IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 64633

از اختلاف هزاره و تاجیک فقط حکومت و گروه های تروریستی سود می برند!

16 سپتامبر 2012, 18:59, توسط رازیق

هویت پشتون:....پشتون ازقوم یهودازسرزمین عربستان درزمان قدرت مسلمانان فراری شدبل اخیردرقسمت سرزمین هندسابق رسیدبل اخره ازآن جافراری شدکم کم درسرزمین بو می ها یعنی غرجیستان با استفاده وقت جای گوزین شدکه درآن وقت هزاره ها بنام مردوم بومی غرجستان درافغانستان یاد میشودکه در ولایتهای ذابل امروزی وقسمتهای قندهار وولایت هلمندو ولایت اورزگان وولایت بامیان وولایت دایکندی وولایت میدان وردک وولایت لوگر زیست میکرد دران وقت تاجیک هادر ولایت کابل وسمت شمال زیست داشت وهم چو نان اوزبک ها هم درقسمت شمال زیست داشت اما پشتون ها باسیاست دو گانه خویش بنام برادر واین آن درافغانستان ازهزاره ها ودیگر قوم های ساکین درافغانستان اجازه زیست گریفت بعدآباسیاست تخریب کارانه خویش قوم های ساکین افغانستان رادربین شان انداخت زعیف کردوسیا ست پشتونیزم خویش رابراه انداخت عبد الرحمان خوان قوم های پشتون پاکستان رادرافغانستان هویت دادجای گوزین سرزمین اشغالی هزاره ها نمود چطور پس امروز افغانستان را ازپشتون ها میداند باکدام سوبوط وتاریخ شان((نام سابیق افغانستان بنام غرجستان وآریاناوخروسان یاد میشود))که ازنسل هزاره تاجیک وتورک یعنی اوزبک تشکیل شوده بود.

جستجو در کابل پرس