IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 13493

رویارویی نژاد پرست ها ، کمونیست ها و راوایی ها با کامران میرهزار!

6 آپریل 2008, 10:23, توسط لیمه از آلمان

سلام به همه:

باز هم کسی پیدا شد و فرهنگ دوستی! کرد.حقانیت یک سازمان و عدم آنرا با تعداد اعضای آن اندازه گرفت. درین صورت جبهه ملی،طالبان و حتی باند دموکراتیک خلق نیز جان و جگر آقای فرهنگ دوست را می سازد زیرا هزاران عضو دارند؟؟؟
اقای فرهنگ دوست با به کار گیری کلماتی شایسته فرهنگ خود به عام گویی های تهوع آور پرداخت.لچر خواندن راوا و مفلس خواندن آقای حکیم نعیم نیز ازنهایت فرنگ دوستی شان است.

این آقا حساب 11 ملیار دالر روس هارا نه ار رهبران جبهه ملی(گلاب زوی،علومی، رنجبر...)بلکه از راوا میخواهد این دگر نهایت وقاحت است.حساب پول های بعد از 2001 را نیز نه از رهبران تنطیمهای جهادی اعم از درون و بیرون جبهه ملی(ظیا مسعود، خلیلی، اسمعیل،ربانی، سیاف، دوستم،محقق...) و کرزی، احدی، سپنتا...بلکه از راوا میخواهد.من که از درک این «فرهنگ» عاجز ماندم که هروی صاحب آنرا دوست دارد.

ازین اقا پرسیده شود که اگر آقای حکیم نعیم راوا را مانند شما به دشمنی با دموگراسی متهم کند شما به نفی اسلام سیاسی میرسید ؟ معتقد به دموکراسی میشوید؟؟؟؟

این آقا باید بداند که اتلاف شمال «واژگان » نه بلکه اسم (نام )است.وهمین نام را این خاینین خود بالای خود گذاشته بودند نه راوا و یا بی بی سی. بی خبری خودرا حقانیت نه پندارید.

اسناداین آقا همان قدر دقیق! است که استدلال شان.

سند! اول را هم باید کسانیکه(گلبدین،ربانی،مسعود،خالص،سیاف،مجددی....) از دسترخوان آی اس آی بر خاسته اند ورهبران محترم جهادی شما اند باید جواب بگویند نه راوا.و این قدر طالب کوبی هم نکنید که به نفع راوا وبه ضرر رهبران محترم! جهادی تان تمام میشود.از ساخت باخت تازه رهبران تان با طلبان آگاهید آقای فرهنگ دوست؟؟؟؟

2_راوا از سک جنگی های رهبران و یا نیمه رهبران تان همیشه گزارش داده است اینکه شما با همه فرهنگ دوستی تان فرهنگ مطالعه اسناد دوست و دشمن را ندارید گناه کس نیست.

و جنین است سایر اسناد تان هروی صاحب.شما زیاد ترین فرهنگ تکرار نویسی دارید و من کمترین فرهنک تکراری جوابدادن را.

و در اخیر یک گپ دیگر هم آفای فرهنگ دوست: که آقای میر هزار با همه تخاصم شان با راوا بودن شما را در کنار خود ننگ خواهد دانست.

جستجو در کابل پرس