IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 37655

آیا ایجاد یک پشتونستان معضل افغانستان را حل خواهد کرد؟

4 جون 2010, 11:02, توسط khan

جناب عطاخیل سلام .

فکر کنم تفسیر شما از نظریاتم در پای مضمون اقا یا خانم لاراکه بزبان انگلیسی نوشته بودم .. .. درست نیست!!! شایدسوتفاهم ناشی از عدم تسلط کامل تان بزبان انگلیسی یااز خطا این حقیر در افهام و تفهیم مطلب ..رخ داده باشد .

((محترم "خان" که با انگلیسی نه چندان قوی خویش مخالفت خویش را درمورد ابرازنموده وبرخانم لارا حمله نموده که: شما کی استید که به نماینده گی ازمردم ما صحبت میکنید وطرح ایجاد ویاحذف کشورهارا میدهید؟.))

- من فکر میکنم لارا اسم مستعار یک اوغان امریکایی شده است .احتمال دیگراینکه شاید یکی از والدین شان نسب اوغانی داشته باشد..

- اگر متوجه شده باشید در پیام های اخیر شان از تاریخ اوغان , اکثریت بودن اوغان ازحق حاکم بودن شان بر همه اقوام سر زمین ما دفاع یا تذکراتی مستقیم و غیر مستقیم رفته است .

شاید منشا معلومات ایشان در باره وطن ومردم ما انترنت و یا کتاب های خصم دیرین ما انگریز ها باشد و یا پدر حقیقی و معنوی شان فردباشد که نسبت قبیله یی دارند .

ایشان مثل اکثر اروپایی ها به برتری امریکایی وشاید هم سفید بونش.. تاکید دارند وهر حرکت و سیاست شانرا درست و حق میدانند و انرا برخ ما میکشند و ازطرز رفتار و کردار حاکمان امریکایی در وطن ما دفاع میکنند در حالیکه تمام سیاستمداران جهان یکسان و از یک قماش اند به مشکل فرد خوبیرا در بین انان خواهد یافت بدون شک اکثرشان نطاقان خوب هستند اما نه مخترح و سانیتیست ... . سیاست های امریکا در اوغاستان و سایر جا ها درست و بجا در تطابق به قوانین بین الدول .....نبوده پس فردی که ازشیوه عمل سیاستمداران کشور اش دفاع کند باید دنباله رو همان سیستم باشد تا فرد بیطرف و آزاد ...

در نوشته های من در ذیل مضمون لارا به جنبه مداخلات و گرفتن حق سرنوشت ملت ها ....بدست قدرت های بزرگ جهانی تاکید بیشتر صورت گرفته است تا موضوع اصلی من هرگز نوشته نکرده ام که ...شما کی استید که طرح وایجاد و حذف کشور ها را میدهد .لاحول ...من اصلا به یکجا شدن و تغیر نام دادن و خمیه و غژدی قبیله علاقمندی ندارم من در جهت معکوس مسله روانم .

من عقیده دارم اگر سرنوشت هر ملت بدست خود شان رقم بخورد بهتر خواهد بود و اهداف مثبت رادر همه جنبه ها به ارمغان خواهد اورد .. نه اینکه چون یوگوسلاوی اول تحریک و پشتبانی و تجهز گروه های دلخواه از جانب اروپایی ها و امریکایی ها صورت بگیرد هست و بود شانرا تخریب واز بین ببردند و در اخر کار بنام سفیران صلح بر پشته های کشته ها بنام کمک انساندوستانه تهداب چند کشور جدید رابنا کنند .

یا اوغانستان را بسوزانند انواع و اقسام وسایل کشتار و تخریب را( بگفته استاد ربانی شمشیر برهنه را بدست زنگی مست بدهند ) امتحان بکنند و در اخیر بنام کمک و دمکراسی !!! از فضا قاتلین وغلامان چون عبدالحق و کرزی را بر شانه های مردم ما بار بکنند یا سر نوشت یک ملت را از طریق حلقات استخابارتی ومهره های نیونازیستی در بن رقم بزنند وده ها افراد بی نام نشان و هم فکر و هم نظررا از یک حلقه و سازمان بخصوص واپس گرا قبیلوی و چند فرد پسف و ناتوان وبی زبان از قوم ومحله من وترا بواسطه همان اجنتان نابغه شان بنام توازن, برادریوبرابری قومی ...داخل سیستم حاکم نمایند .

جناب عطاخیل صاحب فکر کنم برداشت شما از انگلسی من ازاشاره لارا در زمینه ...منشه گرفته باشد او نوشته بود که با این ادبیات یا با این گرامر بگفته مردم ما با این تندی و تیزی یابا این احساسات که من حرف میزنم هیچ امریکایی حاضر به شنیدنش نخواهد بود نه انگلیسی شکسته و ضعیف !! شاید هم منحیث امریکایی میخواست "من خود را برایش چون دربار شاهان افسانوی خم بکنم " و از احترام بیش ار حددر برابر اش کار بگیرم در حالیکه من در هر دو پاورقی او را Dear خطاب داده ام بر عکس او در یک جوابیه اش مرا مسترمخاطب خود ساخته است ودر پیام دومی اش پاسپورت امریکایی اش مانع این کار شده و بدون مقدمه بنوشتن سروع نموده است من تصمیم داشتم پیام سومی ام را برایش تند تر بنویسم اما نسبت کمبود وقت وجانکندن های اخری مجال نیافتم .

من ادعا ندارم که که نوشته هایم در انجا کاملا درست بود علامه گذاری ها و اشارات فاصله ها .. که در نوشتن انگلیسی بیشتر مراعات میشود در نظر گرفته نشده بود اما اگر پیام های من و شما را به کدام دوست تان که انگلیس را خوب بلد باشند نشان بدهید شاید از نوشته های من چیزی درک کند اما از پیام های شما بمشکل چیزی را حصول خواهد کرد کار خوب دیگر تان این بود که اقدام به ترجمه مضمون لارا نکرده اید !! (خدا نخواسته من خود را از شما لایق تر و فهمیده تر جلوه نداده ام اما انگلیسی من و شمابه فارسی عوام کابل ویک دهکده دور افتاده هرات و بدخشان میماند) .
جناب عطاخیل نزد من نیز سو تفاهم درباره شماایجاد شده است . چونکه در نوشته های پارسی شیرینتان جهت مشخص دنبال میکنید اما در مسله" پتانستان" و لارا فکر میکنم طرف قبیله را ترجیع داده اید من این طور فکر میکنم !!!امید چنین نباشد.

نظر عریان من در باره سرطان پختونخوا ایجاد دوکشورمستقل پشتونستان و بلوجستان است - در غیر ان دیور باید وسیله فشار بر پاکستان باقی بماند و به رسمت شناخته نشود اقوام غیر اوغانی وقتی باید دیورند را به رسمیت میشناخت که این همه خرابی و تخریب و کشتار ... از جانب پنجاب بر ملت ما تحمیل نشده بود .

این روز ها در حلقات بخصوصی طرح به رسمت شناختن دیور بفکر ضعیف ساختن اوغان(قبیله) و تضمین عدم مداخله پاکستان در امور ما پیکشیده میشود . که از نظر من طرح کودکانه یی بیش نیست اگر دیورند به رسمیت شناخته شد تبر پاکستان دسته یافته باز هم از موقف زور خواستار ایجاد نقاط استراتیژِک بر علیه هندو ستان در وطن ما خواهد بود. اگر من سیاستمدار با صلاحت پاکستان بودم هرگز با فروشندگان دیورند معامله نمی کردم بر عکس کسانیکه در فروش ان سهم نداشتند را با خود همرا ه مینمودم .اما حالا که کارد به استخوان ما رسیده و امید زندگی باقی نمانده است چه بهتر که تا اخرین دقایق حیات از به رسمت شناختن این خیمه و غژدی مردانه سر باز زنیم ...

جستجو در کابل پرس