IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 56986

هفت و هشت ثور تراژدی ترکیدن غده های چرکین

26 آپریل 2012, 07:03, توسط هموطن

فیاض جان!
دراصول ساده حسابداری یکجانمودن اعدادهمجنس راجمع گویند.
پس ازنوشته شما محقق ودانشورچنین برداشت میشود که هنوزبه ابتدایی ترین پله های سوادهم که شده تشریف ندارید.
دوروزی که یکی سمبول قیام برضد بی عدالتی وتعبیض واپارتایدورهایی ازعقب ماندگی قرون بود(وآنکه
مسیرتحولات چه شکلی رابه خودگرفت نه به شعاراحساساتی ونوشته های درسطح کوچه وبازاربل تحلییل
علمی وجامعه شناسانه نیازاست)
وروز دیگری که شما ازآن یادنموده ایدیک عقب گردقهقرایی بود که افغانستان نه درسالها بلکه درطی ده ها
نیزازعواقب آن قامت بلند نخواهدنمود.این دو راهمسان پنداری اشتباه شماست.
خوش باشید.

جستجو در کابل پرس