در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > این نامه را از زندان برای شما مینویسم

این نامه را از زندان برای شما مینویسم

اولین قربانیها را اواخر2008در حد فاصل کوالالامپورمیدان(ازایلات اندونزیا)گرفت که تعداد آنان به27 تن میرسیدندکه درمیان جانباختگان سه کودک و دوزن نیز بوده و همه افغانستانی بودند.اجساد همه آنان مدتی در سردخانه هاماند و بعد بخاطر بی توجهی دولت کابل همه را در قبرستانی در ولایت میدان اندونزیا دفن نمودند.
پنج شنبه 14 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره کابل پرس: نقطه چين ها توسط کابل پرس گذاشته شده، چنانچه منبع بخواهد نام حقیقی نويسنده ی نامه درج خواهد شد.

فرستنده: محمد غزنوی

سلام بر شما برادر و خواهرم

من ازمجمع الجزایر اندونزیا برای تان مینویسم .برای شمایکه میتوانید صدای مارا بگوش دنیا برسانید!

اسم من....... ،سکونت قرباغ ولایت غزنی ، فارغ فاکلته طب دانشگاه کابل که همسرودوفرزندم برای فعلا در کابل بسر میبرند.

مدت نه ماه است که در زندانی در جزیره مکاسر" یکی از هفده هزار جزیره ی" اندونزیا دربدترین شرایط صحی بسرمی برم ومدت سه ماه است که داکتران تشخیص مرض کلیوی حاد را بر من داده اند. من این موضوع را به هر جایکه گزارش کرده استمداد نمودم بدبختانه از من کسی حمایت نکرد.

میخواهم قبل از آنکه نتوانم قلم بدست بگیرم، انچه را که در باره پناهجویان هموطنم میدانم برای شما بنویسم شاید داد خواست ما از حنجره شما بگوش دنیا طنین افگند .

از سال 2000تا ماههای جولای و اگست سال (2008) راه قاچاق انسان از این کشور به صوب استرالیا ونیوزلند مسدود بوده واز ماه های یاد شده به بعد بار دیگر این مسیر برروی قاچاقچیان انسان (که درمجموع عربها با همکاری کادرهای بالای دولتی وارتشی اندونزیا)میباشند باز گردیدوهزاران انسان (افغانستانی . سریلانکایی . ویتنامی . میانماری . ایرانی .عرب . سومالیایی . حبشی وایتوپیایی) ازین مسیر جان ودل به دریا زدند تا به کعبه مقصود شان استرالیا برسند ونگون بختانه اکثریت این مهاجران را افغانستانی ها تشکیل میدهند .

جاده موصوف اولین قربانیها را اواخر2008در حد فاصل کوالالامپورمیدان(ازایلات اندونزیا)گرفت که تعداد آنان به27 تن میرسیدندکه درمیان جانباختگان سه کودک و دوزن نیز بوده و همه افغانستانی بودند.اجساد همه آنان مدتی در سردخانه هاماند و بعد بخاطر بی توجهی دولت کابل همه را در قبرستانی در ولایت میدان اندونزیا دفن نمودند.

قربانییان دوم این جاده قاچاق انسان را پنج نفری تشکیل میدهند که در جون، جولای سال 2009 توسط یک قایق ماهیگیری از جزیره کوپانگ (اندونزیا)به طرف جزیره کریسمس استرالیا درحرکت بودند وبراثر انفجاری درقایق شان، پنج نفر جانهای شان را باخته و 39 نفر دیگر شان توسط پلیس استرالیا به جزیره کریسمس انتقال داده شدند .

سومین جمعی که درین مسیر قربانی این حـرکت غیر قانونی گردیدند 19 نفری بودند اهل افغانستان که حدودماههای اگست وسپتمبرسال2008شبانه قایق شان با برخورد به ستونی در وسط آبهای بین مالیزیا – اندونزیا جان باختند که درصورت لزوم میتوانم اسامی این جمع را نیز برای شما بفرستم(بازماندگان این قایق مصدوم تا هنوز در ولایت میدان اند ونزیا زندانی هستند این هم شماره تلفن یکی از باز ماندگان غریق یاد شده در زندان ولایت میدان اندونزیا006281364108713).

چهارمین گروه قربانی این مسیر، پنج نفری (مربوط فامیل حاجی نوروز دلال معروف زمین در کابل از ولایت غزنی)بودند که اواسط سال 2008توسط ارتش اندونزیا به قتل رسیدندخلق حادثه ازین جا اغاز گردیدکه قایق این گروه در اواسط دریا به مشکل برخورده ومهاجران با پاره کردن پرچم ملی اندونزیا میخواستندکه قایق شان را(بکسل ) نمایند.در همین حال پلیس اندونزیا آنان را قبل از رسیدن به آبهای آزاد دستگیر نموده و همه را به جرم اهانت به پرچم به رگبار گلوله بسته و از جمع17نفری 5،تن آنان جان می بازند که جنازه های آنان با مصرف شخصی باز ماندگان شان به کابل انتقال داده شدند.

یک قایق حامل 103 سرنشین که بغیر از کاپیتان ،همه افغانستانی بودند بتاریخ 14 اکست 2009از انچول (حومه کاکارتا) به طرف جزیره کریسمس آیسلند حرکت را اغاز نموده و مدت سه ماه مفقودالاثر بودند.اما درین اواخر آوازه یی میگویند که این کشتی گرفتار سربازان دریایی سریلانکا گردیده و فعلا در آن کشور زندانی بوده و در وضعیت بدی قرار دارند.کسانی را که در آن جمع میشناسم(کاظم علی از مالستان، سید حسین از بهسود، احمد و جمال از جاغوری هستند )حقیقت هنوز روشن نیست زیرا این مسیر 30 ساعت راه را در بر میگیرد وهیچ کاپیتان ناشیی مسیردوماهه سریلانکارا باکریسمیس آیسلند اشتباه نخواهند گرفت .

برای فعلا آنچه را که سازمان جهانی مهاجرت میگوید حد تـقریبی 2700 تن از افغانستانی های پناهجو در زندان های اندونزیا شهرهای: (کوپانگ.لامبوک.جاکارتا.میدان. سورابایا.مکاسر.ماترم. پینجومپینان) وجزایر دیگر دربدترین وضعیت بسر میبرندهرچندکه سازمان جهانی مهاجرت یاI.O.M انان را تحت پوشش دارند.
بارها مشاهده شده که مواد مصرفی پناهجویان زندانی توسط سربازان و صاحب منصبان پولیس به بازار های این کشور عرضه گردیده اند.

زندانیان زیادی از زندان ها توانسته اند فرار نمایند اما متاسفانه این فرار گاها به صدومیت،نقص عضویا قربانی فراریان انجامیده اند.

تعدادی نیز توانسته اند با ارا یه رشوه به پلیس دلال این کشورآزادیش را بخـرند ، مبلغی را که این مهاجران برای رهایی شان پرداختنه اند 2 تا 10هزاردالر امریکایی بوده است.

شب بسیت وششم دسمبر2009 تعداد ( 16 ) تن با سوراخ نمودن جداروشکستن حصار زندانی در جزیره پونتیانک فرارنمودند .بعد ازساعتی دوتن آنان دستگیر گردیده به زندان برگردانده شدند ، دستگیرشدگان را از همان ساعات دستگیری چنان زیر ضـرب و شتم گرفتند که یکی از زندانیان دوناخن دست راستش را از دست میدهد . بنا بگفته مسولین سازمان جهانی مهاجرت یا : IOM فراری دومی با ضرباتی که بر سرش وارد گردیده است فعلا در حالت کوما در شفاخانه بسر میبرد.قرار اظهارات یکی از مسولین IOM ، داکتران تمام امیدهایش را از زنده ماندن وی از دست داده اند.دوتن دیگر نیز روز سوم فرار از میان جنگل دستگیر گردیده اند .081315829791 0062 این شماره میتواند درین باره توضیح مفصل ارایه نماید.

ماههای آخر سال 2009 تعدادی از واسطه های قاچاقبران توسط پلیس استرالیا دستگیر گرد ید اند که پس از اثبات جرم به دوسال حبس در اندونزیا و 25سال در استرالیا محکوم گردیده اند.درمیان محکومین : حاجی سخی . اعجاز . امان رضایی .ببرَی و تعدادی دیگر مشاهده میگردند که فعلا دربازداشتگاه های (کونگن .کالیدراس . زندان مرکزی وغیره ) بسر میبرند.

واما افرادی که خواهان باز گشت به کشور باشند(البته بطور آزاد) با ید ازطریق سفارت اقدام نمایند امابامراجعه به سفارت افغانستان در جاکارتا،در مقابل اخذ یک جلد پاسپورت افغانستانی از آنان ملبغ یک هزار دالرگرفته میشود.وهـرهمکاری دیگـرمبلغ دیگری را میخواهند.حدود یک سال قبل با مراجعه به سفارت کابل اگر آقای سامت(سکرتر سفارت) برای بازگشت ازمن پول کمتر میخواست، شاید من امروز دچار این مرگ تدریجی نبودم. کسانی هم که از طریق سازمان جهانی مهاجرت دیپورت گردند باید حد اقل شش ماه را در زندان بسرببرند .
افردا بلندپایه ی سفارت افغانستان در جاکارتا از سوی پلیس انترپُل واسترالیا معاش دریافت داشته و در مقابل برای آنان ازپناهجویان افغانستانی گزارش تهیه مینمایند.افرادی بنامهای سید میر، نصرالله. شفیق .عباس(حاجی قنبرپدروی بخاطر شکست درکار قاچاق ماههای قبل در استرالیا خودکشی نمود) ووو درجمع پناهجویان اند که به این کار مبادرت ورزیده ودر مقابل مخبری برای آنان، پول دریافت میدارند.

سفارت افغانستان مقیم این کشوردرین نزد یک به یک و نیم سال از اقدام جهت حل این معضل هموطنان که بگذریم ،حتی یک اعتراض کتبی ننموده است.احتمال دارد این موضوع به رابطه قومی مهاجرین واعضای سفارت افغانستان ارتباط داشته باشد زیرا اکثریت این پناهجویان مربوط قوم هزاره هستند. درین فاصله فقط یک هیات از سوی کمسیون حقوق بشرچند شبی را در هوتل های پنج ستاره جاکارتا بسر کرده و بدون هیچ نتیجه یی بر گشتند . نامه های زیادی برای شورای ملی،وزارت خارجه وتعدادی از بزرگان فرستادیم ولی در مقابل آنان با صرف یکی دوبار تماس تلفنی بسنده کردند.

از سوی دولت کرزای هیچ اقدامی مبنی برحل این معضل هزاران هموطن تا هنوز صوت نگرفته است. چشمداشتی هم نداریم زیرا اگر جفای حاکمیت مزدوروفاشیست کا بل نبود حالا این هزاران حمیدالله دربند و آواره ، دروطن وکنار خانواده های شان آرامش را تجربه میکرد ند .

نوت : با تاسف این خبرها تا امروز از هیچ آنتنی به نشر نرسیده و مکتوم مانده اند،شمااگررسانه ی رادراختیارداریدمیتوانیدازپناهجویانیکه درین کشوربسرمیبرنددرمورد سقم وصحت این گزارش تفحٌص نمایید.ازشماعزیزان رجامندم تا این گزارش رابه زبان های دیگر ترجمه کرده ازهرطریق که ممکن باشد به گوش جهانیان برسانید .

در آخر ازشما که این نوشته را می خوانیدرجامندم مرا از دعای تان فراموش نکنند بخدا خیلی محتاجم .

...... – اندونزیا 2010-01-06

پيام‌ها

 • به همه سلام
  کرزی و ولسی جرگه وظفیه دارند تا از طریق وزارت خارجه این موضوع را دنبال نمایند و اگر شخصی بتواند این نامه را با مقامات دولتی و ولسی جرگه در میان بگذراند بهتر خواهد بود
  جلال ابادی

  • جلال آبادی صیب ! اینبار با شما هم نظرم ! پیروز و سرحال باشید .

  • سلام به امگی ! اگه ای کرزی بابه د ای خطی ام وطنیما ندید و توجو نکد نامی کرزی ره کور زی بانین که سم صفا کر و کور شوه که ما ام او ره ملامت نکونیم . افسوس است و صد افسوس است به ای وطنی ویران و وطن گریزکای ما . ما بجای غم خوری از وطن و وطن دار دیست بگریبان یک دیگه غلطیدیم . تشکر از لالا میر هزار که صدای یک بندی ره از بندی خانه بگوشی کری کرزی و کر های دیگیش میرسانه . بگوفتی ما مردوم نوشی جانیت

 • لال آبادی بيچاره کنجاره خواب ديده !!
  کدام پارلمان ؟ کدام ريس جمهور ؟ کدام وزارت خارجه ؟ کدام عدالت و بازپرس ؟
  اغاجان !
  مجاهدين کرام بعد از چور ، چپاول، غارت ، ويرانی کشور و بعد از 15 سال مزدوری ،
  جاسوســـی ، برای ايران وپاکستان در سال 2001 دوســــته ، با فخر جهادی ، با شمله
  خميد وطن ، اســــتقلال ، آزادی ، کشـــور را برای ارباب و ولينعمت قبلی خود امريکا فروخته . هم اکنون همه وهمه دست نشانده ، نصب شده و بدون صلاحيت بوده . دولتی فعلی به مثابه يک بازيچه غربی ها بوده . وپارلمان که در آن سياف وهابی . قانونی وطن فروش . مجددی خائين ، و دها جلاد و غارتگر ديگر از قماش حضرت علی ووو قرار داشته باشد به يقين ان پارلمان نه بلکه ..... خانه است !
  از جناب کامران مير هزار آرزو منديم که دست اين جاسوس (I.S.I) پاکستان و اين مجاهد
  وطن فروش جلال آبادی را از سايت وزين کبل پرس کوتا سازيد تشــــکر. نجيب آرام

 • سلامونه !

  IOM بهتر از هر کسی میتواند به این پناهنده گان کمک کند ولی در مرحله اول باید به هر نوع که است پای UNHCR اندونیزیا توسط یکی از موسسات کمک های بین المللی و یا یکی از دوستان و اقارب این زندانیان به میان کشیده شود . وقتی UNCHR را مجبور به بدست گرفتن دوسیه های این زندانیان نمودید . در هر زندان و یا شهر و یا جزیره اندونیزیا برای بدست گرفتن مسولیت این پناه گزینان و یا زندانیان UNHCR مجبور است دفاتر با کلینیک های مجهز به داکتر و امداد های اولیه طبی و کمک های ضروری دیگر برای زنان و نوسالان ایجاد کند و در مقابل حکومت اندونیزیا که خود یکی از فقیر ترین و بیسواد ترین حکومت های دنیا است برای دفاع از پناهنده های خود بیستاد و بجنگد . این دفاتر منطقوی UNHCR در امر فرستادن پناهنده ها و زندانیان افغانی و ایرانی و دیگر کشور ها در موقع ضرورت به شفا خانه ها و برای تدریس به مدارس و یا حتی معلمین با سواد را از میان خود همین زندانیان افغانی و ایرانی برای تدریس خود زندانیان با حقوق منطقوی استخدام نمایند و UNHCR مجبور است که دوسیه های این زندانیان را به کشور های سوم و یا کشور های که پناهنده میگیرند برای جلب انها منحیث باشنده ان کشور بفرستند . در ضمن در میان زندان این زندانیان باید با هم در ارتباط باشند و در مواقع ظروری بدرد همدیگر بخورند . مثلا در دوستی با پولیس های زندان کوش کنند و بعضی خبر های ضروری مانند تلاشی تمام زندانیان و تبدیلی یک نفر از زندانیان افغان و یا ایرانی از یک اطاق به اطاق دیگر و یا کاملاء از یک ساختمان به ساختمان دیگر را قبلاء باید با خبر باشید . در ضمن یادتان باشد که بعد از دستگیری شما روز بعد و یا دوسه روز بعدش شما را به نزد قاضی میبرند که اگر UNHCR در محوطه زندان دفتر داشت که وظیفتاء یک از مامورین ان باید با شما در قاضی خانه بیاید ورنه وقتی برگشتید باید کاغذ جرمانه شما که باید در حدو کم زیاد پول همان کشور است برای شما تعین شده است که UNHCR انرا برای شما میپردازد وگرنه که اگر در نزدیکی شما نه دفتر ملل متحد بود و نه سفارت افغانستان و نه خودتان پول داشتید . درین صورت روزانه به مقدار مثلاء 5 دالر از جرمانه مثلاء 1000 دالر کم میکنند و وقتی که 1000 دالر را با بودن خود در زندان روز 5 دالر خلاص نمودید شما ازادید و باید به سفارت مراجعه کنید که برای شما پاسپورت بدهند و اگر سفارت برای شما تکت برگشت به افغانستان را نمیخرید باید ادرس کدام موسسه خیریه را از زندانی های کهنه که با شما هستند بگیرید و با انها در تماس شوید تا برای شما تکت بر گشت به افغانستان را بخرند ورنه در وقت پای وازی خوب دقیق شوید شخصی با لبادهء ملاه های کلیسا در ساعات ملاقات در بین پای واز ها میاید و میرود وگاه گاهی با شخص و یا اشخاصی با صدای خاموشی حرف میزندویا به کسی کتاب های انجیل را میدهد . این شخص مطمیناء شما را ا زندان میتواند بیرون بیاورد ولی شما باید یک جو از مردی کم کنید برای چند صباحی تا خرتان از پل بگزرد . از این شخص که او را فادر صدا میکنند از چای خشک و بوره و صابون گرفته تا تکت طیاره میتوانید از او بخواهید و حتی اسم های دوستان خود را که در بلاک دیگر زندان هستند برای او بدهید که به انها نیز سری بزند و کمک های به انها نیز نماید . در قسمت تهیه غذا و مواد خوراکی در میان زندانی که زندانبان های ان با شوق چلپاسه و موش و سگ سیاه را به شوق میخورند و یا برای شما که مسلمان هستید و گوشت خوک برای شما حرام است کوشش کنید که از کسانی که به ملاقت شما میاید مواغذایی خشک مانند کلچه های حبوبات و یا چاکلیت ها حبوبات دار خواسته و انها را ذخیره کنید تا در موقع کم خونی و کم زوری از ان استفاده نماید . در اولین روزها خوردن غذای زندان برای شما ناممکن است ولی بعد از سه ماه در زندان بودند بهترین غذای دنیا برای تان معلوم خواهد شد . در قسمت حفاظت خود در بلاکی که هستید مثلاء ده یا دوازه افغان هستید . از میان این دوازه نفر دو نفر باید استخبارات داشته باشید که همیشه باید با شما یعنی با خودتان در جنگ و دعوا و بگو مگو باشد . کاری این دونفر باید سوال و جواب از کسانی باشد که تازه واردین هستند و بعد از نام نوشتن به کتاب داخل بلاک که نزد باشی میباشد با چشم های از حدقه برامده و از خوف خود را در میان غرقابء از وحشت میبینند که حتی نفس کشیدن برای شان امکان ندارد . در همین لحظه یکی از دو تای شما باید برود و با سلام و احوال پرسی بسیار دوستانه که اصلاء مانندی که او را از سالهاست میشناسید به گوشه دور از جمعیت ایرانی ها و حمعیت پاکستانی ها و دیگر همزبانان رهنمایی اش میکنید و میگوید غم نخو من با تو هستم . بعد از دادن این اعتماد شروع ع بازجوی ایشان بنماید . اگر افغان بود که اول او را در نزدیکی جمعیت خود جای برایش پیدانماید و فوراء اورا به دست و روی شستن ببیرید وقتی بر گشت هر چه بود خدا هست گفته پیش رویش بگذارید و او را به ارامش دعوت کنید و برایش اطمینان برهید زندان جای خوبی است و ما اصلاء ازاد شده ایم ولی ما خود نمیخواهیم که از اینجا بیرون برویم . بعد سیر بلاک خود را برایش بنماید و اشخاص دوست و دشمن را برایش معرفی نماید . ولی اگر تازه وارد افغان نبود و با سوالات شما ادمی بدرد بخور از اب در نیامد بعد از اظهار تاثری و امیدواری دادن او را به حال خودش بگذارید ولی گاه گاهی کمکی اگر میتوانستید برایش بکنید ولی نباید اسرار و نام ها و بعضی مسایل دیگری را که فقط باید در ارشیف استخارات افغانها باشد و شما از انها منحیث کار و بار روزانه در طول روز در زندان استفاده مینماید حرفی برایش بگوید . در قسمت روابط داخلی تان فوقالعاده افغانی روابط داشته باشد . روز هاب عید را بهم مبارک بگوید نماز عید را با هم یکجا بخوانید و تحفه ها عیدی را برای افغنهای که در بلاک های دیگر زندانی هستند چه زن باشند و چه مرد توسط همان پولیس ها که دوست ساخته اید برسانید و همیشه خط و مراوده باهم بر قرار داشته باشید تحایف عید از قبیل یک دانه برسی دندان . یک کلچه صابو . یک گل سرخ خشک . چند تا هیل چای و امثالهم . در قسمت جنگ و دعوا با همدیگر ازاد هستید ولی یادتان باشد که هرکدام شما به دیگر تان مانند که به هوا برای تنفس احتیاج دارید به هم مربوط میشوید . در ضمن از ورزش نمودن به جای خوابتان و یا به حمام فراموش نکنید . در قسمت روابط خارجی خود با زندانیان دیگر . شما میتوانید همه را با احترام نگه کنید ولی یادتان باشد که شما با پاکستانی . هندی سری لنکایی . برمایی . تمام کشور های دنیا میتوانید مراودات متقال داشته باشد کمک کنید و کمک میکنند و هیچ زرنگی نمیبیند و نمیبینید ولی در قسما برادان ایرانی باید محتاط باشد که باید از انها دوری کنید و از راز دل و یا مشکلات خود چنان حرف نزنید که شما را از خود فکر کنند . با ایشان دوری و دوست بهتر است . ضمناء اگر میخواستید کسی را سزا بدهید نیم ساعت قبل از خاموشی چراغ ها برای خوابیدن و یا نیم ساعت قبل از قیوادات خوابیدن . قبلا دو یا سه نفر تان به حمام بروید و یکی تان با اشاره شخص موصوف را که اصلاء از دنیا بی خبر است بدانجا بیاورید و میتوانید خوب شکم لغتش کنید . این چند فایده دارد . یکی اینکه در میان زندانیا ن همه از شما دوچار خوف میشوند و دیگر اینکه کسی با شما از جنگیدن و دعوا نمودن پرهیز میکند . گرچه سزای شما ذولانه به پنجره زندان شاید برای تمام شب باشد ولی ارزشش را دارد . من اطمینان میدهم برای شما که بعد از سه ما زندان برای شما لذت بخش خواهد بود مانند خانه . و در زندان بودن را منحیث وظیفه قبول کنید و شما خود را مجبور احساس کنید که باید خود را صحیح و سالم از ان جا بیرون بیاورید . چرا که شما در مرحله اول امانت خانواده خود هستید نزد خودتان و در قدم دوم به مژ گان سنگ خارا را بریدن . به دندان رخنه در پولاد کردن کار ما و شما است . مگر نه ؟ موفق باشید .

 • Address, phone, fax, e-mail of Canadian Embassy in Jakarta

  Street Address
  Canadian Embassy in Indonesia
  World Trade Centre, 6th Floor
  Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31
  Jakarta 12920
  Indonesia

  Postal Address
  P.O. Box 8324/JKS.MP
  Jakarta 12084
  Indonesia

  Telephone: (62) 21-2550-7800
  Fax: (62) 21-2550-7811
  E-mail: canadianembassy.jkrta international.gc.ca
  Address, phone, fax, e-mail of Australian Consulate in Bali

  In Bali, the Australian Consulate provides services to Canadians. It can be contacted at:

  Postal Address:
  Australian Consulate-General
  P.O. Box 3243
  Denpasar
  Bali

  Telephone:
  (62) 361-283011
  (62) 361-283241
  Fax: + 62 361 282281
  E-mail: bali.congen dfat.gov.au

  Address:
  Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 3 - 5, Jakarta 10110, Indonesia
  Telephone: (62)(21)3435-9000; within Jakarta 3435-9000
  Fax: (62)(21) 385-7189

  Hours of Operation:
  7:30 a.m. - 4:00 p.m. - Monday through Friday
  Closed on U.S. and Indonesian Holidays

  The Consular Section, U.S. Embassy, Jakarta:
  Visa applications are accepted by appointment only. Please click here for access to our online appointment system.
  American Citizen Services:
  7:30 a.m. to 11:30 a.m.
  and 1:00 p.m. to 3:00 p.m

  U.S. Consulate General in Surabaya
  Principal Officer : Caryn R. McClelland
  Address: Jl. Dr. Sutomo no. 33, Surabaya 60264
  Phone: (62-31) 295 6400, Fax: (62-31) 567-4492
  e-mail: ENVELOPE consurabaya state.gov (Consulate)
  Visa Appointment:
  Please click here for access to our online appointment system

  American Presence Post Office, Medan, Sumatera Utara
  Principal Officer: Sean Stein
  Uni Plaza Building 4th Floor, West Tower
  Jl. Let. Jend. MT. Haryono A-1
  Medan Indonesia
  Tel: (62-61) 451-9000 Fax: (62-61) 455-9033

  Hours of Operation: Monday through Friday, 08:30 a.m. - 04:30 p.m.

  U.S. Consular Agency, Bali
  Joshua Finch, Consular Agent
  Address: Jl. Hayam Wuruk 188, Denpasar 80235, Bali, Indonesia
  Phone: (62-361) 233-605, 246-859, 246-895, Fax: (62-361) 222-426
  e-mail: ENVELOPE amcobali indosat.net.id

  میتوانید به این سه سفارت خانه در تماس شوید راجع به مشکلات تان . حتما از سفارت کانادا و امریکن نتیجه خواهید گرفت .

 • بنده به عنوان کسی که خودم درکشوراندونزيا مدت يکسال وبلکه بيشترهست زندگي ميکنم شاهد ورودوخروج تعداد زيادی ازهموطنان مان بودم وهستم ... متاسفانه که درموارد محدودی پليس اندونزيا توانسته که جمعی ازهموطنان ماراگرفتاروبازداشت کند که همانطورکه آقای غزنوی درنامه شان ذکرکرده انددربازداشتگاه های مختلف اندونزيا بسرمی برند.البته ناگفته نماند که تعدادزيادی هم موفق به فرارازبازداشتگاه های اندونزيا شده اند .بايد قبول کنيم که مسافرت به اين نحو وقاچاق درهرکشوری يکسری خطرات ومشکلاتی راهمراه خودش خواهد داشت وبايد هموطنان ما خدارا شاکروسپاسگذارباشند که درکشوراندونزی که حداقل مانند ايران با مهاجرين رفتارنميکنند ودراين مورد واقعا اندونزيا ها مردمانی خوب وخونگرم هستند.اما مطلب مهمی راکه ميخواستم دراين پيام اعلام کنم اين بود که درنتيجه ی ارتباطی که با تعدادی ازدوستان دراداره مهاجرت اندونزيا برقراراست زمينه رهايی وآزاد کردن هموطنان ما درازای پرداخت پول فراهم هست متوجه اين مطلب هستم که اين ممکن هست که برای عده ای ازخوانندگان اين ذهنيت رابوجودبياورد که برای پول من اين پيام را داده ام اما دوستان گرامی اکثراين هموطنان ما که دربند هستند درجستجوی کسانی هستند که شايد بتوانند آنها را اززندان وبازداشت رها نمايند ولی بخاطراينکه عده ای نامرد ووطن فروش با وعده های دروغين درموارد بسياری پول اين مسافرين دربند را به جيب زده ومتواری شدند وآنان همچنان درزندان ماندند . اميدوارم که اگرکسانی دوستانشان يا اقوام شان يا بستگانشان درکشوراندونزيا دربند هستند به اين وبلاگ سربزنيد تا درصورت تمايل شما بطورقانونی وبا اخذ مجوزازاداره مهاجرت اندونزيا هموطنان ما آزاد شوند .با تشکر
  www.indonesia-visa.blogfa.com

  • سلام و احترامات خود را خدمت دوست عزیز نوسینده این نامه ، سایر بازدیدکنندکان این نامه و سایت کابل پرس تقدیم میدارم ، بنده به عنوانی کسی که مدت دوسال می شود در اندنیزیا به یک حیث یک مهاجر زندگی می کنم ، که از تجربیات ام در طول این دوسال چه در زندان و بیرون از زندان کسب نموده ام ، خدمت شما بیان می دارم ، اینکه اداره مهاجرت این کشور تا حال بیسیار به خوبی با پناهندگان افغانی بر خورد نموده است ، دوست عزیز من خودم مدت یک سال را در زندان بودم ، و لی هچ شکایتی ندارم روزانه می توانستم ورزش کنم و به هر جای که دلم می خواست چکر بروم ، و لی وقتی که شما پاکستانی به سو استفاده از نامی ما مردم افغانستانی ها وارید اندونیزیا شدید مشکلات زیادی را برای مهاجرین افغانستانی به بار اوردید، خدمت نوسینده عزیز عرض می کردد ، زندان مکاسر اولین زندانی است در اندونیزیا که تپارتمنت حقوق بشر را به همراه دارد ، شما درنامه خود از زندان مکاسر نام بردید این یک زندان نبوده بکله یک کمپ بوده که در اصطلاح انگلسی آن (Detention center ) , و به اصطلاح و اندونیزیای آن ( Barak) یاد می شود ،خدمت دوست عرض شود اینکه خودت یک داکتر هستی تا وقتی که در در کمپ بودی و از کمپ فرار نکرده بودی پناهندگان مریض می شد نسخه از جانب عالی دریافت می کرد و معاینه خانه دست خودت بود ، و اگر بازام تداوی نمی شد به شفاخانه انتقال داده می شد ، ولی شما پاکستانی ها از شفاخانه فرار می کردید ، فرصت تداوی تدوای شدن را ندادید ، به هچ صورت نمی توانی از سفارت افغانستان شکایت کنی چرا که مربوط شما نیست ، مربوط به افغان ها است، دوست عزیز شما ازیک هزاردالر نام بردیدکه سفارت افغانستان دربدل یک جلد پاسپورت دریافت میکند، من واضیعآ گفته میتوانم که این دروغ محص است، وقتی یک پناهنده جو می خواهد به کشور بر کردد برای بازکشت خود به پسپور نیاز ندارد، بلکه برای شان نامه بازگشت به کشور داده می شود ، که در بدل این نامه سفارت هچ گونه مبلغی دریافت نمی کند، یک ذره تندروی کردی برادر عزیز ، و برایت یاد اوری کنم اینکه خودت ات یک جاسوس هستی برای اداره مهاجرت اندونیزیا کار می کنی وقتی که در کمپ بودی تمام معاومات در مورید قاچاقبران از طرف جناب عالی به پولیس اندونیزیا داده می شد، اول خودت در در جاکارتا بودی در بین زندان همرای ریس اداره مهاجرت مرکزی وعده داده بودی که تو به من کمک کن و من تمام معلومات ام را در مورید حاجی سخی و دیگر قاچقبران می دهم ، در آن جا شما دو تا بودید کار می کردید همکارت یک پسر خوشگیل بود،

   شاید از نظریه بنده ناراحت شوی ، و لی کدام راهی دیگری نبود .
   داکتر جان نام دانشگاه کابل را بد نکنی ، تو یک پاکستانی هستی از طب قلابی دانشگاه اکراین فارغ شدی
   اول ماه سال جاری 2010 از کمپ توسط یک زن اندونیزیا فرار کردی به هزینه خیلی کم چهارصد دالر امریکای و ساعت 7 فرادی آن صبح از میدان هوای بین الملی مکاسر (Hasanuddin Internation Air port) پرواز کردی به قصدی جاکارتا و لی مشکلات زیادی را برای دیگر مردم ایجاد نمودی.
   خوب به هر صورت من خوب می شناسم شما را از حرف زدن تان
   که : سرگه (رود) میگی، کوچه ره (گَلی) مِگی، موتر ره (گادی) مِگی ......
   که

  • خوب به هر صورت دوست عزیز شما می توانید به ادرس ذیل ایمیل بفرستید ویا به نمبر تلفن زنک بزنید من قول می دهم که برای شما کمک می کند و صدای شما را به مقامات استرالیا و دیگر مردم جهان می رساند.

   E. behindaustraliandoors gmail.com

   T. 0432 589 488
   http://behindaustraliandoors.w...
   http://deepblueseafilm.wordpress.com/

جستجو در کابل پرس