IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 11713

سید اسحق گیلانی متهم به جاسوسی برای پاکستان شد!

26 فبروری 2008, 09:50, توسط امید آزادی

اینجا یک خطای بسیار فاحش صورت گرفته است و من بعنوان یک شاهد زنده و بخاطر خدا میخواهم آنرا رد کنم:
خانوادهء حضرت مجددی را با خانوادهء گیلانی قیاس کردن یک ظلم و بهتان بزرگ است.
تاریخ گیلانی همان قسمیکه گفتید مشهور است.
اما خانوادهء مجددی از خانوادهء بسیار مذهبی همهء شرق که در رأس همه «امام برهان الدین مجددی الف ثانی» صاحب کتاب «مکتوبات امام ربانی» قرار دارد. این خاندان نه تنها در افغانستان که از نیم قارهء هند گرفته تا سایبیریا هم مریدان و پیروان دارد و در بخارا و آسیای مرکزی هنوز این خاندان نفوذ مذهبی دارند.
اینها بعد از امام ربانی به همان خاندان مربوط هستند و طریقهء نقشبندیه را یکی از طریقه های مشهور تصوف است در قارهء آسیا و بعضی از مناطق اروپایی شرقی رهبر میکنند.
شما نباید به عنوان یک نویسنده قند و قروت را فرق کنید و هر زرد را شاه گل نگویید.
در افغانستان اشخاص در هر گروه، قوم و خاندان اشتباهاتی کرده اند و این دلیل نمیشود که همهء آن قوم یا خاندان جاسوس باشد.
اگر قرار چنین باشد باید همهء هزاره ها جاسوس باشند، چون بزرگترین جاسوس کا جی بی سلطان علی کشتمند هزاره بود. بسیاری ها هم از جاسوسان سر سپردهء ایران هستند. البته که چنین نیست و از قوم شریف هزاره صدها نفر روحانی،سیاستمدار و دانشمند مستقل وجود دارند. شما باید مرزهای نویسندگی و اصول ژورنالزم را بدانید.
از پشتونها هم اشخاصی مثل ترکی، امین و نجیب مزدوران اچنبی بودند و برای ارضای کرملین ملیونها انسان را کشتند، ولی در جانب مقابل اکثریت این قوم شریف مجاهد بودند، هستند و خواهند بود.
از تاجک ها هم افراد بی شرفی مثل ببرک و امسال او وجود داشت، ولی در مقابل سرداران و سپاهیان اسلام مثل احمدشاه مسعود، اسماعیل خان، ذبیح الله شهید و هزاران تن دیگر بودند.
پس شما باید وقتی مسایل تاریخی را مطرح میکنید باید از تاریخ شکل علمی آن آگاه باشید. نویسندگی این نیست که هر چیز در روده داشتی بیرون افراز دهی. جای افراز دادن تشناب است نه سایت میرهزار.
میرهزار اگر واقعا یک نویسنده آزاد و عادل است از جاسوسان کاجی بی و سی آی أی هم یک طرحی بریزند. تا دیده شود که دیگران چها کرده اند. در غیر آن معلوم میشود که در کفش شان ریگی هست.
مثلا از سلطان علی کشتمند، ببرک، نجیب و..
اگر میگویند آنها مرده اند، سلطان علی کشتمند نمرده است و بابه مزاری هم از آسمان پایان نشده بود و باید تاریخ تشکیل حزب وحدت را که بافشار ایران و تحت نظارت مستقیم سپاه پاسداران از هشت حزب شیعی در ایران ایجاد شده بود و محسنی صاحب بخاطر قبول نکردن آن از ایران رانده شد، یاد کنند، تا ما بدانیم که قضاوت ها یک جانبه نیست.
حتما جاسوسان هزاره را هم معرفی کنید.
من در خود شما هم شک دارم که از جانب موسسات غربی وظیفهء تخریب را نداشته باشی؟
همین که یک موسسهء غربی ترا دعوت میکند به هدف و ارتباط نیست؟
باید از این جواب بگویی؟
در آخر قابل یاد آوری میدانم که من هیچ ارتباطی به خاندان مجددی ندارم و صرف از معلومات تاریخی خود منحیث یک دین علمی چیزی برای تصحیح گفتم.
پیر شیطان طینت ما راهی قم گشت و رفت
محتوای رودهء پوسیده اش گم گشت و رفت
په اسلام کی کمود او تشناب نشته
زه والا جان وثیق په دیوارو شاشه کومه

جستجو در کابل پرس