IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 37559

من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی

24 می 2010, 15:22, توسط Babur

خواننده گرامی که بدون غرض قضاوت میکند از لابلای نوشته های این مضمون باید درک کند که اگر نوکر پنجابی های بویناک و کثیف چتلستان موضوع را خلاف آنچه به بینا نابینا فرزند کبیر وطنفروش کبیر کارملوف مشوره داده بود به مسایل دیگر از جمله به جنایتکار کبیر مسعودوف نمیکشاند من هم بدون شک به مظلومان هزاره های محل و کوچی ها در افغانستان که فدای منافع اشخاص و گروه های مغرض میگردند ، احترام گذاشته و موضوع را به مسعودوف مفعول و باند جنایتکار او نمیکشاندم ولی طوریکه میبینید نوکر پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان به خاطر توهین بیشتر به افغانها و بخصوص قربانیان این جنایتکار جاهل و اخوان الشیاطین کثیف از او میخواهد نه تنها که قهرمان افسانوی بسازد بلکه حتی تلاش دارد از او سوپر سکسی بز بچه بسازد.

موضوع اما از ویدیو های شروع شده که خیانت همان بز کثیف را نشان میدهد که در 1973 خود را به پنجابی های بویناک و کثیف چتلستان فروخت و در اوایل سالهای 80 در زمانی که مردم مجاهد افغان بر علیه روسهای جنایتکار میرزمیند با دون صفتی که خاصیت وطنفروشان خفاش است خود را به همان روسهای فروخت که هزاران هزار افغان را به خون میکشانیدند.

ویدیو را تماشا کنید و ببینید که در زمانی که مردم افغانستان بر ضد روسهای جنایتکار بلند شده بودند کارملوف در کابل و مسعودوف در پنجشیر تمام نیرو و قوت شانرا در راه دفاع از منافع روسها مصرف میکردند.

در ویدیوی اول در دقایق اخیر آن شما اناتولی تیکاشوف را مشاهده میکنید که بعد از چند آتش بس قبلی از طریق رخه به بازرک پنجشیر میرود تا قرارداد همکاری با مسعودوف مفعول را نهایی کند. این ویدیو ها به زبان روسی است و در دقایق اخیر گفته میشود که مسعود از سال 1982 به بعد تضمین نمود که از طرف قوتهای او بالای روسها هیچ حمله ی صورت نخواهد گرفت.

در ویدیوی دوم افسران روسی میگویند که مسعودوف و نیروهای او با روسها هیچ غرضی نداشتند و چند بار با مسعودوف در طول همان راههای که مشترکا ً استفاده میکردند روبرو شده و دست داده است. افسر دیگر میگوید که مسعودوف بیشتر از نجیب الله میترسید تا از روسها.

این در زمانی است که روسهای جنایتکار هزاران هزار افغان را به قتل رسانده ، دهات و قریه های شانرا تخریب میکرد. ولی مسعودوف امنیت همان کاروانهای نظامی روسها را در طول شاهراه سالنگ به گردن گرفته بود که به افغانها مصیبت میفرستاد .

طوریکه در بالا میبینید بخشهای که به مسعودوف ارتباط میگیرد ترجمه شده است و بخش های دیگر به اشتباهات روسها و قتل مردم بیگناه و اشتباهات حزب کمونیست شوروی معطوف گردیده است.

باید گفت که همانطوریکه روسها اسناد همکاری تره کی ، کارملوف و دیگر اعضای خلق و پرچم را افشا کردند ، همکاری مسعودوف را در زمان جنگ با یک فرق که از او به خاطر حفظ جان هزاران هزار عسکر روس با امنیت گرفتن دره سالنگ سپاسگذاری میکنند.

http://www.youtube.com/watch?v=KMdl...

http://www.youtube.com/watch?v=pyhW

جستجو در کابل پرس