IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 65714

سمینار علمی غیر متمرکزسازی نظام سیاسی در افغانستان

3 اكتبر 2012, 06:45, توسط نادر

در صورت فدرالی شدن، همین جنگسالاران، مافیای مواد مخدر و قاتلان 65 هزار کابلی، افغانستان را بین خود تقسیم خواهند کرد و دود از دمار مردم خواهند کشید.
در شمال دوستم ،عطانور، فهیم ، عبدالله و چوکره های شان حاکمیت خواهند کرد.
در مرکز خلیلی ، محقق و چوکره های شان،
در غرب اسماعیل خان و چوکره هایش،
در جنوب و شرق طالبان، احدی ها، ...زوی ها و ....زی های دیگر،
سیاف ، گلبدین و چوکره های شان، بحیث نمایندگان خدا از همه حق طلب خواهند کرد.
سناریو های دیگر، اما با همین بازیگران نیز امکان پذیر است. بطورمثال، افراد یکه در بالا از آنها نام برده شد، سر تقسیمات عواید گمرکی و معادن سرشار در مناطق شان، یکبار دیگر مردم عوام را برای رسیدن به سهم بیشتر از رقیب خود، قربانی کنند.
حال شرایط زندگی مردم عوام را تحت حاکمیت اینها نزد خود مجسم سازید.
به نظر من، مردم افغانستان باید اول این جنگسالاران آزموده شده را از دامان خود برانند، رهبران صادق به آرمان های مردمی و ملی را از میان خود انتخاب کنند، بعد میتوانند شکل نظام را هر طوریکه دلخواه شان باشد، تغیر دهند.
در شرایط فعلی باید نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شود.

جستجو در کابل پرس