امان جعفری

اینجانب امان متخلص به جعفری متولد سال 1987 درولایت بامیان باستان بوده و در حال حاضر مصروف فراگیری تحصلاتم در کشور کوریاجنوبی میباشم.

فرستادن پيام

loading...
loading...

جستجو در کابل پرس