صفحه نخست > خبر و گزارش > چهل و دو پناهجوی افغانستانی در اندونزی بازداشت شدند

چهل و دو پناهجوی افغانستانی در اندونزی بازداشت شدند

کابل پرس
سه شنبه 29 نوامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: رسانه های اندونزی امروز از بازداشت 42 پناهجوی افغانستانی خبر دادند که قصد داشتند شبانه سوار قایقی شده و خود را به آب های استرالیا برسانند. این پناهجویان در شهر ماتارام، یکی از شهرهای ساحلی نزدیک به آب های استرالیا بازداشت شده اند.

بازداشت این 42 پناهجو در حالی صورت می گیرد که همین اکنون صدها تن از پناهجویان افغانستان در زندان های اندونزی بسر می برند. در میان این پناهجویان، زنان و کودکان نیز دیده می شوند.

مطالب مرتبط

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باقی سمندر
  قوس سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

  سلام به خوانندګان ګرامی کابل پرس?
  خبر دردناک ګرفتارشدن پناهګزینان وفراری های فغان ستان را در اندونیزی خواندم واز اینهمه بیداد ګران که بنام حقوق بشر ودموکراسی از کران تاکران کره زمین حق وحقوق بشر را پامال مینمایند بایست خواستار حساب شد !فراموش ننماییم که اندونیزی یکی از پرنفوس ترین کشورهای اسلامی در دنیا بشمار میرود و در کنار مالیزی از سطح رشد دیګری برخوردار است اما هموطن من و تو را که مانند زیاد ترین سرنشینان اندونیزی فرزندان خانواده مسلمان نیز اند - به زندان می اندازند و این ظلم وآتشیست که دودش بایست در ودیوار بیدادګران را سیاه تر وتاریک تر ګرداند .
  یک طرف قضیه ظلم وستم واستبدادی است که بر جسم وجان سرنشینان کشتی شکسته فغان ستان از جانب دولت حامدکرزی - وشرکا - ناتوو هم پیمانان شان - طالبان و حزب اسلامی حکمتیار روا داشته میشود و روزانه ده ها انسان فرار را برقرار ترجیح می دهند تاخود را در جای امن و آرام برسانند - طرف دیګر قضیه هم مافیای چاقاق انسانهاست که انسانها را در کوه ودشت و دمن و دریا وجنګل رها مینمایند ولی جیب های خود را پر از دالر و پوند و ویرو میسازند .
  هموطن ګرامی
  در هر شهر ودیاری که هستی فریاد پناهګزینان را بلند ترګردان و استبداد حاکم برفغانستان را بیشتر از همه افشا ګردان .
  دست بدست هم بده و بنام انسان بداد مظلومان برس. زیر نام قوم - تبار - قبیله و مذهب و زبان ولسان وسمت ومنطقه بیشتر ازپیشتر پراګنده تر ومتفرق تر میګردیم و یکی در دریا غرق میشود ودیګری میګوید از قوم من نبود - دیګری در جنګل می میرد - یکی میګوید از طایفه من نبود - یکی در زیر موتر لاری و یا در کانتینر جان میدهد ودیګر ی میګوید از قبیله من نبودوبه همین ترتیب این جنایت و بیداد زیاد تر میګردد.
  من پیشنهاد مینمایم
  در هرشهر ودیاری که قرار داریم این خبردردناک را به ګوش هموطنان خود برسانیم و خواستار متشکل شدن فغان ستانی ها در دیار دیګر بخاطر دفاع از حق انسانی پناهګزینان ګردیم.
  برای نجات زندانی ها وګلا ی مدافع را جستجو کنیم .
  منتظر نباشیم که کدام دولت یا حکومت بداد ما برسند .تاجایی که همه می بینیم همه دولت ها در تنور داغ فغانستان نان خود رامی پزند وخون وګوشت و پوست واستخوان هموطن من وتو آتش تنور را تیز تر میسازد وعده ای فرار مینمایند واکثریت در میان آتش و دود وباروت وخون جان می کنند !
  بیدار ګردیم

  اتحاد - مبارزه - پیروزی
  یار زنده و صحبت باقی

  آنلاین : چهل و دو پناهجوی افغانستانی در اندونزی بازداشت شدند

 • هیلو . . هی سمندر خان . . . مردم را به حالی خودشان بگذار . . انها خوش هستند که دستگیر شده اند . به تو مربوط نیست . از حرف های که نوشته ایی معلوم میشود که اصلاء از هیچ مسله مهاجرتان خبر نداری فقط هنگ میزنی برای نوشتن نامت به کابل پرس? . استرالیا دیگر مهجر افغانی قبول نمیکند به همین خاطر شاید خود را به زندان اندونیزی انداخته اند و برای معلومات مزید شما که زندانی بودن در اندونیزیا بهتر از ازاد بودن است انهم برای مهاجرانی افغانی و ایرانی و فلسطینی که نه در اسمان ستاره دارند و نه به زمین جل . دیگه هوش کنی قرتک نزنی به طرفداری افغانی در کمپی مهجرتیی . ستوپد .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس