مواد مخدر

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

بدون شرح

سه شنبه 22 سپتامبر 2009, توسط عتیق شاهد

کارتل های مواد مخدر در افغانستان

چهار شنبه 2 سپتامبر 2009

په کابل کی يو معتاد

جمعه 26 جون 2009

اردوی چرسی افغانستان

دوشنبه 1 جون 2009

جستجو در کابل پرس