در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > از بس که " کارشناس " بسیار گشت، کار مردم و وطن زار گشت!

از بس که " کارشناس " بسیار گشت، کار مردم و وطن زار گشت!

با افزایش تعداد مقالات شما عارف، صاحبدل ، اسلام شناس، سیاست شناس، بیدل شناس، شعرشناس،شاعر ساحر، توانا و لسان الغیب، زبان شناس و... و بالاخره تمام درجات و مرتبه های علمی را...
چهار شنبه 13 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

با حفظ احترام تمام بزرگانی که مغز سرآب کرده اند و در یک رشتۀ معین زحمت کشیده و دانش اندوخته اند، و با این دانش تجربه های ارزشمندی عملی را نیز افزوده اند و حالا میتوانند با در نظرداشت پایه های مسایل و ریشه های حوادث در مورد یا مواردی ابراز نظر کنند.

اما افغانستان کشور افراط و تفریط است. در افغانستان هرکاری ممکن است و هرکسی میتواند هرکاره باشد.

مثلاَ اگر به هردلیلی سرو کلۀ کسی چند بار از این یا آن تلویزیون نمایان شد، و قیافۀ ظاهری شان هم آراسته و پیراسته بود و علی الخصوص در یکی از کشور های غربی بسر میبرند، میتوانند عنوان کارشناس مسایل افغانستان را بدست آرند!

در هشت سال اخیر تعداد این کارشناسان به سرعت افزایش یافته است؛ و گاهی به قول آن کمیدین های تلویزیون آریانا چنان کارشناسی میکنند، که آدمان عادی و عامی هم بخنده می افتند!

یکی از کارشناسان که تازه سند و دپلوم فراغت اشرا از بخش رادیوی " دری " صدای امریکا بدست آورده ، ویس ناصری است!

ویس ناصری، از جمع مهاجرین هم وطن ما است که ازدیرباز در کشور آلمان به سر میبرد و مدتی هم منحیث نمایندۀ فرهنگی جمعیت اسلامی در آن کشور ایفاء وظیفه کرده است.

بعد از ورود نیرو های امریکایی به افغانستان و گرم شدن بازار دموکراسی بدون چارچوب و قاعدۀ اوغانی، و جوش کار تلویزیون های خصوصی ایشان همکار نزدیک یک بی مسلک دهن پاره به اسم نبیل غمگسار، بودند .

اما مثل اینکه آب ایشان برای مدت زیاد در یک جو با هم نرفت؛ و برای تقریبا شش ماه در هرسایت و وبلاکی استعفا نامه و شکایت نامه و برائت نامه های ویس ناصری بود که پشت سرهم نشر میشد.

نکتۀ خیلی روشن در مورد ویس ناصری اینست، که این آقای کارشناس، از صلاحیت و سواد کافی برای کارشناسی برخوردار نیست.

اگر به مقالات و نوشته های منتشره از او در موارد مختلف مراجعه شود، این مسئله ثابت میگردد که ایشان حتی تمرکز و استقرار لازم در نظریات ارائه کردۀ شان را هم کم دارند.

دمدمی مزاجی، شهرت طلبی و کلیشه سازی اصل کار این کارشناس است.

این آقای کارشناس، یک سایت انترنتی دارد به نام " آزمون ملی "!

ماشااله ایشان خود را در چنان مرتبت علمی و سیاسی می بینند که ملت را با همه شخصیت های بزرگ سیاسی و علمی اش به آزمون می گیرند!

در این سایت که بیشتر مطالب منتشره در سایت های خبرگزاری صدای افغان و رادیو دری و چند سایت دیگر باز نشر میشوند ، گاه گاهی هم شما نوشته جاتی از خود آقای ویس ناصری خواهید یافت.

سایت آزمون ملی، حالا بیشتر به یک اکادمی مبدل شده است!

شما چهار مقاله به این سایت بفرستید، به شما رتبۀ نویسنده و دانشمند داده میشود!
هشت مقاله شما را صاحب رتبۀ علمی دکتر میسازد!

و به همین گونه با افزایش تعداد مقالات شما عارف، صاحبدل ، اسلام شناس، سیاست شناس، بیدل شناس، شعرشناس،شاعر ساحر، توانا و لسان الغیب، زبان شناس و... و بالاخره تمام درجات و مرتبه های علمی را به تائید جناب استاد کارشناس ویس ناصری ، مثل باد خواهید پیمود.

حالا هم که رادیوی دری صدای امریکا، ایشان را منحیث کارشناس معرفی کرده، نتیجۀ بذل و بخشش های بسیار سخاوتمندانۀ آقای ویس ناصری به خانم لینا روزبه است!

دیگر لقب افتخاری و رتبۀ اعزازی در قاموس لغات زبان فارسی نمانده است که آقای ناصری به خانم لینا روزبه اعطا نکرده باشند!

از آن طرف هم خانم لینا روزبه، به پاس محبت های آقای ناصری، فقط پس از یک مصاحبه ویس ناصری را کارشناس ارشد مسایل افغانستان معرفی کرده است!

خوب بدون شک وقتی امریکا میتواند کرزی را رئیس جمهور بسازد، رادیو صدای امریکا، میتواند ویس ناصری را کارشناس ارشد مسایل سیاسی افغانستان و حتی منطقه تعیین کند!

اخیراَ بی بی سی نتایج کدام همۀ پرسی ایرا منتشر ساخته است که براساس آن گویا 72% مردم از وضعیت جاری کشور و از برنده شدن دو بارۀ کرزی و حضور ایشان در قدرت راضی اند!!!

وقتی کرزی با آن کارنامه میتواند دل 72% مردم را به دست بیارد و آنها را راضی نگهدارد، ویس ناصری هم بنا به همۀ پرسی رادیو دری صدای امریکا، با آن تحلیل های بی سر وته، و القاب بخشی و استعداد تراشی و نابغه سازی، میتواند کارشناس مسایل افغانستان شود!

اما مایۀ حیرانی اینست که وقتی افغانستان این همه کارشناس دارد، چرا کارش سامان نمی یابد؟؟؟

اگر متلون مزاجی، شهرت طلبی و در هربحثی وارد شدن، بدون اینکه در نظر گرفته شود که آیا در مورد موضوع مطروحه چقدر میدانیم و تا کجا میتوانیم نظرات مانرا اثبات کنیم، آدم را وارد حلقۀ کارشناسان می کند، پس کارشناس ارشد مسایل افغانستان باید همان تهیه گران برنامۀ خنده های گریه دار باشند!

زیرا آنها اگرچه با زبان طنز و کنایه ولی با چشم تیز بین چنان نقاط و نکاتی را ظریفانه مطرح می کنند که شاید ویس ناصری حتی فکرش هم تا آنجا پرواز نکند و اگر فکرش برود قد جرئت اش کوتاهی خواهد کرد!

بناَ بنده دراینجا بخود اجازه میدهم که کارشناس ارشد مسایل افغانستان، کاکا آصف را معرفی کنم!

کاکا آصف در همان پارچه های که زادۀ ذهن خلاق خودش است، محرومیت، فقر، بیسوادی، تعصب و بی عدالتی حاکم در جامعه را با زیبایی به باد انتقاد میگیرد و اگر لحظاتی ما را می خنداند در اصل به ما هوشدار میدهد که بیدار شویم و برعلیه نا به سامانی ها و بیعدالتی ها بشوریم.

کاکا آصف، در دل همان اجتماع پرورده شده و با کار و بار مردم بخوبی آشنا هست.
خودش نیز در رنجها و درد های مردمش شریک بوده و با گوشت و پوستش همه را چشیده است، واقلا میداند که در چند دهۀ عمرش در کشور چه گذشته!

ویس ناصری از آلمان فتوا صادر می کند که :" طالبان حافظ وطن و حیثت و آبرو و هست و نیست مردم اند." !

شاید به همین دلیل کارشناس مسایل افغانستان است؛ که نه از افغانستان و نه هم از مسایل آن سردر نمی آرد!
افسوس که تا هنوز نیز بنگاه ها و دستگاه های خارجی برای ما شخصیت میسازند و رهبر میارند!

تا کی باشد که کار و مسایل ما بدست خود ما سر و سامان یابد!

واژه های کلیدی

پيام‌ها

  • در زمانه های قدیم میگفتند که ( اوقی که زیاد شد گاو مردار شد ) ولی ضرور نیست که از خارج کارشنا بیاید و هنوز شهر کابل در اشغال فرو رفته باشد . از این کارشناسان که تعداد شان بسیار زیاد است در صفایی کوچه های شهر کابل از ایشان کار بگیرید .

    • وطنداری گلکیم سلام ! مه خو نفامیدوم که شوما د بالا نامیتانه نویشته کدین یا ایکه امی نویشتی فارسی تانه د انگلیسی ترجومه کدین ؟ لاکن د قسمتی نظری فارسی تان کتیتان ام نظر استوم خو نظریتانه که د انگلیسی نویشته کدین فامیده نتانیستوم . یا براستی امیقه نامی کشمکشال دارین چه بلا ؟ خی باشه مه یک دفه از امی کارشناسا پورسان بکونوم که اونا د ای باره چه نظر دارن . چیرا که اونا بری امی رقم نظر های مهیم تشریف دارن ... تشکر

جستجو در کابل پرس