IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 58185

دانا روهرا باکر: کرزی چون زلمی خلیلزاد می خواهد گروه قومی اش بر تاجیک ها، تورکمن ها، اوزبیک ها و هزاره ها سلطه داشته باشد

23 می 2012, 05:47

بالآخره پس ازماه ها تحلیل ها و تبصره ها به تاریخ دوم ماه می 2012 پیمان استراتیژیک درشب هنگام میان رئیس جمهورافغانستان وامریکا امضاشد. بدون شک امضای این پیمان تبعات وپس آیندهای داخلی ومنطقه ی زیادی به همراه خواهدداشت. دوقرن است که کشورما دراثربی کفایتی های سردمداران خودخواه بازیچه ی قدرت های جهانی شده است زمامدارانیکه با تکیه برابزار قوم وقبیله وتوسل به قدرت های خارجی افغانستان راغمخانه ساخته است.
بگذارید رک وراست بگویم زمامداران پشتون افغانستان راصحنه تاخت وتازخودقرارداده است، آنان بدون درنظرداشت اقوام دیگرکشورجنگ میکنند، صلح میکنند فسادمیکنند. هست وبودفرهنگی،اقتصادی واجتماعی این سرزمین تمدنی راهرازگاهی بربادمیدهد اما، دیگران فقط نقش نظاره گررادارند. ازهیبت ناشی ازدهشت ووحشت آنها کسی جرات نمیکند تا به صورت واقعی ازآنها بخواهد که دیگربا سرنوشت وزندگی شان بازی نکنند. بزرگان اقوام دیگریا ثناگویان آنها شده وبا القاب وعناوین نمادین مسخ شده اند ویاهم بخاطرفرونشاندن عطش درونی ناشی ازدورماندن ازحلقه مداحان حاکمیت گروهکهای شکننده ومصلحتی فاقدهدف وظرفیت راتشکیل داده اند که با برگزاری کنفرانس های تجملی هوسهای شانرامشبوع میکنند.
یکی ازتازه ترین بدعت آنان همانا امضای پیمان استراتیژیک با امریکاست. این پیمان پیش ازآنکه منفعت وامنیت مردم افغانستان راحمایت وصیانت نماید تضمینی برای دوام تک تازیهای رهبران تمامیت خواه پشتون است به عبارت دیگراین استراتیژی بیشترتضمین حاکمیت پشتونها باذایقه آنها میباشد.امریکا نیک میداند که تنها میتوانند ازطریق پشتونهابه اهداف خوددرمنطقه نایل آیدازاینروپیش زاآنکه مردم افغانستان همکاراستراتیژیک امریکا باشد پشتونها میتواننداین نقش راخوب بازی کنند. کمکهای هنگفت مالی وسیاسی به پشتونهادرطول ده سال گزشته وهمچنین حمایت وصیانت ازحکومت مرکزی محورددرپیمان استراتیژیک میتواند مبین این دیدگاه امریکا باشد.
اگرامریکا مثل ده سال گزشته به عوض حمایت ازدموکراسی ومردم افغانستان به حمایت ازپشتونها بپردازد کشورصحنه یکه تازیهای آنها خواهد شد.امنیت ودموکراسی هرگزجان نخواهدگرفت .
فارسی ستیزی واحساس بیگانگی سیاستگذاران پشتون باایران ازیکطرف ودشمنی امریکا باایران ازطرف دیگروهمچنین وجودلابیهای پرپشت پشتونی ازقبیل زلمی خلیلزاد درنهایت پیمان استراتیژیک رابه نفع پشتونها تغییرخواهدداد.

آنلاين بنگريد : www.zhaha.blogfa.com

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس