IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 59204

خائن ملی کیست؟

14 جون 2012, 15:08, توسط پرویز بهمن

آقای عزیزی سلام برشما!
اگر ‍کامران میرهزار بخاطر نوشتن نظریات مختلف برسر شما میخ میکوبید ضرورت نداشت که پیام شمارا نشر کند. اومیتوانست که مانند پورتالهای ملی؟؟؟؟! مثل افغان جرمن وتول افغان ولر وبر ودعوت پیام شما وهمفکران عزیز تانرا مثل راوایی ها وگلبدینی ها وخلقی ها به زباله بیندازد.
ولی برعکس شما مانند دیگران ازکلکینچهء خودش ؛ خودشرا دشنام میزنید وهمه میخوانند. تنها ذکر همین مثال کوچک کافیست که دلایل واهی شمارا رد سازد.
دوم اینکه فرهمند ازدوستم دفاع نکرده است واز‍‍کجا دانستید که وی ازترس ملیشه های وی به ایران مهاجر شده بود. علت مهاجرشدن جوانان افغانستانی نه ملیشه های دوستم بلکه برادران ناراضی شما وآقای کرزی ونبود شغل وکار وروزگار می باشد که افغانستان را به جهنم واقعی تبدیل کرده است بکدام دلیل شما ادعاهای وی را جفنگ خوانده اید؟
اگر او جفنگ نوشته پس حقیقت ازنظر شما چی است؟ آیا حقیقت ازنظر شما این است که باید همه دوستم وبرادران مسعود ومحقق را انتقاد کنند و برای پشتونها کس نگوید که بالای چشم تان آبرو است؟ آیا همین است آن حقیقتی که شما آرزوی خواندن آنرا ازقلم فرهمند ودیگران دارید؟
دیگر اینکه ریشه تحقیر وتوهین افغانستانی ها واقعا به زمامداری شاه سابق و داوود برمیگردد. شاید شما نزدیکان وبستگانی داشته باشید که در زمان ظاهر و داوود به کشورایران بصورت قاچاق میرفتند ودراعمار شهرهای ایران سهم میگرفتند. این نوع تردد های غیر قانونی نیازمندان افغانستانی میان ایران وافغانستان اززمان شاه شروع شده است.
درحالیکه درآنزمانها نه تروریزم بین المللی وجود داشت نه طالبان ونه هم ملیشه های دوستم . چه کاری آن شاه عیاش وبی بندوبارتان برای آبرومندی شهروندان کشورش دربیرون کرد؟
بااحترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس