دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

شهنواز تنی!

دوشنبه 29 سپتامبر 2008

ناتو، کرزی، رهبران جهادی و طالبان

پنج شنبه 18 سپتامبر 2008

میدان مورد منازعه!

سه شنبه 16 سپتامبر 2008

خدا درست کند که شما خراب کنید؟

چهار شنبه 10 سپتامبر 2008, توسط Castro

جبهه شتر گاو پلنگی!

يكشنبه 7 سپتامبر 2008, توسط جانباز

فهیم، سیاف، قانونی، محقق و...

يكشنبه 7 سپتامبر 2008

من خواهان عدالت هستم!

چهار شنبه 3 سپتامبر 2008, توسط محمد صدیق مصدق

جستجو در کابل پرس