكراسي است كه صداي خفه شده مردم كه قرن ها خامش بود با جرات و قوت بيرون اورده است

  از منطقه کاخ نشینان نیست

  صریح و رک است

  به قدرت نیروی انسانی و پشتوانه ی تاریخی و روحیه ی استقلال طلبی مردم اتکا دارد

  با مافیای قدرت و ثروت؛ اینجوها، مواد مخدر و... در ستیز است.

  . ملی گرای عملی است؛ نه ملیت خواه متقلب

  . با فساد اداری مبارزه می کند و ان را منشا همه ی بدبختی های کشور می داند

  . با احیای خود اعتمادی، در صدد ایجاد امید و عزت ملی است

  . راه حل بحران کشور را در نسخه ای پیچیده که تضادهر را ریشه کن می کند.

  . پاک نفس و ساده زیست است.

  به دلیل دیدگاه ها و دغدغه های فراقومی و ملی، ساده زیستی، پاک زیستی، خوداتکایی ملی و عدم مرعوبیت از بیگانه و مهمتر از همه تخصص تعهدمدار؛ این شانس را دارد که به عنوان شخصیت ملی تبازر کند و چهره ی جدیدی
  از هزاره ها ترسیم کند

  یک هزاره ی واقعی است

  مرز ملیت ها را در عمل عبور
  کرده است

  به استقلال و عزت ملی می اندیشد

  از شعار هزاره گرایی تضاد محور را عبور کرده و از آن پوستینی برای امروز و فردای خود نساخته؟

  نسخه ی بحران کشور را در آیینه ی خوداتکایی، عزت و استقلال مل می داند

  طبیبی در میان بیماران روحی- روانی؟

  هزاره ی خرمندی است که جایگاه ملی و توده ای مستحکمی دارد

  به اميد پيروزی
  داکتر محترم بشر دوست

  www.jawanan.ning.com

  .

  • در حقیقت رقابت بین دو کاندید اصلی می بتشد یکی حامد کرزی و دوم داکتر رمضان بشردوست

   عبداله و اشرف غنی هر مانند سایر کاندیداهای انتخاباتی هستند منتها با پول و بودجه بیشتر#######################################################################

   مقایسه این دو کاندید با هم

   #######################################################################

   #####کرزی و بشر دوست هر دو از آرای اقوام مختلف بهرمند هستند البته با تفاوتهایی

   آرای کرزی بر اساس زد و بند های سیاسی و معاملات پشت پرده و همچنین وعده های بسیار و صرف هزینه های میلیون دالری بوده که بدون شک کشور پاکستان و ایران با قدرت تمام هزینه های وی را پرداخت میکنند و همچنین از مشاورت انتخاباتی هم مضایقه نخواهند کرد.

   اما آرای جناب داکتر بشردوست بر اساس محبوبیت کسب شده اش به خاطر عملکرد و نوع خاص زندگی او می باشد او فردی است که مردم او را از خود میدانند در کلام او صدافت را دیده اند شجاعت او را در دفاع از مردم و آرمانهای ملی ستوده اند و دلیل دیگری که به آرای محترم بشر دوست کمک خواهد کرد به سبب نفرت عمیق بسیاری از مردم از شرایط موجود اعم از بی عدالتی و فقر و فساد و سایر ناهنجاری های جامعه است که عامل تمام آن را در حکومت فعلی و شخص حامد کرزی می دانند و نمی خواهند که وضع موجود دوباره تکرار شود.

   ############################################################################

   اما مقایسه عبداله و اشرف غنی

   هر دو اینها فقط آرای یک قومیت خاص را دارا می باشند

   هردو در زمان وزارتشان دست به تغییرات گسترده زده و شروع به جایگزینی یک قوم خاص کردند عبداله در وزارت خارجه و اشرف غنی در وزارت مالیه

   هر دو نفرشان در فساد مالی دست داشتنمد و تا توانستند جیبهایشان را پر کردند که شاید بخشی از هزینه های کمپاین خود را هم از این طریق کسب کرده باشند.

   هر دو اینها به حمایت های خارجی دلخوش و وابسته هستنند عبداله به ایران و اشرف غنی به جمهوری خواهان آمریکا

   ############################################################################

   نتیجه اینکه عبداله و اشرف غنی هر دو قوم گرا و دزد و وطن فروش هستند

   ############################################################################

 • آغای جلال آبادی!
  مقالات اولیه ای تان عالی است. تنها اگر کمی بیشتر توجه در ساختار جمله ها، قواعد جمع، حروف ربط و واسطه و غیره کنید، نوشته هایتان بیشتر روان و دل نشین خواد شد. البته این ایرادی نیست که شما را از نوشتن و گفتن حقایق باز دارد. می دانم که زبان اصلی و شاید هم اکادمیک تان پشتو است، اما با کمی توجه و دقت می توانید به فارسی و یا هم دری بهتر از ده های دیگری بنویسید که بنام نویسنده و پژوهشگر و غیره غیره در صد ها روزنامه قلم می زنند بدون کوچکترین درک از اصول نویسندگی و دانش و معلومات مفید تا به مردم و جامعه عرضه کنند.

  به امید موفقیت تان

  • به همه سلام ،
   دوست عزیز خوش نویس سلام تقدیم تان می کنم، تشکر از رهنمایی دوستانه تان در اینده فکر خود را گرفته و از نصایع تان استفاده خواهم کرد.
   جلال ابادی

 • ..... جای خوشی است که شما در جمع مردم بیچاره افغانستان خود را شامل نمودید , ورنه کوچکترین محل بودباش شما ها قبل از دوبی , جونه مارکیت لاهور و یا بازار قصه خوانی پشاور و یا لی مارکیت کراچی بود . نظر به اعلامیه ریاست قبایل پشاور در زمان که شیر پاو گورنر پشاور بود( چندین سال قبل ) پشتون ها در حدود 8 میلیون بوت پالش در شهر تجارتی کراچی داشتند , شاید تعداد شان درین سالها به دو چندان رسیده باشد . و در مقابل هزاره ها در هر حالی که بود در افغانستان باقی ماندن و امروز حق ریاست این کشور را دارند . ما گرچه به یک گرداننده به تمام معنی برای افغانستان ضرورت داریم تا این کشور را مانند کشتی شکسته از میان این همه قزاق دریای و قطالطریق زمینی سالم به ساحل برساند , ولی میشود به این فوم شجاع و افغان نیز اعتماد نمود و در صداقت ایشان مانند دیگر باشنده گان ای سرزمین شکی نیست .

  اپریل .

 • بارک الله به اين چرند و پرند ســــــفســــطه نويســـی ( عجوبه قدرت ، نوه سالار زی ـ جلال آبادی ) !!!!
  قلدر خان « افراطی »!!
  بايد و شايد هر بيســــواد ، کم ســــواد ، ابجد خوان ، فارغ کورس اکابر چيزک بنويسد ؟؟
  اگر اين « شــــهکار » دشنام باشد . معما باشد !!
  بنده از قلدر خان ( جلال آبادی ) تقاضا ميکنم هر گاه « در دری » نوشــــتيد ضرورت است خود شما حاضر باشـــــــيد تا هر جمله وسطر را تک تک معنی کنيد بارک الله !!
  دری نويســــــی کار هر عژدی نشـــــــين نبوده و انهايک با سبک ( پته خزانه ) اشنای دارند از دری نويســــــی فرسنگ ها فاصله دارند !
  لطـفأ جای شــــما سايت مبتذل « تول افغان » است که در انجاه شوربختانه بدبختانه املأ ، انشــــأ . و گرامر ادبيات زبان وجود ندارد تنها وتنها « دشــــنام » جز مروداد انهاست . که هر رهگذر را « پرچمی » و هر شهسوار را « خلقی » کفته تمام کثافات « جهادی »« طالبی » و« ماويستی » خود را بر بام ديگران و رهروان اصوليت . انسانيت انداخته و فراموش نموده اند که ( از کمپ بيوه ) پشـــــاور هر شب اين « جلال آبادی ها صد ها دختر و زن افغان را با فشار سلاح اختطاف به « شــــيخ » عرب فروخته و فردايش عازم جهاد ميگرديد و اينک امروز با نهايت پرروی .سبک سری بر همه ايراد گرفته !!
  و خود با پيش کش ناموس .شرف . عزت . وطن را به (Nato) در راس امريکا و انگليس فروخته و با افتخار مزدور زر خريد (I.S.I) پاکستان بوده و خوشــــبختانه که امروز توده های مليونی وطن ديگر با اين « ددمنشان » شناخت پيدا نموده است .
  ( جلال بايانی ــ ســـــــويدن )

  • بایانی صاحب !

   هور مور دور . . . از اینکه در شهسواری دوستان خلقی مهارت کافی دارند شکی نیست , اکثر چنان بر پشت اسپ تازیده اند که در برگشت از ضعف جسمی قدرت بر گشتاندن اسب های که به مردم افغانستان تعلق داشت , در وجود خود ندیده اند . . ؟ من واقعا یکی از دوست داران شما هستم , من امیدوار هستیم که ما و شما جنگ را به مقابل دشمنان مردم افغانستان به طروق عسکری که شیوه جنگ است بجنگیم نه با " کتره و کنایه " . همچنان شما باید تشکر از میر هزار کنید که از یک پشتون به مشکل بسیار جلال ابادی ساخته و مطمینن بزودی از او یک انسان خواهد ساخت .

   غلام .

  • جلال بایانی!افرین برشما باد که چشم دیده نداریدوهم عقل سنجیده !!!!بدون مزد مانند یاوه سرایان دیگر فروخته شده شما هم خواستین چیزکی بنویس تا ازقافله مارهاپس نمانین تاباشد که بادار بز سوار شما که اکنون دربین کور ها یک چشمه ناقض هم پادشاه است ازتو خوش باشد وازتخذیه ریم وخونیکه دربدل شکستاندن وحدت ملی میکند به تو هم برسد!!!!زنده باد جلاابات وجلاالا ابادی ان زنده باد کابل وکابلی ان زنده بادبدخشان وبدخشی ان زنده باد بلخ وبامیان وبامیانی ان زنده با غور وغزنه وغوری ان زنده باد قندهار وهرات ومردم شریف اندیار وزنده با دخوست وپکتیا ومردم باشهامت ان نفرین خدا برتفرقه اندازها این موریانه های نوپیدا که ازنم بادهای ایران الحام میگرند۰

  • نخست ازهمه افتخار میکنم بنام افغان ویاافغان بودن ولی تاسف به آنانیکه رسم وننگ افغانی را به بهای ناچیزی فروختند البته خود فروختگان وفروشندگان خاک درهرقوم وملیتی وجود دارد ولی تاسف به یک تعداد ازکسانیکه دم ازپشتون وغیرت پشتون خواهی میزنند ولی دراصل برای بربادی نام پرافتخار پشتون ویا قوم پشتون کمر بسته اند وهمچنان کسانی هستند دربین قوم هزاره که نام قوم شجاع هزاره را با بد وبیراه گفتن خود برای یک شخصیت واقعا جهادی یا شهید راه اسلام ویا هم شخصیت علمی نام پرافتخار افغان وافغانیت را بد میسازند بطور مثال زمانیکه شخصی ازقوم هزاره میخواهد عقده های شخصی ودرونی خود را خالی بسازد به سایت های تحلیلی وانتقادی کابل پرس شروع میکند به بد وبیراه گفتن به شهیدان دوران جهاد ویا اگر شخصی ازقوم تاجیک میخواهد عقده اش را خالی بسازد به تمام پشتون ها توهین میکند ویا چرند میگوید حالا بیاید واقعا فکر کنیم اگر قهرمانان ما چه در قسمت جهاد چه درعلمیت چه درفرهنگ وخلاصه درهرراستا که هستند ویا ازهرقوم ونژادی هستند ایا خوب وبد آنان مربوط به ما افغان ها نیست ؟ اگر ما همه یکی هستیم وافغانیم چرا به همدیگر به قوم وملیت خود توهین میکنم شاید اشتباهات احمد شاه مسعود یا گلبدین حکمتیار زیاد باشد ولی امروز که امریکایی ها ودیگر خارجی ها هرلحظه هرثانیه هردقیقه افغانی را به نام این وآن میکشند چرا کسی انتقادی نمیکند چرا با یک صدا فریاد نمیزنیم واین زمزمه را سر نمیدهیم که اگر خود همدیگر را کشتیم ومی کشیم باکی نیست ولی بیگانگان چرا مارا میکشند

  • جالب اینجاست آنعده اقایانی که درمورد داکتر عبدالله عبدالله ویا اشرف غنی احمد زی قضاوت میکنند که گویا آنان با پول ویا بودجه مالی کاندید هستند ویا هم چنین وچنان!!! ازاین اقایان بپرسید زمانیکه اقای داکتر عبدالله عبدالله واشرف غنی احمدزی درجلسه بن مسله حل سیاسی واختتام به مشکلات مردم افغانستان ازبحران جنگ وتجاوز نوکران پاکستانی وزرخرید با تپ وتلاش خود قهرمانانه به دولت موقت افغانستان رنگ ورسم دادند وجرگه ملی را ترسیم کردند انوقت اقای بشردوست دیروزی که مفقودالااثر بودند کجا تشریف داشتند یکباره گی ازکجا سمارق گونه سر زدند وچطور شد که با اندک زمانی به قول شما اقایان قاضی صفت شهرت کشیدند وبراستی این اقا زاده که با بیانات وچرندیات خود که کمترین آن دشنام وتوهین به دیگر شخصیت ها است اینقدر ازغم مردم واین خاک مرده است ؟ اقایان محترم وقاضی زاده ها چرا اینرا نمیگوید که امریکا جهت بدنام ساختن وتاریک ساختن ذهنیت مردم افغانستان بخاطر برباد ساختن رنگ خون شهیدان راه ازادی دو مهره بدنام جاسوس را به افغانستان جابجا کرد یکی ملالی جویا که فعلا خونش با خون امریکایی ها یکی شده ویکی هم اقا زاده یی بنام بشردوست که میخواهد به قول خودش تبعیض هزاره گی وقوم پرستانه هزاره ها را وانمود سازد که وجود ندارد وبدین بهانه خودش را به ریاست جمهوری به حمایت پنهانی امریکا برساند واین تمثیل ها دیگر مردم را کور ساخته نمیتواند او نه یک غریب بجه است که تمثیل غربت را میکند ونه هم بی پول پا به افغانستان گذاشته است

 • دوستان سلام خدمت شا عرض می کنم خداکند جور باشید دوستان عزیز یک چیزی که می خواهم بگوئیم مردم افغانستان اب نادیده موزه را از پای خود می کشد
  کسی که می خواهد واقعا خدمت به مردم افغانستان کند کسی به او رای نمی دهد مردم افغانستان کورکورانه عمل می کند وهرکسی که شکم مردم افغانستان را چرب کند انرا انتخاب می کند بس نه به لیاقت استعداد , کارد کرد های ان توجه دارد ونه به سخنان ازاو
  در دور دوم ریاست جمهوری دوباره به قاچاقچیان مواد مخدر رای داداید باز همو خرک ودرک . محمدسلیم واحدی هرات

  • آقای واحدی صاحیب وارخطا نشوین مردومتان کورکورانه رای نمیتن بلکی خوب جری و جوک کده هدفه میزنن که میگوم دو برگه نشه . نگوفتین که چطوووو بلی ای بیچارا از مابین ای گرگا یک گرگکی کمترک دندان کند و کم ظلم ره پیدا کده میخاین کاندید بکونن . اما ببر شیر ها ایتو نمیخاین . به هر حال اندیوال جان هرکسی که از مابین گرگا انتخاب شوه گرگ است و دل خوشی به ای که از مابینی گرگا گرگکی نرم خوی انتخاب میکونیم خطا نیست ؟ انوز مه ده مابینی ای کاندید هایتان بغیر از وحشی اهلی نمی بینوم . امگی خونخور یا چشم بصیرتشان کور یا خودیش کر یا بچیش کر یا خودیش خر یا عقلیش مثلی خر خلاصی کلام ده مابین شان پیدا نکونی یک نر . اگه کسی چیزی گوفت و مه نتانیستوم ده سروقت سریشه خلاص بکونوم بعدن ده خدمتیش خات رسیدوم و عملن بریششان خات دادوم . وسلام

جستجو در کابل پرس