IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 64148

از اختلاف هزاره و تاجیک فقط حکومت و گروه های تروریستی سود می برند!

9 سپتامبر 2012, 00:30, توسط واقع بین

نمایش دزدان شورای نظار به بهانه سال مرگ قاتل مردم افغانستان نوع قدرت نمای مضحک این دوزدان است اخر سالمرگ ان قاتیل فاشیست را چرا دران دره حیوانات وشمالی نمی گیرد که برای قدرت نمای در غرب کابل میاد این کار کاملا سازماند هی شده ونوع دهن کجی به مردم هزاره است مردم هزاره جنایت مسعودرا هیج وقت فراموش نخواهد کرد جنایت که تاریخ از بازتاب ان می شرمد ومی هراسد مسعود که قهرمان ملی نیست وی یک فاشیست وتشنه قدرت بود که به خاطر حفظ قدرت تمام کابل را ویران نمود وی یک مزدور به تمام معنی بود ازدیدگاه من مانور دزدان مسعود در غرب کابل یک نوع نمک پاشی بر زخم قلب های مردم شجاع هزاره است مسعود اگر قهرمان بود تمام دختران شمالی را طالبان والقاعده نمی برد امروز همه ان ها زیر لینگ پنجابی ها واعراب است کسی که از نا موس خود نتواند دفاع کند چگونه قهرمان است اری قهرمان است برای دره حیوانات که عمری خودرا در دزدی وبی بند باری گذراندند بوسیله واقع bin f://www.monsite.com]

جستجو در کابل پرس