IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 59976

حذف زبان های بومی از دانشگاه ها و استفاده از زبان خارجی خیانت ملی ست!

24 جون 2012, 13:17, توسط مرسل پری

اگربرای پشتونها جبریل هم معلم شود آنهاانسان شدنی نیستند پشتونها هیچوقت این فرهنگ کوه نشینی خودرا باشهرنشینی تبدیل نمیکنن اگه به قیمت بهشت هم باشد پشتون پشتون است یعنی کوه نشین، بیابان گرد ،عقب گرا ،فرهنگ ستیز ،دشمن دانش، کله شخ ،لجوج، زن ستیز، زن فروش وبه هزاران فسق وفساد دیگه اغوشته استند خداوند درسوره محمد خطاب به پیمبرش چنین میگوید"خودرا جگرخون مسازبه کسانیکه ایمان نمیاورندچراکه مه مهُرگمراهی به سینه های شان نهاده ام وبه گوشهایشان پرده آهنین نصب کرده ام وچشمانشانرا کورساخته ام اینهادرحالیکه حقیقت را میبین بازانکارمیکنند که نی این حقیقت نیست اگرمن هم خودرا برایشان نازل کنم بازهم انکارمیکنن"پس این پشتونها ازهمان قماش مردمان استندحقیقت پذیرنیستند آنچه که به نفع شان نیست به دنبال آن روان استند پشتونهادر بحر جهل پشتونوالی خود غرق شده اند اینها هرگز رهنمایی نخواهندداشت چراکه خداوند قوم جاهل رارهنمایی نمیکند خودخداوند درقران خودمیفرماید "کسانی راکه من گمراه میکنم هرگز به راه راست هدایت نخواهند یافت چراکه آنهادرغضب من گرفتارشده اند" امروزپشتونهادرغضب الهی گرفتارشده اند هیچ معلمی وهیچ دانشی نمیتواند که اینهارا ازگمراهی نجات دهد............

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس