IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 67461

پاسخ به توهین نامهء حبیب الله غمخورخلقی بی مسلک وبی هنر- بخش نخست

13 نوامبر 2012, 10:33, توسط پرویز "بهمن"

سلام به دوستان عزیزیکه لطف کرده اند پیام گذاشته اند!
متاسفانه بعضی از دوستان درگذاشتن نظرات شان عجله بخرچ داده اند؛ قبل ازآنکه می گذاشتند که سخن تمام میشد آنها موزه را ازپا کشیده اند ولی درینجا بصورت خلص ومختصر همین قدر درقدم نخست خدمت نادرجان باید عرض کنم که ازنظر یک قضاوتگر بیطرف وبا وجدان مسایل تاریخی افغانستان فرق میان خلقی ها وپرچمی ها اززمین تا آسمان است. بدین معنا هرکی قضایای تاریخ را بدور ازحب وبغض های شخصی به حلاجی بگیرد ودارای وجدان سالم انسانی باشد اولتر ازهمه باید خلقی ها را اززبان خود رهبران وپایه گذارانش مورد شناسایی قرار یدهد؛ نه از روی احساسات وهیجانات اعظم سیستانی گونه.
خلقی ها را شخص حفیظ الله امین به مقامات کریملین چنین معرفی کرده است: فرزندان پائین ترین لایه های جامعهء ومحروم ترین اقشار روستایی افغانستان که ازنظر قومی مربوط ملیت اکثریت افغانستان یعنی افغانها یا (پشتونها) می
باشند.
دوم ازنظر عملکرد تاریخی؛ خلقی ها درمجموع مانند خمرهای سرخ درکمبودیا متهم به جنایات ضد بشری می باشند؛ زیرا درفرمانهای هشتگانهء نابغهء شرق یکی هم دادن صلاحیتهای قانونی به تمام اعضای حزب خلق تاسطح منشی های سازمانهای اولیهء حزبی درسطح مکاتب درزمینهء گرفتاری؛ بستن وکشتن عناصر ضد انقلاب می باشد که هر منشی حزبی صلاحیت کشتن وبستن وبزندان انداختن هر مظنون را دارا بود. درزمان خلقی ها حتی متعلمانی که درصنوف هفت وهشت مکاتب درهمان زمان مشغول درس بودند؛ بصورت اتوماتیک بدون طی مراحل نورمال تعلیمی شهادت نامهء فراغت صنوف دوازه را حاصل وبجای آمرین غیر خلقی آنزمان مکاتبی که درآن قبلا مشغول درس وتعلیم بودند، درکرسیها ومقامات آمرین ومدیران لیسه ها جلوس فرمودند. روی همین علت است که هرخلقی را قاتل میگویند؛ خلقی های مانند آقای حبیب الله غمخور وحکمت الله حکمت که درآنزمان درپایتخت نبودند تاریخ مغشوش دارند؛ این ها درولایات جنوبی افغانستان درزمان حاکمیت تره کی متهم به جنایات ضد بشری می باشند.
تاریخ هرگز مسخ نمیشود. فرمان رهبری حزب به اعضای آنزمان خلق این بود که هرکی درتاریکی توطئه میکند باید درتاریکی نابود گردد.جهاد علیه اخوان الشیاطین ونوکران امپریالیزم!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟ هههههههه
بناء چنین حماقتها را تاریخ درقسمت جناح پرچم به ثبت نرسانده است. برعکس چنین میتوان گفت که پرچمی ها قربانی حماقتها و نادانی های رفقای ایدیالوژیک خویش گردیدند. ازهمان روز نخست کودتای ننگین ثور، تاریخ بما چنین میگوید که: یگانه شخصیکه درمیان رهبران کودتا مخالف کشتن سردار داوود بود ببرک کارمل بود.
آری! زنده یاد ببرک کارمل مخالف کشتن سردار داوود وخانواده اش بود، این خود میرساند که جناح پرچم ودر رأس آن زنده یاد ببرک کارمل از راه قتل وخون ریزی وکشتن وبستن نمیخواستند بقدرت برسند. بعبارت دیگر نمیخواستند که اولین سنگ تهداب یک تحول سیاسی وبنیادی درجامعه با خون گذاشته شود.
مسأله دیگر دربارهء جهاد است که دوست عزیز دیگر که به احتمال قوی آقای عزیز یاسین می باشد دربارهء جهاد ومجاهد درفشانی نموده اند..
خدمت آن سرور گرامی باید عرض شود که شما تاکنون معنای جهاد را نه از روی لفظ درک کرده اند ونه هم ازروی معنا . جهاد ومجاهد هرگز بمعنای شرارت وشریر وغیره نیست. جهاد ومجاهد در زبان عربی کوشش وتلاش ومبارزه را میگویند. مجاهد نیز معنای فارسی اش تلاشگر وپیکارگر را میدهد برخلاف ادعای شما که از اساس با این کلمه ابراز مخالفت نموده اید. اگر تنها جهاد در دین اسلام مایهء نفرت شما است میتوانم بپرسم که خود سوزی که حالا در (تبت) تحت کنترول چین با استفاده ازمفاهیم دینی هندوئیزم رواج پیدا کرده است وروز بروز درحال افزایش است وازطرف رهبرروحانی تبعیدی تبتی ها( دلایلاما) مورد تائید قرار گرفته است ازنظر شما چگونه میتواند تفسیر شود؟ همان دلایلامای که جایزهء نوبل را هم حایز شده است.
بهرترتیب؛ دوستان عزیز باید انتظار بکشند تا من تمام ادعاهایم را مبنی بر راسیست بودن، مالیخولیایی بودن وبازاری بودن آقای غمخور بصورت مستند واز قول خودش به اثبات برسانم آنگاه میتوانند با اسناد مرا نیز مورد دشنام ولعن ونفرین قرار بدهند؛ ولی آب را نادیده موزه را ازپا کشیدن قبل از وقت است
با احترام
پرویز بهمن

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس