IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 58299

دانا روهرا باکر: کرزی چون زلمی خلیلزاد می خواهد گروه قومی اش بر تاجیک ها، تورکمن ها، اوزبیک ها و هزاره ها سلطه داشته باشد

25 می 2012, 14:00

دوست محترم خرد كرا !
حرف مشهور است كه ابله درجهان زياد باشد مفلس در نمى ماند وبه يقين كه همه مردم وأقوام بدرستى خيانت وسواستفاده جوئى اين رهبران زوركى را با جشمان خود ميبينند كه ازراه همين مردم از دولت فاسد كر زى امتياز براى خود وبراى اهل خانواده شان بدستمتورطه اندكه كوجكترين روادارى را غير از دائره فأميل شان به احدى از مردم وقوم شان بعد ازختم معامله ندارند .وجى سان دوباره هم نى بلكه به تكرار فريب غمازى اين لاشخوران طماع وبى حيثيت را مى خورند؟ وبه خواست انها به هر كه قرارداد معامله را بسته اند بازهم خوش باورانه بحرف اهل معامله مى روندواين افراد نامنهاد كلانهاى قوم به استثنى جنرال دوستم ومحقق كه بعد از معامله شان به نفع كر زى نه به خانواده شان امتياز كرفته ونه هم خودشان كدام امتياز اجرائيوى را بدست اورده اندبلكه موضع كيرى درست ودقيق را عليه فريب كارى هاى كر زى اتخاذ هم كرده أندكه تا حدودى يك روضنه اميد را اكر بار دوم مانند كذشته با كرفتن يول اتحاد خودرا بشكنانند كه درانصورت اين اميد مردم به ياس مطلق مبدل خواهد شد واميد وارم كه اين شخصيت ها تجربه نيكى را از ساده انديشى ها وامتيازات مقطوى بى مفهوم ونايايدار كذشته كرفته باشند .ولى مابقى اين رهبران هم استفاده مادى نموده اند كه مليونها دالر را از كابل بانك توسط كرزى استفاده نامشروع به نفع شخصى شان كردندكه به ثروتمندان بين المللى مبدل كرديده اند .وهم به بستكان بد نام خود يست هاى دبلو ماتيك را بدست اورده اند كه به وضاعت ديده ميشود قابل شك وترديد واتهام واغراق نيز نيست نه تنها واشنكتن واندونيزيا وتاشكنت بلكه ماند تخم بذر به تمام دستكاهاى كليدى اقتصادى مملكت مسلط شده اند كه از سو استفاده جويى ورشوت واختلاص به ينديدهكى ثروت شان روز بروز تحول ديده ميشوند وبرعكس همه روزه برميزان فقران وبى نوايان افزوده شده وبه زود ترين فرصت قشر محدود ملياردر ها ولشكر عظيمى از تهى دساتن شكم به يشت جسيده را شاهد خواهم بود .واكنون كه زمان انتخابات نزديك شده ميرود اين ملت ابله ونادان بايد بيدار كردند وبه أرباب مار كيتينك مردم با صراحت وبا قاطعت جواب رد دهند كه ازموده را ازمودن خطا است وكسى كه يك بار فريب ميخورد وأى بر فريب دهنده كه همين رهبران حسود وشكم بزرك اند كه به كرات اين ملت را فريب داده اندواز نام ملت بر ضد ملت وتوسط خود همين ملت جنايت افريده اند واكر بارديكر اين مردم احمق فريب خورند وأى بحال اين جاهلان كه نه خودرا ميشناسند ونه هم ماران بين استين شانرا كه درينصورت هزاران نفرين ولعنت به اين مردم ساده كه صلاحيت تشخيص منافع خودرا ندارند ويس انتقاد كردن كر زى وجنايت كاران بهره كشان دستمزد ستمديده هارا جى سود ؟لذا خائين درجه يك بمنافع شان جهالت ونادانى وابلهى اين مردم خودشان است كه دودسته خودرا تحويل اين بى انصافان خداناترسان نموده اند وانها هرجى ميل رزيلانه شان باشد ازين ملت استفاده خودرا به انواع كوناكون نمايند .وتلاشهاى دانا روهرا باكر سناتور شجاع ومدافع حقوق اقليت ها قابل قدر است در صورتيكه اين جاهلان كه نام انرا ملت نهاده ايم عقل ودرايت تشخيص منافع ومصالح شانرا داشته باشندوجريت دفاع ازمنافع شانرا بدست ارند (روشنكر )

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس