IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 66518

نتیجه‌ی تقدیر ازمصلح آدم کُش

17 اكتبر 2012, 17:36, توسط پرویز بهمن

بخاطر یکی سازی وتوحید بحث میان خودم وآقای نظری من اینجا بار دیگر هم نظریه آقای نظری را وهم جواب خودم را اینجا تکرار نشرمی نمایم:
ازآنجایکه بحث مجلهء اکونومیست نیز راجع به جنگ حزب وحدت ودولت آقای ربانی است اول نظرشص آقای نظر درباره شهید مزاری این است:
جه‌ی تقدیر ازمصلح آدم کُش
17 اكتبر 14:11, بوسيله‌ى شیراحمد نظری
من با تاکید می نویسم، مزاری نه‌ می تواند تمام مردم هزاره باشد، همین طور که ربانی تمام تاجیک‌ها نیست، اگر این لطف را شما درحق آنان هم کنید، بازهم نه می شود که ربانی به مثابه تمام تاجیک ها باشد، ویا مسعود،
repondre message
نتیجه‌ی تقدیر ازمصلح آدم کُش
17 اكتبر 17:05, بوسيله‌ى پرویز بهمن
بح بح بح دست تان درد نکند محترم شیراحمد نظری با این پاسخ علمی؟؟؟؟؟! تان!
چقدر عالی وآسان فرموده اید که مزاری به مثابه تمام هزاره ها نیست!!!!!!!!!؟؟؟؟؟ واقعا ازین اعتراف تان مانند دیگر اعترافات تان خوشم آمد که مزاری بمثابهء تمام هزاره ها نیست. مگر اینقدر هزاره هایکه درکشورهای اروپایی وامریکا واسترالیا هرسال در روزهای شهادت وی سوگوارانه اشک می ریزند وسینه میزنند پسران خالهء جناب عالی می باشند ؟ مگر اینقدر فوتوهای مزاری ونامگذاری های جاده وسرک درمنطقهء پل سوخته وقلعهء شهاده کابل نماینده گی ازین نمیکند که مزاری یعنی هزاره وهزاره یعنی مزاری؟ اینها کی ها اند؟ این فوتوهای که ازطرف شبکه جهانی مردم هزاره درکابل پرس نشر می شود اینها کی ها استند؟ آیا شما فوتوهای تظاهرات مردم هزاره را در روزهای شهادت عبدالعلی مزاری درسایتهای هزاره گی دیده اید ویانه؟ آیا بحث مرا بایکی ازطرفدارن عبدالعلی مزاری درکابل پرس بنام ستایش علی خوانده اید؟
آیا اینها نماینده گی ازمردم هزاره نمیکنند؟ مگر جناب عالی مقاله های دانشمند گرامی آقای میراحمد لومانی را دربارهء تجزیهء کشور خوانده اید؟ مگر سخی اروزگانی وعوض نبی زاده هزاره نیستند شما استید؟
مگر مقالات گرانسنگ دانشمند ازبیک تبار توردیقل خان میمنگی ازنظرتان نگذشته است؟ اینها چه میخواهند آقای شیراحمد نظری؟ آیا درد ورنج تاریخی ملیتهای اصیل وبومی این سرزمین که دوصد وشصت سال حاکمیت نامشروع سلاطین پشتون را تحمل کردند وپدران شان بحیث برده ها دربازارهای دهلی وقندهار وکراچی فروخته شده است هزاره نیستند شما استید؟
امروز که با دیده درایی تمام پشتونها حتی قاتلین هزاره ها را به تجلیل می نشینند وتاریخ حقیقی آنها را درمدارس ومکاتب تحریف می نمایند پشتون تشریف ندارند؟ مگر فاروق وردک پشتون نیست؟ مگر آن جنگ سالار فاشیست تاریخی بنام محمد گل خان مهمند پشتون نبود؟
آیا کدام پشتونی اعمال عبدالرحمن ومحمد گل مهمند را دربرابر ملیتهای غیر پشتون این کشور محکوم کرده است؟
پس اگر اینها هزاره وازبیک نیستند مرادزی صاحب وآریوزی صاحب وحکمتیار صاحب وملاصاحب عمر طارق جان بزگر افغان نیستند پس کی ها کی می باشند؟ مگر شما ازبیک یا هزاره تشریف دارید که خیلی آسان حکم به عدم نماینده بودن مزاری ازملیت هزاره کردید؟
امیدوارم که بدون بهانه گیری پاسخ بیابم.
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس